Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 23/1/2015

03:54 22/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 23/1/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung nhắn
1 VŨ KHÁNH QUÂN 10A1 Nghỉ học.
2 VŨ PHAN QUÂN 10A1 Nghỉ học.
3 NGUYỄN CÔNG CHIẾN 10A1 Nghỉ học.
4 VŨ CHÍ BẰNG 10A3 Nghỉ học.
5 CHU BÁCH TÙNG 10A4 Nghỉ học.
6 ĐẶNG QUỐC HUY 10D5 Đi học muộn.
7 ĐẶNG HUY ANH 10D6 Nghỉ học.
8 PHẠM BÍCH THẢO 10D7 Nghỉ học.
9 HÀ NGỌC HIỆP 11A3 Nghỉ học.
10 VŨ MINH ĐỨC 11A4 Nghỉ học.
11 PHẠM VŨ LÂM 11A4 Nghỉ học.
12 AN NHẬT QUANG 11A4 Nghỉ học.
13 TRƯƠNG NGỌC ANH 11A5 Nghỉ học.
14 BÙI TRUNG KIÊN 11D1 Nghỉ học.
15 NGUYỄN THU TRANG B 11D3 Đi học muộn.
16 NGUYỄN MINH BẢO NGỌC 11D4 Đi học muộn giờ Tin học và GDQP.
17 NGUYỄN THU PHƯƠNG 11D4 Đi học muộn giờ Tin học và GDQP.
18 CAO KỲ DUYÊN 11D4 Đi học muộn giờ Tin học và GDQP.
19 NGUYỄN TUYẾT LINH 11D5 Nghỉ học.
20 PHẠM THU PHƯƠNG 11D7 Nghỉ học.
21 TRẦN ANH ĐỨC 11D7 Đi học muộn giờ Tin học và GDQP.
22 LÊ QUANG ANH 11D7 Đi học muộn giờ Tin học và GDQP.
23 VŨ HOÀNG GIANG 11D7 Đi học muộn giờ Tin học và GDQP.
24 LÊ CHI MAI 11D7 Đi học muộn giờ Tin học và GDQP.
25 HOÀNG NGUYỄN BẢO SƠN 11D7 Đi học muộn giờ Tin học và GDQP.
26 TÔ ĐỨC TRUNG 11D7 Đi học muộn giờ Tin học và GDQP.
27 TRẦN TIỂU XUÂN 11D8 Nghỉ học.
28 NGUYỄN TUẤN DŨNG A 11Q1 Nghỉ học.
29 PHẠM MINH HẰNG 11Q1 Nghỉ học.
30 LÊ TUẤN ANH 12A1 Nghỉ học.
31 PHẠM SỸ TÙNG SƠN 12A1 Nghỉ học.
32 NGUYỄN QUANG HUY 12A2 Đi học muộn.
33 PHẠM ANH QUÂN 12A2 Đi học muộn.
34 THÁI VĂN TRỌNG 12A2 Đi học muộn.
35 ĐẶNG ANH MINH 12A2 Nghỉ học.
36 NGUYỄN NHẬT MINH 12A2 Nghỉ học.
37 PHẠM QUANG BÁCH 12A3 Nghỉ học.
38 LÊ CÔNG THÁI 12A3 Nghỉ học.
39 ĐINH THIỆN LUÂN 12A4 Nghỉ học.
40 TRỊNH VĂN TIẾN 12A6 Nghỉ học.
41 NGUYỄN TÀI DUY ANH 12D1 Đi học muộn tăng cường.
42 NGÔ NHẬT LINH 12D1 Đi học muộn tăng cường.
43 NGUYỄN MINH TRANG 12D1 Đi học muộn tăng cường.
44 NGÔ THỊ MINH ANH 12D1 Nghỉ học tăng cường.
45 NGUYỄN HỒNG ANH 12D1 Nghỉ học tăng cường.
46 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 12D1 Nghỉ học tăng cường.
47 LÊ HÀ KHANH 12D1 Nghỉ học tăng cường.
48 NGUYỄN ĐỨC QUÂN 12D1 Nghỉ học tăng cường.
49 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 12D1 Nghỉ học tăng cường.
50 NGUYỄN VĂN MINH 12D1 Nghỉ học tăng cường.
51 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 12D1 Nghỉ học tiết 2, 3, 4, 5.
52 NGUYỄN ĐỨC QUÂN 12D1 Nghỉ học.
53 NGUYỄN ĐÌNH BÁCH 12D1 Đi học muộn.
54 PHẠM VÂN ANH 12D2 Nghỉ học tăng cường có phép tiết 4, 5.
55 HOÀNG THU TRANG 12D2 Nghỉ học tăng cường có phép tiết 4, 5.
56 NGUYỄN LINH CHI 12D2 Nghỉ học tăng cường có phép.
57 NGUYỄN HỒNG NGỌC 12D2 Nghỉ học tăng cường có phép.
58 ĐẶNG HUYỀN TRANG 12D2 Nghỉ học tăng cường có phép.
59 LƯ UYỂN THUÝ 12D2 Nghỉ học tăng cường có phép.
60 VŨ TÁ HUY 12D2 Đi học muộn tăng cường.
61 TRẦN TRUNG KIÊN 12D2 Đi học muộn tăng cường.
62 NGUYỄN TÙNG LÂM 12D2 Đi học muộn tăng cường.
63 NGUYỄN MINH TRANG 12D2 Đi học muộn tăng cường.
64 NGUYỄN HỒNG NGỌC 12D2 Đi học muộn.
65 LÊ MINH ANH 12D2 Nghỉ học có phép.
66 NGUYỄN BẢO CẦM 12D3 Nghỉ học.
67 NGUYỄN QUỲNH ANH 12D4 Nghỉ học.
68 TRƯƠNG THỊ MỸ HÀ 12D4 Nghỉ học.
69 NGUYỄN PHƯƠNG TRINH 12D4 Nghỉ học.
70 HÀN NGỌC LINH 12D5 Đi học muộn.
71 NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN 12D6 Nghỉ học.
72 LÊ MINH HUÂN 12D6 Nghỉ học.
73 LÊ THỊ HƯƠNG GIANG 12D6 Nghỉ học.
74 TRẦN MINH THẢO 12D6 Nghỉ học.
75 TRẦN HỒNG ANH 12D6 Đi học muộn.
76 LÊ MINH ANH 12D6 Đi học muộn.
77 PHẠM THỊ HIỀN ANH 12D7 Nghỉ học.
78 PHÙNG NGỌC THUÝ 12D7 Nghỉ học.
79 TRẦN THANH THUÝ 12D7 Nghỉ học.
80 LÊ MINH HOÀNG 12Q2 Nghỉ học tiết 2, 3, 4, 5.
81 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 12Q2 Nghỉ học.
    12D1 Tiết 3 cô Hương (Hóa) dạy thay cô Quế.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374