Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên Cần ngày 7/9/2016

15:43 07/09/2016

Chuyên Cần ngày 7/9/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

NGUYỄN TIẾN NHẬT LONG

10A1

nghỉ học học tăng cường

2

NGUYỄN TRÀ VI

10A2

đi học muộn

3

PHẠM TIẾN ĐẠT

10A2

đi học muộn

4

NGUYỄN ĐỨC TRUNG

10A3

đi học muộn

5

TRẦN KHÁNH LINH

10A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Tin học

6

VŨ VIỆT ANH

10A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Tin học

7

LƯƠNG NGUYỄN THÀNH CÔNG

10D1

vào muộn 8 phút học tăng cường

8

NGUYỄN ANH ĐỨC

10D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

9

NGUYỄN BÁ KHÁNH CHÂU

10D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

10

TÔ HOÀNG YẾN NHI

10D1

đi học muộn 18 phút

11

TRẦN BẢO CHÂU

10D1

nghỉ học học tăng cường

12

TRẦN TUẤN MINH

10D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

13

VŨ MINH ĐỨC

10D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

14

ĐỖ HẠNH LINH

10D10

nghỉ học

15

NGHIÊM XUÂN VŨ

10D10

nghỉ học

16

KHUẤT MINH HOÀNG

10D2

vào muộn 8 phút học tăng cường

17

LÊ HỒNG ANH

10D2

vào muộn 10 phút học tăng cường

18

LÊ QUANG TRƯỜNG

10D2

vào muộn 8 phút học tăng cường

19

PHẠM HƯƠNG GIANG

10D2

vào muộn 10 phút học tăng cường

20

NGUYỄN HÀ PHƯƠNG

10D3

đi học muộn

21

NGUYỄN HOÀI NGỌC

10D8

nghỉ học

22

HOÀNG TRÍ NGHĨA

11A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

23

TRẦN CHÍ MINH

11A1

nghỉ học

24

TRẦN CHÍ MINH

11A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

25

DƯƠNG HUY BÁCH

11A3

nghỉ học

26

LƯƠNG ĐỨC DƯƠNG

11A3

đi học muộn

27

PHAN VŨ ANH

11A3

đi học muộn

28

ĐẶNG TUẤN SƠN

11A4

đi học muộn

29

NGUYỄN LÊ MINH ĐỨC

11A4

đi học muộn

30

VŨ THANH THU

11A4

nghỉ học

31

CHU QUỲNH ANH

11D1

nghỉ học

32

PHẠM TRÀ MI

11D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

33

TẠ DUY HÀ KHOA

11D1

vào muộn 20 phút học tăng cường

34

TRẦN QUANG DUY

11D1

vào muộn 20 phút học tăng cường

35

VŨ THU HÀ

11D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

36

ĐỖ LÊ NHẬT VI

11D2

đi học muộn 5 phút học tăng cường

37

ĐỖ THU THẢO

11D2

đi học muộn 5 phút học tăng cường

38

NGUYỄN MINH NGỌC

11D2

đi học muộn 10 phút học tăng cường

39

THÁI LINH NAM

11D2

đi học muộn 5 phút học tăng cường

40

TRẦN GIA LONG

11D2

nghỉ học tiết 4 học tăng cường

41

NGUYỄN HOÀNG LONG

11D3

nghỉ học

42

PHẠM THANH THANH AN

11D3

nghỉ học

43

TĂNG PHƯƠNG KHÁNH

11D4

nghỉ học

44

ĐÀO ANH VIỆT

11D5

đi học muộn

45

ĐỖ HẢI LONG

11D5

đi học muộn

46

TRẦN NGỌC TRÂM

11D5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

47

VŨ ĐÌNH SÁNG

11D7

nghỉ học

48

NGUYỄN CÔNG CHIẾN

12A1

nghỉ học

49

TRƯƠNG VIỆT HOÀNG

12A1

đi học muộn 10 phút

50

VŨ CÔNG LUẬN

12A1

đi học muộn 10 phút

51

ĐINH DIỆP ANH

12A2

nghỉ học giờ Thể dục

52

LÊ THU HẰNG

12A2

nghỉ học giờ Thể dục

53

MAI THU TRANG

12A2

nghỉ học giờ Thể dục

54

NGUYỄN HÀ THU

12A2

nghỉ học giờ Thể dục

55

NGUYỄN TRẦN THU PHƯƠNG

12A2

nghỉ học

56

PHẠM QUỲNH MAI

12A2

nghỉ học giờ Thể dục

57

PHẠM VI ANH

12A2

nghỉ học giờ Thể dục

58

NGUYỄN ANH TÚ

12A4

đi học muộn

59

BÙI MINH HIẾU

12D1

nghỉ học tiết 3

60

ĐINH HIỂU ANH

12D1

nghỉ học

61

MAI NGỌC PHƯƠNG TRINH

12D1

nghỉ học

62

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học

63

NGUYỄN NGỌC MAI LAN

12D1

nghỉ học tiết 3

64

BÙI NGỌC BẢO VÂN

12D2

nghỉ học tiết 2,3

65

ĐỖ HÀ TRUNG

12D3

nghỉ học

66

ĐẶNG QUỐC HUY

12D5

đi học muộn

67

NGÔ PHƯƠNG THỦY

12D6

nghỉ học tiết 1

68

TRIỆU ANH PHƯƠNG

12D6

nghỉ học

69

PHẠM MINH QUỐC

12D7

nghỉ học

70

ĐÀM HỒNG NGỌC

12D8

đi học muộn

71

KIỀU PHƯƠNG LINH

12D9

nghỉ học giờ Thể dục

72

LÊ QUỲNH CHI

12D9

đi học muộn giờ Thể dục

73

NGUYỄN HẢI YẾN

12D9

nghỉ học giờ Thể dục

74

NGUYỄN MAI LINH

12D9

nghỉ học giờ Thể dục

75

NGUYỄN NHƯ NGỌC

12D9

nghỉ học giờ Thể dục

 

 

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374