Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 6/04/2015

08:02 22/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 6/04/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 HOÀNG THU AN 10A1 Nghỉ học.
2 VŨ KHÁNH LINH 10A1 Nghỉ học.
3 HÀ NGỌC TÙNG 10A1 Nghỉ học.
4 LÊ MINH HIẾU 10A1 Đi học muộn.
5 LÊ TRUNG KIÊN 10A4 Nghỉ học.
6 VŨ DIỆU LINH 10A6 Nghỉ học.
7 NGÔ HUYỀN MY 10D4 Nghỉ học giờ Tin học.
8 HOÀNG NGỌC PHƯƠNG ANH 10D5 Nghỉ học giờ Tin học.
9 PHẠM THANH THÙY DƯƠNG 10D5 Nghỉ học giờ Tin học.
10 TRẦN HOÀNG DƯƠNG 10D5 Nghỉ học giờ Tin học.
11 PHẠM ĐỨC THÀNH 10D5 Nghỉ học giờ Tin học.
12 TRƯƠNG QUỲNH ANH 10D5 Đi học muộn giờ Tin học.
13 TRẦN ĐỨC HIẾU 10D5 Đi học muộn giờ Tin học.
14 ĐẶNG QUỐC HUY 10D5 Đi học muộn giờ Tin học.
15 NGUYỄN BÁ TÙNG LÂM 10D5 Đi học muộn giờ Tin học.
16 ĐẶNG MINH TRANG 10D6 Nghỉ học.
17 NGUYỄN CÔNG MINH 10D6 Nghỉ học.
18 NGUYỄN QUANG HUY 10D7 Nghỉ học.
19 NGUYỄN MINH HIỀN 10D7 Nghỉ học.
20 NGUYỄN MINH HIỀN 10D7 Gửi xe ngoài trường.
21 NGUYỄN NAM ANH 11A1 Nghỉ học giờ Tin học.
22 LẠI PHƯƠNG MY 11A1 Nghỉ học giờ Tin học.
23 NGUYỄN NGỌC THU THẢO 11A1 Nghỉ học giờ Tin học.
24 NGUYỄN THU TRÀ 11A3 Đi học muộn giờ Tin học và GDQP.
25 NGUYỄN QUỐC HUY 11A4 Nghỉ học giờ Tin học.
26 TRẦN QUẾ ANH 11D3 Nghỉ học giờ GDQP.
27 NGUYỄN HOÀNG CẨM ANH 11D3 Nghỉ học giờ GDQP.
28 NGUYỄN THU TRANG B 11D3 Đi học muộn giờ GDQP.
29 VÕ SƠN HẢI 11D3 Đi học muộn giờ GDQP.
30 NGUYỄN BÁ MINH CHIẾN 11D3 Đi học muộn giờ Tin học và GDQP.
31 VÕ SƠN HẢI 11D3 Đi học muộn giờ Tin học và GDQP.
32 TRẦN HOÀNG PHƯƠNG LAN 11D5 Nghỉ học.
33 NGUYỄN MINH THƯ 11D5 Nghỉ học.
34 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 11D6 Nghỉ học.
35 BÙI BÍCH PHƯƠNG 11Q1 Nghỉ học.
36 TRẦN KIM PHƯỢNG 11Q1 Nghỉ học.
37 NGÔ NGỌC TRÂM 11Q1 Nghỉ học.
38 THÁI BÌNH MINH 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
39 TRẦN TÙNG LÂM 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
40 NGUYỄN TRỌNG QUANG 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
41 NGUYỄN THỊ QUỲNH GIANG 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
42 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
43 TÔ QUANG ĐẠT 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
44 LÊ TUẤN ANH 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
45 ĐÀO TRÂM ANH 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
46 TRƯƠNG ANH VŨ 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
47 HỒ ANH MINH 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
48 NGUYỄN NGỌC LINH 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
49 PHẠM SỸ TÙNG SƠN 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
50 TRẦN DIỆU LINH 12A1 Nghỉ học.
51 PHƯƠNG MẠNH ĐỨC 12A1 Đi học muộn.
52 VI MINH SANG 12A1 Đi học muộn.
53 NGUYỄN QUANG MINH 12A2 Nghỉ học tiết 4, 5 học tăng cường.
54 TRẦN VIỆT LINH 12A2 Nghỉ học tiết 4, 5 học tăng cường.
55 NGUYỄN QUANG HUY 12A2 Nghỉ học tiết 4, 5 học tăng cường.
56 NGUYỄN TRỌNG TÂM 12A2 Nghỉ học tiết 4, 5 học tăng cường.
57 NGUYỄN CÔNG LỘC 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
58 NGUYỄN NHẬT MINH 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
59 NGUYỄN ĐỨC NAM 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
60 ĐỖ HOÀNG QUÂN 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
61 PHẠM ANH QUÂN 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
62 HOÀNG THĂNG LONG 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
63 HOÀNG NGUYỄN HƯƠNG TRÀ 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
64 VŨ PHƯƠNG THẢO 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
65 NGUYỄN TRỌNG TÂM 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
66 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
67 NGUYỄN QUANG HUY 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
68 ĐẶNG ANH MINH 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
69 NGUYỄN BÍCH HẠNH 12A2 Nghỉ học.
70 NGUYỄN DIỆU LINH 12A3 Đi học muộn.
71 ĐOÀN AN KHÁNH 12A3 Nghỉ học.
72 NGUYỄN ĐỖ TUẤN MINH 12A3 Gửi xe ngoài trường.
73 NGUYỄN HUY VŨ 12A4 Gửi xe ngoài trường.
74 BÙI THU TRANG 12A4 Gửi xe ngoài trường.
75 NGUYỄN HOÀNG ANH 12A4 Gửi xe ngoài trường.
76 VÕ HỒNG SƠN 12A5 Nghỉ học.
77 ĐẶNG PHƯƠNG HOA 12A5 Nghỉ học.
78 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG PHƯƠNG 12A5 Gửi xe ngoài trường.
79 TRỊNH VĂN TIẾN 12A6 Nghỉ học.
80 NGUYỄN THÀNH NAM 12A6 Nghỉ học.
81 LƯ UYỂN THUÝ 12D2 Nghỉ học có phép.
82 NGUYỄN HỒNG NGỌC 12D2 Nghỉ học có phép.
83 PHẠM QUỐC ANH 12D3 Đi học muộn.
84 NGUYỄN CHÍ BẢO 12D3 Gửi xe ngoài trường.
85 PHẠM THU HÀ 12D4 Nghỉ học tiết 1,2.
86 NGUYỄN QUỲNH TRANG 12D4 Nghỉ học.
87 TRẦN QUANG ANH 12D5 Nghỉ học.
88 VŨ TUẤN HẢI 12D5 Nghỉ học.
89 LÊ MINH ANH 12D6 Nghỉ học tiết 1,2.
90 NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN 12D6 Nghỉ học tiết 1,2.
91 PHẠM PHƯƠNG ANH 12D6 Nghỉ học.
92 NGUYỄN VŨ NGA MY 12D7 Gửi xe ngoài trường.
93 LÊ HOÀNG GIANG 12Q2 Gửi xe ngoài trường.
94 VŨ THẢO NGUYÊN 12Q2 Gửi xe ngoài trường.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

02437345741