Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần 12/10/2016

15:13 13/10/2016

Chuyên cần 12/10/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

ĐINH THÀNH NAM

10A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Tin học

2

HOÀNG DUY PHONG

10A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Tin học

3

NGÔ MINH QUỲNH ANH

10A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Tin học

4

TRẦN XUÂN THẮNG

10A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Tin học

5

BÙI LÊ TRANG NHUNG

10D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

6

ĐỖ QUỲNH TRANG

10D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

7

VÕ QUANG HUY

10D1

nghỉ học

8

NGUYỄN KHÁNH LINH

10D10

nghỉ học

9

NGÔ VÂN ANH

10D2

nghỉ học

10

NGÔ VÂN ANH

10D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

11

PHÙNG MẠNH PHÚC

10D3

nghỉ học

12

NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG

10D4

nghỉ học

13

HOÀNG HỮU TRƯỜNG

10D7

nghỉ học

14

ĐẶNG MAI HÀ

10D9

nghỉ học

15

LÊ THANH AN

10D9

đi học muộn 7 phút

16

TRẦN HẢI ĐĂNG

10D9

nghỉ học

17

MAI TRỰC BÌNH

11A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 5 phút học tăng cường

18

NGUYỄN HOÀNG ANH

11A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 5 phút học tăng cường

19

TÔ TRANG LINH

11A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 5 phút học tăng cường

20

ĐẶNG TUẤN GIANG

11A4

nghỉ học giờ Tin học

21

NGUYỄN TIẾN MINH

11A4

nghỉ học giờ Tin học

22

VŨ THANH THU

11A4

nghỉ học giờ Tin học

23

DOÃN TRUNG DŨNG

11A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

24

DƯƠNG QUANG MINH

11A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

25

LÊ PHÚC LONG

11A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

26

NGUYỄN CÔNG LÂM

11A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

27

NGUYỄN QUANG HUY

11A5

đi học muộn học Thể dục

28

TRẦN QUỐC ĐẠT

11A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

29

TRƯƠNG HOÀNG KIÊN

11A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

30

BÙI TIẾN LONG

11D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 5 phút học tăng cường

31

LƯU VÂN HƯƠNG

11D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 5 phút học tăng cường

32

NGUYỄN TRỌNG VÂN HÀ

11D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 5 phút học tăng cường

33

HỒ HOÀNG PHƯƠNG ANH

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 5 phút học tăng cường

34

NGUYỄN BẢO NGỌC

11D2

đi học muộn 10 phút học tăng cường

35

TRẦN GIA LONG

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

36

VŨ THU UYÊN

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

37

ĐINH BÁ HƯNG

12A1

nghỉ học tiết 3

38

TẠ HOÀNG DUY

12A1

nghỉ học

39

TẠ HOÀNG DUY

12A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

40

NGUYỄN ĐỨC ANH B

12A3

đi học muộn

41

TRẦN VIỆT KHÁNH

12A3

nghỉ học

42

ĐẶNG XUÂN HIỆP

12D1

nghỉ học

43

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học tiết 1

44

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

45

NGUYỄN HỒNG HOÀNG ANH

12D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

46

LƯU ĐÀO HOÀNG ANH

12D3

nghỉ học

47

ĐỖ QUANG MINH

12D4

nghỉ học

48

NGUYỄN DUY MINH

12D4

nghỉ học

49

VŨ NGỌC ĐỨC

12D4

nghỉ học

50

DƯƠNG NGỌC ÁNH

12D5

nghỉ học

51

HOÀNG NGỌC PHƯƠNG ANH

12D5

đi học muộn

52

NGUYỄN MINH ÁNH

12D5

nghỉ học

53

PHAN MỸ LINH

12D5

đi học muộn

54

LÊ VÕ GIA HUY

12D6

nghỉ học

55

VŨ HOÀI THU

12D6

nghỉ học

56

LÊ HOÀI THU

12D9

nghỉ học

57

NGUYỄN TUẤN VIỆT

12D9

nghỉ học

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

02437345741