Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 19/09/2015

03:19 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 19/09/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 NGUYỄN HOÀNG BÁCH 10A1 Đi học muộn học tăng cường.
2 NGUYỄN THẾ LONG HẢI 10A1 Đi học muộn học tăng cường.
3 PHẠM HẢI HÒA 10A1 Đi học muộn học tăng cường.
4 HỨA NGỌC MINH 10A1 Đi học muộn học tăng cường.
5 DƯƠNG MINH PHÚC 10A1 Đi học muộn học tăng cường.
6 NGUYỄN HOÀNG LÂN A 10A1 Đầu giờ tiết 1 không có mặt. 
7 PHAN VŨ ANH 10A3 Đi học muộn.
8 NGUYỄN DIỄM QUỲNH 10D1 Đi học muộn học tăng cường.
9 DƯƠNG MINH VIỆT ĐẰNG 10D1 Đầu giờ tiết 1 không có mặt. 
10 NGUYỄN HỒNG NGỌC 11A3 Nghỉ học.
11 NGUYỄN TIẾN DŨNG 11A4 Nghỉ học Tin học.
12 KHỔNG NHẬT HUYỀN 11A4 Nghỉ học Tin học.
13 LÊ TRUNG KIÊN 11A4 Nghỉ học Tin học.
14 CHU BÁCH TÙNG 11A4 Nghỉ học Tin học.
15 NGUYỄN HẢI NAM 11A4 Nghỉ học Tin học.
16 ĐINH HIỂU ANH 11D1 Nghỉ học tiết 1.
17 NGUYỄN NGỌC NGUYỆT ÁNH 11D1 Nghỉ học.
18 RU FI NO 11D1 Nghỉ học.
19 TRẦN LÊ HOÀNG ANH 11D1 Nghỉ học.
20 NGÔ PHƯƠNG ANH 11D4 Nghỉ học.
21 VŨ PHƯƠNG NHUNG 11D4 Nghỉ học.
22 PHAN MỸ LINH 11D5 Nghỉ học Tin học.
23 LÊ PHƯƠNG LINH 11D5 Nghỉ học Tin học.
24 TRẦN NGỌC MINH 11D5 Nghỉ học.
25 ĐỖ GIA PHÚC 11D6 Nghỉ học.
26 VŨ THÙY DUNG 11D7 Nghỉ học.
27 LÊ MINH THU 11D9 Nghỉ học.
28 NGUYỄN THÙY TIÊN 12A1 Nghỉ học.
29 NGÔ LÊ HỒNG PHONG 12A5 Đi học muộn.
30 NGUYỄN TIẾN HƯNG 12A6 Nghỉ học.
31 TRẦN HỒNG NGỌC 12D2 Nghỉ học.
32 HOÀNG MẠNH KIÊN 12D3 Nghỉ học tiết 1, 2.
33 NGÔ KIM NGÂN 12D3 Nghỉ học.
34 NGUYỄN THU TRANG B 12D3 Nghỉ học tiết 1.
35 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 12D4 Nghỉ học.
36 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 12D4 Đi học muộn.
37 NGUYỄN TUYẾT LINH 12D5 Nghỉ học.
38 TRẦN THỦY TIÊN 12D7 Nghỉ học.
39 NGUYỄN TRÍ DŨNG 12Q1 Đầu giờ tiết 1 không có mặt. 
40 LÊ THỊ QUỲNH TRANG 12Q1 Đầu giờ tiết 1 không có mặt. 

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG