Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 28/1/2015

04:03 22/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 28/1/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 LƯƠNG THẾ VINH 10A1 Đi học muộn tăng cường.
2 NGUYỄN DUY HƯNG 10A5 Đi học muộn giờ Tin học và GDQP.
3 NGÔ THANH HƯƠNG 10A5 Đi học muộn giờ Tin học và GDQP.
4 LÊ THÀNH ĐẠT 10A5 Đi học muộn giờ Tin học và GDQP.
5 CHU THỊ THU TRÀ 10A5 Đi học muộn giờ Tin học và GDQP.
6 CHU THANH HẰNG 10A6 Đi học muộn giờ Tin học và GDQP.
7 MAI ĐỨC HIỆP 10A6 Đi học muộn giờ Tin học và GDQP.
8 TRỊNH ĐỨC MINH 10A6 Đi học muộn giờ Tin học và GDQP.
9 NGUYỄN CẨM NHUNG 10A6 Đi học muộn giờ Tin học và GDQP.
10 CÔNG THỊ PHƯƠNG HÀ 10A6 Đi học muộn giờ Tin học và GDQP.
11 NGUYỄN TRÍ ĐỨC 10A6 Đi học muộn giờ Tin học và GDQP.
12 NGUYỄN MINH ANH 10A6 Đi học muộn giờ Tin học và GDQP.
13 ĐẶNG XUÂN HIỆP 10D1 Nghỉ học tiết 3.
14 NGUYỄN HOÀNG MAI 10D1 Nghỉ học.
15 ĐẶNG XUÂN HIỆP 10D1 Đi học muộn.
16 NGUYỄN PHƯƠNG HỒNG YẾN 10D2 Đi học muộn tăng cường.
17 NGUYỄN YẾN NHI B 10D3 Nghỉ học.
18 NGUYỄN MINH HIỀN 10D7 Nghỉ học.
19 ĐỖ HOÀNG PHƯƠNG ANH 11D1 Nghỉ học.
20 TRẦN ANH ĐỨC 11D2 Nghỉ học.
21 ĐỖ NHẬT LINH 11D2 Đi học muộn giờ Tin học và GDQP.
22 TRẦN MỸ LINH 11D2 Đi học muộn giờ Tin học và GDQP.
23 LÊ QUANG ANH 11D7 Nghỉ học.
24 TẠ QUỲNH CHI 11Q1 Vào học muộn tiết 2.
25 NGUYỄN VĨNH HÀO 11Q1 Vào học muộn tiết 2.
26 HÀ THU HẰNG 12A1 Đi học muộn.
27 ĐỖ THÀNH NAM 12A1 Đi học muộn.
28 HÀ THU HẰNG 12A1 Đi học muộn.
29 NGUYỄN QUỲNH MAI 12A2 Nghỉ học.
30 LÊ NAM HƯNG 12A3 Nghỉ học.
31 NGUYỄN ANH TÚ 12A3 Nghỉ học.
32 LÊ VIỆT HƯNG 12A4 Nghỉ học.
33 VŨ QUANG MINH 12A4 Nghỉ học.
34 LÊ KHÁNH TÙNG 12A4 Nghỉ học.
35 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG PHƯƠNG 12A5 Nghỉ học.
36 NGÔ THANH TUYỀN 12A5 Nghỉ học.
37 TRỊNH VĂN TIẾN 12A6 Nghỉ học tiết 1.
38 PHẠM ĐỨC MINH 12A6 Đi học muộn.
39 NGUYỄN PHẠM BẢO CHÂU 12D1 Nghỉ học tăng cường.
40 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 12D1 Nghỉ học tăng cường.
41 NGUYỄN TÀI DUY ANH 12D1 Đi học muộn tăng cường.
42 NGUYỄN VĂN MINH 12D1 Đi học muộn tăng cường.
43 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 12D1 Nghỉ học.
44 ĐỖ THUỲ TRANG 12D1 Nghỉ học.
45 NGUYỄN LINH CHI 12D2 Nghỉ học tăng cường tiết 4, 5 có phép.
46 PHẠM VÂN ANH 12D2 Nghỉ học tăng cường tiết 2, 3 có phép.
47 ĐẶNG HUYỀN TRANG 12D2 Nghỉ học tăng cường không phép.
48 LÊ KIM NGÂN 12D2 Nghỉ học tăng cường có phép.
49 NGUYỄN MINH CHÂU 12D2 Đi học muộn tăng cường.
50 NGUYỄN LINH CHI 12D2 Đi học muộn tăng cường.
51 TRẦN TRUNG KIÊN 12D2 Đi học muộn tăng cường.
52 NGUYỄN HỒNG NGỌC 12D2 Đi học muộn tăng cường.
53 LÊ MẠNH LINH 12D2 Đi học muộn tăng cường.
54 HOÀNG LAN VI 12D2 Đi học muộn tăng cường.
55 NGUYỄN THỊ THANH HIỀN 12D2 Đi học muộn.
56 NGUYỄN THÁI HÀ 12D2 Nghỉ học có phép.
57 NGUYỄN THỊ THANH HIỀN 12D2 Đi học muộn.
58 NGUYỄN BẢO CẦM 12D3 Nghỉ học.
59 PHẠM PHƯƠNG ANH 12D4 Nghỉ học.
60 TRẦN VINH HOA 12D5 Đi học muộn.
61 VŨ NGUYỄN DIỆU NGỌC 12D5 Đi học muộn.
62 LÊ MINH ANH 12D6 Nghỉ học tiết 1.
63 NGUYỄN MINH UYÊN 12D6 Đi học muộn.
64 TRẦN THANH THUÝ 12D7 Nghỉ học.
65 NGUYỄN THỊ HẠNH MINH 12Q1 Nghỉ học.
66 NGUYỄN TÂN THUỲ TRANG 12Q2 Nghỉ học.
    10D1 Tiết 3: cô Hằng (Sử) dạy thay cô Dung (Sử).
    10A1 Tiết 2: cô Hằng (Sử) dạy thay cô Dung (Sử).

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374