Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 9/05/2015

02:56 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 9/05/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 ĐINH LÊ DUY 12A1 Đi học muộn.
2 NGUYỄN THANH TÙNG 12A1 Đi học muộn.
3 PHÓ THỊ TƯỜNG VY 12A1 Đi học muộn.
4 PHẠM SỸ TÙNG SƠN 12A1 Nghỉ học.
5 VI MINH SANG 12A1 Nghỉ học.
6 TRẦN HUYỀN TRANG 12A2 Đi học muộn.
7 NGUYỄN TUẤN VŨ 12A2 Đi học muộn.
8 ĐẶNG DUY ANH 12A3 Nghỉ học.
9 TRẦN HƯƠNG GIANG 12A3 Nghỉ học.
10 LÊ NAM HƯNG 12A3 Nghỉ học.
11 NGUYỄN DIỆU LINH 12A3 Nghỉ học.
12 HOÀNG QUANG HUY 12A4 Nghỉ học.
13 ĐỖ HOÀNG YẾN NHI 12A4 Nghỉ học.
14 NGÔ HẢI YẾN 12A4 Nghỉ học.
15 NGUYỄN HƯƠNG LY 12A5 Nghỉ học.
16 LÊ YẾN HỒNG 12A5 Nghỉ học.
17 PHẠM ĐỨC MINH 12A6 Đi học muộn.
18 ĐẶNG TRẦN KHÁNH LINH 12A6 Đi học muộn.
19 NGUYỄN HỒNG NGỌC 12D2 Đi học muộn.
20 BÙI BẢO HÀ 12D2 Đi học muộn.
21 NGÔ MINH ANH 12D2 Nghỉ học có phép.
22 NGUYỄN MINH CHÂU 12D2 Nghỉ học có phép.
23 LƯ UYỂN THUÝ 12D2 Nghỉ học có phép.
24 HOÀNG THU TRANG 12D2 Nghỉ học có phép.
25 NGUYỄN CẨM TÚ 12D2 Nghỉ học có phép.
26 NGUYỄN BẢO CẦM 12D3 Đi học muộn.
27 NGUYỄN KIM CHI 12D3 Đi học muộn.
28 LÊ HỒNG HẠNH 12D3 Đi học muộn.
29 TRỊNH NGỌC HIỀN 12D3 Đi học muộn.
30 LÊ NGỌC HƯƠNG THẢO 12D3 Đi học muộn.
31 NGUYỄN HOÀNG CẨM LINH 12D3 Nghỉ học.
32 NGUYỄN MẠNH HẢI ANH 12D4 Đi học muộn.
33 LÊ ĐỨC ANH 12D4 Đi học muộn.
34 NGUYỄN ĐỨC DUY 12D4 Đi học muộn.
35 ĐINH BẢO HÀ 12D4 Đi học muộn.
36 ĐẶNG PHƯƠNG YẾN 12D4 Đi học muộn.
37 TRƯƠNG THỊ MỸ HÀ 12D4 Đi học muộn.
38 MAI PHƯƠNG NHI 12D4 Đi học muộn.
39 NGUYỄN THẢO HIỀN 12D4 Đi học muộn.
40 NGUYỄN PHẠM QUỲNH NHI 12D4 Đi học muộn.
41 NGUYỄN QUỲNH TRANG 12D4 Đi học muộn.
42 BÙI HƯƠNG LY 12D4 Đi học muộn.
43 BÙI HUỆ ANH 12D4 Nghỉ học.
44 LỀU NGỌC ANH 12D5 Đi học muộn.
45 TRẦN TRUNG HIẾU 12D5 Đi học muộn.
46 VŨ PHƯƠNG MI 12D5 Đi học muộn.
47 NGUYỄN THUÝ QUỲNH 12D5 Nghỉ học.
48 TÔ ANH THUÝ 12D5 Nghỉ học.
49 TRẦN HỒNG ANH 12D6 Đi học muộn.
50 NGUYỄN MINH UYÊN 12D6 Đi học muộn.
51 TRẦN THIỆN TÂM 12D6 Nghỉ học.
52 NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN 12D6 Nghỉ học.
53 LÊ ĐỨC ANH 12Q1 Đi học muộn.
54 NGUYỄN THỊ HẠNH MINH 12Q1 Đi học muộn.
55 ĐỖ TRÀ MY 12Q1 Đi học muộn.
56 ĐINH HẢI LONG 12Q1 Đi học muộn.
57 NGUYỄN MAI ANH 12Q1 Nghỉ học.
58 NGUYỄN HỒNG ANH 12Q1 Nghỉ học.
59 NGUYỄN HÀ HƯƠNG LY 12Q1 Nghỉ học.
60 VŨ THẢO NGUYÊN 12Q1 Nghỉ học.
61 ĐỖ NGỌC THU 12Q1 Nghỉ học.
62 NGUYỄN THU TRÀ 12Q2 Đi học muộn.
63 NGUYỄN THU HÀ 12Q2 Đi học muộn.
64 NGUYỄN HOÀNG KIM ÁNH 12Q2 Nghỉ học.
65 LÊ HOÀNG GIANG 12Q2 Nghỉ học.
66 NGUYỄN KHÁNH NAM 12Q2 Nghỉ học.
67 NGUYỄN TÂN THUỲ TRANG 12Q2 Nghỉ học.
68 VŨ THẢO NGUYÊN 12Q2 Nghỉ học.
    12Q1 Tiết 4 cô Mai Anh (Văn) dạy thay cô Loan.
    12A2 Tiết 2 cô Thủy (NN) dạy thay cô Quyên B.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374