Đang thực hiện Đang thực hiện

chuyên cần 2/11/2016

05:04 04/11/2016

chuyên cần 2/11/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

ĐỖ MINH QUANG

10A1

nghỉ học học tăng cường

2

TRẦN HÀ QUANG DUY

10A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

3

TRẦN HOÀNG LONG

10A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

4

TRẦN TRUNG HIẾU

10A4

nghỉ học

5

ĐỖ THÀNH HƯNG

10D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

6

NGUYỄN BÁ KHÁNH CHÂU

10D1

vào muộn 8 phút học tăng cường

7

NGUYỄN LÊ THÁI HIỂN

10D1

vào muộn 8 phút học tăng cường

8

TĂNG MINH GIANG

10D1

vào muộn 8 phút học tăng cường

9

LÊ HỒNG ANH

10D2

nghỉ học học tăng cường

10

LÊ LAN HƯƠNG

10D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

11

VŨ THẢO VÂN

10D2

nghỉ học học tăng cường

12

NGUYỄN HOÀI ANH

10D3

nghỉ học

13

PHÙNG MẠNH PHÚC

10D3

nghỉ học

14

PHƯƠNG KHÁNH VÂN

10D9

nghỉ học

15

PHƯƠNG KHÁNH VÂN

10D9

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

16

NGÔ QUANG DŨNG

11A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

17

NGUYỄN HOÀNG ANH

11A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

18

HÀ MẠNH CƯỜNG

11A2

nghỉ học

19

MAI VŨ LONG

11A4

nghỉ học

20

NGÔ NGỌC DIỆP

11A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học thể dục

21

CHU QUỲNH ANH

11D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

22

LÊ MỸ LINH

11D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

23

NGUYỄN ĐỨC DUY

11D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

24

NGUYỄN LÊ THANH HÀ

11D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

25

NGUYỄN TRỌNG VÂN HÀ

11D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

26

TẠ DUY HÀ KHOA

11D1

nghỉ học học tăng cường

27

TẠ DUY HÀ KHOA

11D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

28

TRẦN THU TRANG

11D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

29

DOÃN KHÁNH LINH

11D2

đi học muộn 5 phút học tăng cường

30

NGUYỄN MINH NGỌC

11D2

vào muộn 15 phút học tăng cường

31

NGUYỄN MINH NGỌC

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

32

NGUYỄN QUANG ĐẠI

11D2

nghỉ học

33

KIỀU QUANG HẢI

11D4

nghỉ học

34

NGUYỄN HOÀNG YẾN

11D5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

35

TRẦN NGỌC TRÂM

11D5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

36

ĐINH BÁ HƯNG

12A1

nghỉ học tiết 1

37

ĐINH BÁ HƯNG

12A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

38

NGUYỄN CÔNG CHIẾN

12A1

nghỉ học

39

NGUYỄN CÔNG CHIẾN

12A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

40

NGUYỄN CÔNG MINH

12A1

nghỉ học tiết 1

41

NGUYỄN CÔNG MINH

12A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

42

NGUYỄN HUY BÁCH

12A1

nghỉ học tiết 1

43

ĐỖ TRUNG HIẾU

12A3

nghỉ học giờ Tin học

44

HOÀNG ĐỨC DUY

12A3

nghỉ học giờ Tin học

45

HOÀNG KHÁNH LINH

12A3

nghỉ học giờ Tin học

46

LÊ HỮU THÀNH

12A3

nghỉ học giờ Tin học

47

LƯƠNG ĐỨC NAM

12A3

nghỉ học giờ Tin học

48

NGÔ ĐỨC ANH A

12A3

nghỉ học giờ Tin học

49

NGUYỄN ĐỨC ANH B

12A3

nghỉ học giờ Tin học

50

NGUYỄN HỒNG NGỌC

12A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

51

NGUYỄN MINH SƠN

12A3

nghỉ học giờ Tin học

52

PHẠM ANH ĐỨC

12A3

nghỉ học giờ Tin học

53

TRẦN ĐỨC LONG

12A3

nghỉ học giờ Tin học

54

VƯƠNG QUỐC ANH

12A3

nghỉ học giờ Tin học

55

NGUYỄN ĐẠO ĐẠT

12A5

nghỉ học

56

NGUYỄN ĐẠO ĐẠT

12A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

57

VŨ DIỆU LINH

12A6

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

58

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học

59

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

60

TRẦN THU TRANG

12D2

nghỉ học

61

TRẦN THU TRANG

12D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

62

NGUYỄN PHẠM VŨ LONG

12D4

nghỉ học

63

NGUYỄN PHẠM VŨ LONG

12D4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

64

ĐỖ HÀ LINH

12D5

đi học muộn giờ Tin học

65

ĐOÀN NGỌC LAN

12D5

nghỉ học

66

DƯƠNG NGỌC ÁNH

12D5

nghỉ học giờ Tin học

67

HOÀNG NGỌC PHƯƠNG ANH

12D5

nghỉ học giờ Tin học

68

HOÀNG NHẬT LỆ

12D5

nghỉ học giờ Tin học

69

HOÀNG THỊ MAI PHƯƠNG

12D5

nghỉ học giờ Tin học

70

LÊ PHƯƠNG LINH

12D5

nghỉ học giờ Tin học

71

NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG VY

12D5

nghỉ học giờ Tin học

72

NGUYỄN MINH ANH

12D5

nghỉ học giờ Tin học

73

PHẠM HOÀNG THU THẢO

12D5

nghỉ học giờ Tin học

74

PHẠM THUỲ TRANG

12D5

nghỉ học giờ Tin học

75

PHAN MỸ LINH

12D5

nghỉ học giờ Tin học

76

TRẦN NGỌC MINH

12D5

nghỉ học giờ Tin học

77

TRƯƠNG QUỲNH ANH

12D5

nghỉ học giờ Tin học

78

NGUYỄN LAN ANH

12D7

nghỉ học

79

HÀ THANH HOA

12D8

nghỉ học tiết 1

80

TRẦN QUẾ ANH

12D8

nghỉ học

81

BẠCH NGỌC ANH

12D9

nghỉ học giờ Tin học

82

BẠCH NGỌC ANH

12D9

nghỉ học

83

BẠCH NGỌC ANH

12D9

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

84

NGUYỄN NHƯ NGỌC

12D9

nghỉ học

85

NGUYỄN NHƯ NGỌC

12D9

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

02437345741