Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 14/10/2016

02:53 20/10/2016

Chuyên cần ngày 14/10/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

ĐỖ MINH QUANG

10A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

2

HỒ ĐỨC MẠNH

10A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

3

NGUYỄN MAI PHƯƠNG ANH

10A1

nghỉ học

4

NGUYỄN NHƯ THỦY LINH

10A1

vào muộn 10 phút

5

ĐẶNG THU LY

10A3

nghỉ học giờ Thể dục

6

ĐẶNG VIỆT ANH

10A3

nghỉ học giờ Thể dục

7

ĐINH QUANG HUY

10A3

nghỉ học giờ Thể dục

8

ĐỖ MINH HUYỀN

10A3

nghỉ học giờ Thể dục

9

ĐỖ MINH KHÔI

10A3

nghỉ học giờ Thể dục

10

NGÔ HÀ SƠN

10A3

nghỉ học giờ Thể dục

11

NGÔ NGỌC MINH

10A3

nghỉ học giờ Thể dục

12

NGUYỄN CHÍNH ĐẠT

10A3

nghỉ học giờ Thể dục

13

NGUYỄN KHẮC TUỆ

10A3

nghỉ học giờ Thể dục

14

NGUYỄN LÂM TÙNG

10A3

nghỉ học giờ Thể dục

15

NGUYỄN QUANG HƯNG

10A3

nghỉ học giờ Thể dục

16

NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ

10A3

nghỉ học giờ Thể dục

17

TRỊNH LONG VŨ

10A3

nghỉ học giờ Thể dục

18

BÙI LÊ TRANG NHUNG

10D1

nghỉ học

19

VŨ MINH ĐỨC

10D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

20

PHẠM NHẬT THÁI ANH

10D10

vào muộn 15 phút

21

LÊ LAN HƯƠNG

10D2

nghỉ học học tăng cường

22

NGÔ THỊ XUÂN THU

10D2

vào muộn 10 phút

23

TRẦN PHƯƠNG LINH A

10D2

vào muộn 10 phút

24

NGUYỄN PHƯƠNG ANH

10D3

đi học muộn

25

PHAN VÂN HỒNG ANH

10D3

đi học muộn

26

NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG

10D7

nghỉ học tiết 1

27

ĐẶNG MAI HÀ

10D9

nghỉ học

28

LÊ THANH AN

10D9

vào muộn 9 phút

29

TRẦN ĐỨC MẠNH

10D9

nghỉ học

30

CHU QUỲNH ANH

11D1

nghỉ học học tăng cường

31

NGUYỄN HIỀN ANH

11D2

nghỉ học học tăng cường

32

NGUYỄN MẠNH NAM

11D2

nghỉ học

33

NGUYỄN MẠNH NAM

11D2

nghỉ học học tăng cường

34

NGUYỄN NHƯ DIỄM ANH

11D2

nghỉ học học tăng cường

35

NGUYỄN MINH HẠNH

11D7

nghỉ học

36

PHẠM NGỌC ÁNH

11D7

nghỉ học

37

NGUYỄN MINH SƠN

12A3

nghỉ học

38

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học

39

NGUYỄN THANH NGÂN

12D1

nghỉ học tiết 5

40

BÙI THÀNH CÔNG

12D5

nghỉ học

41

HOÀNG NGỌC PHƯƠNG ANH

12D5

nghỉ học

42

NGHIÊM NGỌC MAI

12D6

đi học muộn giờ Tin học

43

NGUYỄN HOÀNG YẾN

12D6

đi học muộn giờ Tin học

44

NGUYỄN KHÁNH LINH

12D6

đi học muộn giờ Tin học

45

NGUYỄN MỸ AN

12D6

đi học muộn giờ Tin học

46

NGUYỄN NGỌC MINH

12D6

đi học muộn giờ Tin học

47

NGUYỄN PHƯƠNG THẢO B

12D6

đi học muộn giờ Tin học

48

PHẠM HỒNG NHUNG

12D6

đi học muộn giờ Tin học

49

TRIỆU ANH PHƯƠNG

12D6

đi học muộn giờ Tin học

50

TRIỆU ANH PHƯƠNG

12D6

nghỉ học

51

VŨ HOÀI THU

12D6

đi học muộn giờ Tin học

52

VŨ MINH CƯỜNG

12D6

đi học muộn giờ Tin học

53

VŨ NGỌC HUYỀN

12D6

đi học muộn giờ Tin học

54

VŨ THU ANH

12D6

đi học muộn giờ Tin học

55

NGUYỄN LINH CHI

12D8

nghỉ học giờ Thể dục

56

LÊ HOÀI THU

12D9

nghỉ học

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374