Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 24/12/2015

03:36 29/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 24/12/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 NGUYỄN DIỄM QUỲNH 10D1 Nghỉ không kiểm tra học kỳ 1 môn Lý.
2 NGUYỄN TRÚC QUỲNH 10D5 Nghỉ không kiểm tra học kỳ 1 môn Lý và môn Anh.
3 ĐÀO HỮU NGHĨA 12A1 Nghỉ không kiểm tra học kỳ 1 môn Anh.
4 NGUYỄN THÁI SƠN B 12A3 Vào muộn không kiểm tra học kỳ 1 môn Hóa và môn Anh.

Nguyễn Thị Bích Loan

Để lại comment

Hotline:
0988.094.374

THPT Phan Đình Phùng

Điện thoại: 0978686055

 

Văn Phòng

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG - 30 PHAN ĐÌNH PHÙNG - HÀ NỘI