Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 9/03/2015

07:08 22/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 9/03/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 NGUYỄN ĐỨC LONG 10A1 Nghỉ học.
2 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 10A1 Đi học muộn.
3 VŨ CÔNG LUẬN 10A1 Đi học muộn.
4 NGUYỄN THU HÀ 10A3 Nghỉ học.
5 ĐINH HIỂU ANH 10D1 Nghỉ học.
6 PHẠM LÊ PHƯƠNG ANH 10D1 Nghỉ học.
7 ĐẶNG TRẦN HẢI ĐĂNG 10D1 Nghỉ học.
8 ĐẶNG THANH HUYỀN 10D1 Nghỉ học.
9 PHẠM VY LÊ 10D1 Nghỉ học.
10 NGUYỄN HÀ LINH 10D1 Nghỉ học.
11 NGUYỄN THANH NGÂN 10D1 Nghỉ học.
12 LÊ PHƯƠNG NGÂN 10D1 Nghỉ học.
13 NGUYỄN THỦY HƯƠNG 10D1 Nghỉ học.
14 LẠI ANH THƯ 10D1 Nghỉ học.
15 MAI NGỌC PHƯƠNG TRINH 10D1 Nghỉ học.
16 LÊ THỊ QUỲNH ANH 10D1 Nghỉ học.
17 PHAN TUỆ NHI 10D2 Nghỉ học.
18 NGUYỄN THỊ MINH PHÚC 10D4 Nghỉ học.
19 HOÀNG NGỌC PHƯƠNG ANH 10D5 Nghỉ học.
20 NGUYỄN MINH ÁNH 10D5 Nghỉ học.
21 ĐỖ NGỌC LAN TRINH 10D9 Đi học muộn.
22 CHU TRÍ DŨNG 11A3 Nghỉ học giờ Tin.
23 LÊ MINH PHƯƠNG 11D2 Nghỉ học.
24 MẠC TIẾN ANH 11D3 Nghỉ học giờ Tin.
25 NGUYỄN HOÀNG CẨM ANH 11D3 Nghỉ học giờ Tin.
26 LÊ ĐỨC DŨNG 11D3 Nghỉ học giờ Tin.
27 HOÀNG HẠNH DUNG 11D3 Nghỉ học giờ Tin.
28 NGUYỄN BẢO HÂN 11D3 Nghỉ học giờ Tin.
29 BÙI THỊ MỸ LINH 11D3 Nghỉ học giờ Tin.
30 ĐẬU HOÀNG LINH 11D3 Nghỉ học giờ Tin.
31 NGÔ KIM NGÂN 11D3 Nghỉ học giờ Tin.
32 NGÔ KIM NGÂN 11D3 Nghỉ học.
33 VŨ PHƯỢNG ANH 11D6 Nghỉ học.
34 NGUYỄN TRỌNG LÂM 11D6 Nghỉ học.
35 PHAN THỊ THÙY ANH 11Q1 Nghỉ học.
36 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG LINH 11Q1 Nghỉ học.
37 TRẦN THANH BÌNH 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
38 ĐINH LÊ DUY 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
39 NGUYỄN THỊ QUỲNH GIANG 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
40 NGUYỄN HOÀNG HẢI 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
41 NGUYỄN NGỌC LINH 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
42 TRƯƠNG HỒNG NHUNG 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
43 PHẠM SỸ TÙNG SƠN 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
44 TRƯƠNG ANH VŨ 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
45 PHÓ THỊ TƯỜNG VY 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
46 LÊ TUẤN ANH 12A1 Nghỉ học.
47 ĐINH LÊ DUY 12A1 Nghỉ học.
48 TRẦN DIỆU LINH 12A1 Nghỉ học.
49 NGUYỄN THỊ QUỲNH GIANG 12A1 Đi học muộn.
50 HÀ THU HẰNG 12A1 Đi học muộn.
51 LÊ ĐỨC HIẾU 12A1 Đi học muộn.
52 TRẦN TÙNG LÂM 12A1 Đi học muộn.
53 VI MINH SANG 12A1 Đi học muộn.
54 NGUYỄN BÍCH HẠNH 12A2 Nghỉ học tăng cường tiết 4, 5.
55 NGUYỄN QUANG MINH 12A2 Nghỉ học tăng cường tiết 4, 5.
56 TRẦN VIỆT LINH 12A2 Nghỉ học tăng cường tiết 4, 5.
57 NGUYỄN TRỌNG TÂM 12A2 Nghỉ học tăng cường tiết 4, 5.
58 NGUYỄN DUY MINH 12A2 Nghỉ học tăng cường tiết 1, 2.
59 VŨ NHẬT NAM 12A2 Nghỉ học tăng cường tiết 1, 2.
60 TRẦN VƯƠNG ANH 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
61 PHẠM TIẾN ĐẠT 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
62 PHAN THỊ PHƯƠNG CHI 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
63 TRẦN VIỆT LINH 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
64 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
65 ĐỖ HOÀNG QUÂN 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
66 NGUYỄN TRỌNG TÂM 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
67 PHẠM THANH TÙNG 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
68 NGÔ ĐỨC VIỆT 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
69 NGUYỄN DUY MINH 12A2 Đi học muộn.
70 NGUYỄN HẢI NAM 12A2 Đi học muộn.
71 PHẠM ANH QUÂN 12A2 Đi học muộn.
72 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 12A3 Nghỉ học.
73 LÊ VŨ QUANG 12A3 Nghỉ học.
74 ĐỖ QUANG HIỆP 12A4 Nghỉ học.
75 TRẦN HỮU TÚ 12A4 Nghỉ học.
76 LÊ KHÁNH TÙNG 12A4 Nghỉ học.
77 LÊ THU NGÂN 12A5 Nghỉ học.
78 VŨ HẢI LONG 12A6 Nghỉ học.
79 NGUYỄN ĐỨC TRUNG 12A6 Nghỉ học.
80 NGUYỄN KHÁNH VÂN 12A6 Nghỉ học.
81 LÊ THUỲ LINH 12D1 Nghỉ học.
82 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 12D1 Đi học muộn.
83 NGUYỄN THÁI HÀ 12D2 Đi học muộn.
84 NGUYỄN HỒNG NGỌC 12D2 Đi học muộn.
85 PHẠM QUỐC ANH 12D3 Nghỉ học.
86 NGUYỄN HUYỀN CHI 12D3 Nghỉ học.
87 NGÔ MINH NGỌC 12D3 Nghỉ học.
88 PHẠM PHƯƠNG ANH 12D4 Nghỉ học.
89 VŨ NGỌC HUỆ CHI 12D4 Nghỉ học.
90 VŨ NGUYỄN DIỆU NGỌC 12D5 Nghỉ học.
91 HOÀNG NGỌC ANH 12D6 Nghỉ học.
92 NGUYỄN TUẤN ĐẠT 12D6 Nghỉ học.
93 LÊ THỊ HƯƠNG GIANG 12D6 Nghỉ học.
94 NGÔ THỊ BÍCH NGỌC 12D6 Nghỉ học.
95 NGUYỄN LINH VÂN 12D6 Nghỉ học.
96 TRỊNH LAN HƯƠNG 12Q1 Đi học muộn.
97 LÊ MINH NGỌC 12Q1 Đi học muộn.
98 ĐỖ TRÀ MY 12Q1 Đi học muộn.
99 VŨ THẢO NGUYÊN 12Q2 Nghỉ học.
    11Q1 Tiết 3: cô Công dạy thay cô Hạnh (NN).

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374