Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN 18/09/2015

03:18 28/01/2016

CHUYÊN CẦN 18/09/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 LÊ SONG BÁCH 10A1 Đi học muộn học tăng cường.
2 NGUYỄN THẾ LONG HẢI 10A1 Đi học muộn.
3 PHẠM CHÍ TÔN 10A3 Nghỉ học.
4 NGUYỄN MINH ĐỨC 10D10 Đi học muộn.
5 NGUYỄN KHÁNH VÂN 10D10 Đi học muộn.
6 NGUYỄN KHÁNH VÂN 10D10 Nghỉ học tiết 1 - GDQP.
7 NGUYỄN MINH ĐỨC 10D10 Nghỉ học tiết 1 - GDQP.
8 NGUYỄN HIỀN ANH 10D2 Đi học muộn học tăng cường.
9 TRẦN PHƯƠNG LINH 10D2 Nghỉ học học tăng cường.
10 VŨ ĐỨC TÙNG 10D2 Đi học muộn.
11 NGUYỄN HÀ ANH 10D7 Nghỉ học.
12 HOÀNG HỒ PHƯƠNG MAI 10D9 Đi học muộn.
13 LÊ MINH HIẾU 11A1 Nghỉ học học tăng cường.
14 ĐỖ MINH THU 11A1 Nghỉ học học tăng cường.
15 NGUYỄN MINH THUÝ 11A1 Nghỉ học tiết 1 - Tin học.
16 NGUYỄN CÔNG CHIẾN 11A1 Đi học muộn giờ Tin học.
17 VŨ CÔNG LUẬN 11A1 Đi học muộn giờ Tin học.
18 NGUYỄN ANH DUY 11A4 Đi học muộn.
19 LÊ PHƯƠNG NGÂN 11D1 Nghỉ học tiết 1 - Học tăng cường.
20 NGUYỄN DIỄM THU 11D1 Nghỉ học tiết 1 - Học tăng cường.
21 LẠI ANH THƯ 11D1 Nghỉ học tiết 1 - Học tăng cường.
22 LÊ THỊ QUỲNH ANH 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
23 LƯU THUỲ LINH 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
24 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
25 NGUYỄN NGỌC MAI LAN 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
26 MAI NGỌC PHƯƠNG TRINH 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
27 RU FI NO 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
28 MAI NGỌC PHƯƠNG TRINH 11D1 Nghỉ học tiết 4,5.
29 TRẦN LÊ HOÀNG ANH 11D1 Nghỉ học.
30 NGUYỄN NGỌC NGUYỆT ÁNH 11D1 Nghỉ học.
31 NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG 11D2 Đi học muộn học tăng cường.
32 NGUYỄN QUỲNH MAI 11D2 Đi học muộn học tăng cường.
33 ĐÀO ĐỨC MINH 11D2 Nghỉ học học tăng cường.
34 LÊ PHƯƠNG ANH 11D2 Đi học muộn học tăng cường.
35 NGÔ HUYỀN MY 11D4 Nghỉ học.
36 LÊ PHƯƠNG LINH 11D5 Nghỉ học.
37 NGHIÊM NGỌC MAI 11D6 Đi học muộn.
38 VŨ THÙY DUNG 11D7 Nghỉ học.
39 TRẦN HÀ AN 11D7 Nghỉ học tiết 1 - Tin học.
40 TRẦN THU HÀ 11D7 Nghỉ học tiết 1 - Tin học.
41 PHẠM PHƯƠNG LINH 11D7 Nghỉ học tiết 1 - Tin học.
42 NGUYỄN CẨM VÂN 11D7 Nghỉ học tiết 1 - Tin học.
43 TRẦN DŨNG TIẾN 11D7 Nghỉ học tiết 1 - Tin học.
44 CAO THÀNH NAM 11D8 Nghỉ học.
45 ĐINH BẢO NGỌC 11D8 Nghỉ học.
46 TRẦN ANH PHƯƠNG 11D9 Nghỉ học.
47 LÊ MINH THU 11D9 Nghỉ học.
48 NGUYỄN THÙY TIÊN 12A1 Nghỉ học.
49 ĐÀO HỮU NGHĨA 12A1 Nghỉ học.
50 CHU NHẤT LONG 12A1 Nghỉ học.
51 NGUYỄN VIỆT ANH 12A1 Nghỉ học tiết 1.
52 CHU QUANG MINH 12A1 Nghỉ học tiết 1.
53 NGUYỄN THÁI ANH HÀO 12A1 Nghỉ học tiết 1.
54 LÊ TUYẾT MY 12A2 Nghỉ học.
55 TRẦN ĐỨC THẮNG 12A2 Nghỉ học tiết 1.
56 NGUYỄN NGỌC HÀ MY 12A2 Nghỉ học tiết 1.
57 PHẠM THỊ NGỌC MỸ 12A4 Nghỉ học.
58 LÊ LINH CHI 12A4 Nghỉ học.
59 VŨ TRUNG ANH 12A4 Nghỉ học tiết 1.
60 THÁI ĐẠI NGHĨA 12A5 Nghỉ học.
61 VŨ TIẾN LÂM 12A5 Nghỉ học.
62 HOÀNG THU HƯƠNG 12A5 Đi học muộn.
63 NGUYỄN TIẾN HƯNG 12A6 Nghỉ học.
64 LÊ SƠN HOÀNG 12A6 Nghỉ học tiết 1.
65 VŨ QUỐC MINH 12D1 Đi học muộn.
66 LÊ MINH PHƯƠNG 12D2 Nghỉ học.
67 ĐẶNG NGỌC ANH 12D3 Nghỉ học.
68 NGUYỄN THU TRANG B 12D3 Nghỉ học.
69 PHƯƠNG THU NGỌC 12D3 Nghỉ học.
70 ĐẬU HOÀNG LINH 12D3 Nghỉ học tiết 1.
71 ĐỖ HOÀNG TÙNG 12D3 Đi học muộn.
72 NGUYỄN THU THẢO
12D5
Nghỉ học tiết 1.
73 NGUYỄN TRỌNG LÂM 12D6 Nghỉ học tiết 1.
74 TRẦN THỦY TIÊN 12D7 Nghỉ học.
75 NGUYỄN BẢO NGỌC 12D7 Nghỉ học.
76 LÊ CHI MAI 12D7 Nghỉ học tiết 1.
    10D10 Tiết 1, 2: thầy Thái (GDQP) nghỉ.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

02437345741