Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 30/11/2016

08:30 03/11/2016

Chuyên cần ngày 30/11/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

VŨ LÊ TIẾN ANH

10A1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

2

LÊ KHÁNH LINH

10D1

đi học muộn 15 phút học tăng cường

3

PHÙNG MẠNH PHÚC

10D3

nghỉ học

4

VŨ THỦY TIÊN

10D5

nghỉ học

5

VŨ ĐÌNH MẠNH

10D7

nghỉ học

6

VŨ THỊ HỒNG NHUNG

10D7

nghỉ học

7

BÙI HÀ DIỆU LINH

11A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

8

LÊ MINH ANH

11A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

9

NGUYỄN HOÀNG ANH

11A1

đi học muộn 8 phút học tăng cường

10

TRẦN KIỀU TRANG

11A2

nghỉ học giờ Tin học

11

PHẠM MINH CHÂU

11D1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

12

NGUYỄN ĐỨC ANH

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

13

NGUYỄN LÊ KHÁNH DUY

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

14

TRẦN PHƯỚC DIỆU ÁNH

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

15

TRỊNH VÂN ANH

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

16

VŨ THU TRANG

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

17

TẠ MINH THU

11D7

nghỉ học

18

ĐỖ KHÁNH AN

11D9

nghỉ học

19

LÊ QUANG ANH

12A4

đi học muộn giờ Tin học

20

LÊ TRUNG KIÊN

12A4

nghỉ học giờ Tin học

21

NGUYỄN DƯƠNG MINH TRÍ

12A4

đi học muộn giờ Tin học

22

NGUYỄN ĐẠO ĐẠT

12A5

nghỉ học giờ Tin học

23

NGUYỄN TRƯỜNG THANH TUÂN

12A5

nghỉ học giờ Tin học

24

ĐỖ PHƯƠNG HÀ

12D4

nghỉ học

25

PHƯƠNG GIA LINH

12D4

nghỉ học giờ Tin học

26

TRẦN THÙY LINH B

12D6

nghỉ học

27

NGUYỄN DIỆP THẢO

12D7

nghỉ học

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

02437345741