Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 23/10/2015

07:01 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 23/10/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 HOÀNG KIM NGÂN 10A1 Nghỉ học tăng cường.
2 HOÀNG KIM NGÂN 10A1 Nghỉ học.
3 LÊ ANH ĐỨC 10A3 Nghỉ học.
4 NGUYỄN MINH THÀNH 10A5 Nghỉ học tiết 1.
5 VŨ HƯƠNG LINH 10A5 Nghỉ học.
6 VŨ THU HÀ 10D1 Nghỉ học tăng cường.
7 VŨ THU HÀ 10D1 Nghỉ học.
8 LÊ MINH HẠNH 10D10 Nghỉ học.
9 LÊ PHƯƠNG HOA 10D10 Vào muộn 30 tiết 3 - Tin học.
10 NGUYỄN VŨ ANH 10D10 Nghỉ học Tin học.
11 BÙI NGỌC NINH YÊN 10D2 Nghỉ học tăng cường.
12 BÙI NGỌC NINH YÊN 10D2 Nghỉ học.
13 NGÔ MINH HUYỀN 11A1 Vào học muộn tăng cường.
14 NGUYỄN MINH THUÝ 11A1 Vào học muộn tăng cường.
15 NGUYỄN CÔNG CHIẾN 11A1 Vào học muộn tăng cường.
16 NGUYỄN TRẦN THU PHƯƠNG 11A2 Nghỉ học Tin học.
17 NGUYỄN MINH NGỌC 11A2 Nghỉ học Tin học.
18 ĐOÀN KHÁNH MINH 11A2 Nghỉ học Tin học.
19 TẠ TIẾN ĐỨC 11A2 Đi học muộn Tin học.
20 HOÀNG MINH ĐỨC 11A2 Đi học muộn Tin học.
21 VŨ PHƯƠNG ANH 11A5 Nghỉ học.
22 LƯU THUỲ LINH 11D1 Nghỉ học tiết 3 - học tăng cường.
23 LÊ THỊ QUỲNH ANH 11D1 Nghỉ học tăng cường.
24 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH 11D1 Nghỉ học tăng cường.
25 DƯƠNG THU NGÂN 11D1 Nghỉ học.
26 DƯƠNG THU NGÂN 11D1 Nghỉ học tăng cường.
27 PHẠM VY LÊ 11D1 Vào học muộn tăng cường.
28 MAI NGỌC PHƯƠNG TRINH 11D1 Nghỉ học tăng cường.
29 ĐÀO ĐỨC MINH 11D2 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
30 BÙI NINH DUYÊN 11D2 Nghỉ học.
31 BÙI NINH DUYÊN 11D2 Nghỉ học tăng cường.
32 NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG 11D2 Vào học muộn tăng cường.
33 TRẦN TRÀ MY 11D4 Vắng mặt tiết 1 - GDQP.
34 NGUYỄN PHƯƠNG HÀ 11D5 Nghỉ học.
35 PHẠM TUẤN MINH 11D7 Nghỉ học tiết 1 - học Tin học.
36 NGUYỄN THU PHƯƠNG 11D8 Nghỉ học.
37 HÀ DUY LONG 12A1 Nghỉ học.
38 DƯ ĐỨC THẮNG 12A1 Nghỉ học.
39 NGUYỄN THU TRÀ 12A3 Đi học muộn.
40 ĐÀO XUÂN TÙNG 12A4 Nghỉ học.
41 TRẦN THANH HIỀN 12A4 Nghỉ học.
42 BÙI TÚ LINH 12A5 Nghỉ học.
43 TRƯƠNG NGỌC ANH 12A5 Nghỉ học.
44 NGUYỄN VŨ NGỌC UYÊN 12A6 Nghỉ học.
45 VŨ QUỐC MINH 12D1 Nghỉ học.
46 ĐỖ LINH TRANG 12D2 Nghỉ học.
47 CAO KỲ DUYÊN 12D4 Nghỉ học tiết 1.
48 BÙI KHÁNH LINH 12D4 Nghỉ học tiết 1.
49 CHU THÚY QUỲNH 12D5 Nghỉ học.
50 VŨ HOÀNG GIANG 12D7 Nghỉ học Tin học.
51 NGUYỄN KHÁNH HÀ A 12D7 Nghỉ học Tin học.
52 NGUYỄN KHÁNH HÀ B 12D7 Nghỉ học Tin học.
53 ĐỖ NHẬT LONG 12D7 Nghỉ học Tin học.
54 NGUYỄN TRÍ NHÂN 12D7 Nghỉ học Tin học.
55 TRẦN THỦY TIÊN 12D7 Nghỉ học Tin học.
56 LÊ CHI MAI 12D7 Đi học muộn Tin học.
57 LÊ THU PHƯƠNG 12D7 Đi học muộn Tin học.
58 ĐÀO DŨNG TRÍ 12D7 Đi học muộn Tin học.
59 LÊ THỤY QUYÊN 12D7 Nghỉ học tiết 1.
60 NGUYỄN QUỲNH TRANG 12D8 Đi học muộn GDQP.
61 NGUYỄN NGỌC HUYỀN TRANG 12D8 Đi học muộn GDQP.
62 NGUYỄN XUÂN NGỌC 12D8 Đi học muộn GDQP.
63 HOÀNG BÍCH HẰNG 12D8 Đi học muộn GDQP.
64 BÙI VĨNH KIỆT 12D8 Nghỉ học GDQP.
65 NGUYỄN TRẦN MINH NGỌC 12Q1 Nghỉ học.
    10A4 Tiết 4: cô Hạnh (Anh) dạy thay cô Mai Anh (Văn).
    10D1 Tiết 1: cô Trà dạy thay cô Bảy.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374