Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 29/11/2016

14:19 02/12/2016

Chuyên cần ngày 29/11/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

NGUYỄN HƯƠNG GIANG

10A2

nghỉ học

2

NGUYỄN THỊ HỒNG ANH

10D10

nghỉ học

3

TRỊNH PHƯƠNG NGỌC LINH

10D10

nghỉ học

4

NGUYỄN MINH ANH

10D2

nghỉ học

5

TRẦN QUẾ ANH

10D3

nghỉ học

6

LẠI QUANG ANH

10D5

nghỉ học

7

VY NGỌC HUYỀN

10D5

nghỉ học

8

NGUYỄN HƯƠNG BAN

10D8

nghỉ học giờ Tin học

9

NGUYỄN THỊ MAI ANH

10D8

nghỉ học giờ Tin học

10

HÀ NGỌC HẠNH

12A1

nghỉ học học tăng cường

11

LƯƠNG THẾ VINH

12A1

nghỉ học tiết 1

12

LƯƠNG THẾ VINH

12A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

13

NGUYỄN CÔNG CHIẾN

12A1

vào muộn 45 phút

14

HOÀNG THỊ THU HƯƠNG

12A2

nghỉ học

15

TẠ TIẾN ĐỨC

12A2

đi học muộn

16

NGÔ ĐỨC ANH A

12A3

nghỉ học

17

NGUYỄN ĐẠO ĐẠT

12A5

đi học muộn

18

ĐẶNG NHẬT HƯNG

12D1

nghỉ học có phép 45 phút

19

ĐẶNG NHẬT HƯNG

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

20

ĐẶNG TRẦN HẢI ĐĂNG

12D1

nghỉ học học tăng cường

21

ĐẶNG XUÂN HIỆP

12D1

nghỉ học học tăng cường

22

DƯƠNG THU NGÂN

12D1

nghỉ học học tăng cường

23

LẠI ANH THƯ

12D1

nghỉ học học tăng cường

24

LÊ PHƯƠNG NGÂN

12D1

nghỉ học

25

LÊ PHƯƠNG NGÂN

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

26

LÊ THỊ QUỲNH ANH

12D1

nghỉ học học tăng cường

27

LƯU THUỲ LINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

28

NGUYỄN DIỄM THU

12D1

nghỉ học học tăng cường

29

NGUYỄN HUYỀN VY

12D1

nghỉ học học tăng cường

30

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học

31

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

32

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

33

NGUYỄN NGỌC MAI LAN

12D1

nghỉ học học tăng cường

34

NGUYỄN THANH NGÂN

12D1

nghỉ học học tăng cường

35

NGUYỄN TIẾN THÀNH

12D1

nghỉ học học tăng cường

36

PHẠM VY LÊ

12D1

nghỉ học học tăng cường

37

DƯƠNG HÀ THUỲ LINH

12D2

đi học muộn 5 phút

38

LÊ QUỲNH TRANG

12D2

nghỉ học học tăng cường

39

NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG

12D2

nghỉ học học tăng cường

40

TRẦN THU TRANG

12D2

nghỉ học học tăng cường

41

VŨ VÂN KHÁNH

12D2

nghỉ học học tăng cường

42

ĐỖ PHƯƠNG HÀ

12D4

đi học muộn

43

TRẦN NGỌC MINH

12D5

nghỉ học

44

NGUYỄN QUANG HUY

12D7

nghỉ học

45

NGÔ NHẤT MINH

12D8

nghỉ học

46

NGUYỄN MAI LINH

12D9

nghỉ học

47

NGUYỄN TUẤN VIỆT

12D9

nghỉ học

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374