Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 7/12/2016

03:51 08/12/2016

Chuyên cần ngày 7/12/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

NGUYỄN THỤC QUYÊN

10A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

2

NGUYỄN TIẾN NHẬT LONG

10A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

3

NGUYỄN TIẾN ĐẠT

10A3

nghỉ học

4

LÊ NGỌC PHƯƠNG UYÊN

10D1

nghỉ học học tăng cường

5

NGUYỄN TRẦN BẢO TRÂN

10D1

nghỉ học tiết 4 học tăng cường

6

LÊ PHƯƠNG THẢO

10D10

nghỉ học

7

NGUYỄN THỊ THUỲ DƯƠNG

10D10

nghỉ học

8

LÊ MINH TRÀ

10D5

nghỉ học tiết 1

9

NGUYỄN HẢI NHI

10D7

nghỉ học

10

NGUYỄN NGỌC VIỆT

10D7

đi học muộn

11

BÙI HÀ DIỆU LINH

11A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

12

ĐẶNG HOÀNG LONG

11A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

13

NGÔ QUANG DŨNG

11A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

14

TRẦN CHÍ MINH

11A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

15

BÙI MINH NGỌC

11A3

đi học muộn

16

DƯƠNG HUY BÁCH

11A3

đi học muộn

17

LÊ TRÀ MY

11A3

đi học muộn

18

LÊ TRỌNG HOÀNG

11A3

đi học muộn

19

PHẠM CHÍ TÔN

11A3

đi học muộn

20

PHAN VŨ ANH

11A3

đi học muộn

21

ĐẶNG TUẤN GIANG

11A4

nghỉ học

22

NGUYỄN CÔNG LÂM

11A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

23

NGUYỄN SỸ VIỆT

11A5

nghỉ học

24

PHẠM VIỆT THẢO

11A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

25

TRẦN DŨNG

11A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

26

CHU QUỲNH ANH

11D1

nghỉ học

27

LÊ HUY TUẤN

11D1

nghỉ học

28

NGUYỄN CHÍ KIÊN

11D1

nghỉ học

29

TRẦN THU TRANG

11D1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

30

NGUYỄN BẢO NGỌC

11D2

đi học muộn 5 phút học tăng cường

31

TRỊNH THUÝ QUYÊN

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

32

ĐỖ KHÁNH AN

11D9

đi học muộn

33

NGUYỄN BẢO LINH

11D9

đi học muộn

34

TRẦN LINH CHI

11D9

nghỉ học

35

LƯƠNG THẾ VINH

12A1

nghỉ học

36

ĐINH DIỆP ANH

12A2

đi học muộn

37

HOÀNG THỊ THU HƯƠNG

12A2

nghỉ học

38

NGUYỄN TÚ ANH

12A3

nghỉ học

39

LƯU HƯƠNG GIANG

12D1

nghỉ học có phép 45 phút

40

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học có phép 45 phút

41

NGÔ HUYỀN MY

12D4

nghỉ học

42

NGUYỄN THỊ MINH PHÚC

12D4

nghỉ học tiết 1

43

LÊ VÕ GIA HUY

12D6

nghỉ học

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374