Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 30/12/2015

03:46 29/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 30/12/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 TRẦN NGỌC ÁNH 10A2 Đi học muộn.
2 NGUYỄN THU TRANG 10A4 Nghỉ học.
3 NGUYỄN THÙY DƯƠNG 10A4 Nghỉ học.
4 NGUYỄN THỊ NGỌC TÚ 10D5 Nghỉ học.
5 LÊ MINH KHANG 11A3 Đi học muộn.
6 VƯƠNG QUỐC ANH 11A3 Đi học muộn.
7 TRẦN NGỌC MINH 11D5 Nghỉ học.
8 TẠ THANH MAI 11D7 Nghỉ học.
9 NGÔ LÊ HÀ ANH 11D8 Nghỉ học.
10 HÀ THANH HOA 11D8 Nghỉ học.
11 DƯ ĐỨC THẮNG 12A1 Nghỉ học.
12 TRỊNH TUẤN ANH 12A3 Nghỉ học.
13 NGUYỄN THÁI SƠN B 12A3 Nghỉ học.
14 AN NHẬT QUANG 12A4 Nghỉ học.
15 HOÀNG YẾN NHI 12A5 Nghỉ học.
16 NGUYỄN HỒNG NHUNG 12A6 Nghỉ học.
17 NGUYỄN HOÀNG CẨM ANH 12D3 Nghỉ học.
18 BÙI THỊ MỸ LINH 12D3 Nghỉ học.
19 BÙI YẾN NHI 12D4 Nghỉ học.
20 PHÙNG GIA MINH 12D4 Nghỉ học.
21 BÙI NHẬT ANH 12D5 Nghỉ học.
22 ĐÀO DŨNG TRÍ 12D7 Nghỉ học.
23 NGUYỄN HOÀI MI 12D7 Nghỉ học.
24 ĐỖ NHẬT LONG 12D7 Nghỉ học.
25 NGUYỄN THANH HÀ 12D8 Nghỉ học.
26 TRẦN VŨ PHƯƠNG THẢO 12D8 Nghỉ học.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374