Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 24/12/2015

03:36 29/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 24/12/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 NGUYỄN DIỄM QUỲNH 10D1 Nghỉ không kiểm tra học kỳ 1 môn Lý.
2 NGUYỄN TRÚC QUỲNH 10D5 Nghỉ không kiểm tra học kỳ 1 môn Lý và môn Anh.
3 ĐÀO HỮU NGHĨA 12A1 Nghỉ không kiểm tra học kỳ 1 môn Anh.
4 NGUYỄN THÁI SƠN B 12A3 Vào muộn không kiểm tra học kỳ 1 môn Hóa và môn Anh.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374