Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần 3/11/2016

05:06 04/11/2016

Chuyên cần 3/11/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

LÊ NGỌC PHƯƠNG UYÊN

10D1

nghỉ học tiết 1

2

LÊ NGỌC PHƯƠNG UYÊN

10D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

3

PHẠM QUỲNH MAI

10D2

nghỉ học

4

PHẠM QUỲNH MAI

10D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

5

ĐINH QUANG DUY

10D3

đi học muộn giờ Tin học

6

ĐỖ PHƯƠNG THẢO

10D3

nghỉ học giờ Tin học

7

ĐỖ THANH THẢO

10D3

nghỉ học giờ Tin học

8

LÊ HƯƠNG LY

10D3

nghỉ học giờ Tin học

9

NGUYỄN ĐỨC LONG

10D3

đi học muộn giờ Tin học

10

NGUYỄN HÀ PHƯƠNG

10D3

nghỉ học giờ Tin học

11

NGUYỄN HOÀI ANH

10D3

nghỉ học giờ Tin học

12

NGUYỄN HOÀNG YẾN

10D3

đi học muộn giờ Tin học

13

NGUYỄN LAN CHI

10D3

nghỉ học giờ Tin học

14

TRẦN ĐỨC SƠN

10D3

đi học muộn giờ Tin học

15

NGHIÊM DUY KHÁNH

10D5

đi học muộn giờ Tin học

16

NGÔ THỦY CHI

10D5

nghỉ học giờ Tin học

17

NGUYỄN THÚY HIỀN

10D5

nghỉ học giờ Tin học

18

BÙI NGỌC LINH

10D7

đi học muộn giờ Thể dục

19

CAO TRẦN MINH HƯƠNG

10D7

đi học muộn giờ Thể dục

20

LÊ THÀNH VINH

10D7

nghỉ học giờ Thể dục

21

NGUYỄN HẢI NHI

10D7

đi học muộn giờ Thể dục

22

NGUYỄN MINH ANH

10D7

đi học muộn giờ Thể dục

23

NGUYỄN NGỌC VIỆT

10D7

nghỉ học

24

NGUYỄN NGỌC VIỆT

10D7

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

25

NGUYỀN TRẦN TƯỜNG VÂN

10D7

nghỉ học giờ Thể dục

26

PHAN KIM NGÂN

10D8

nghỉ học

27

NGUYỄN ANH ĐỨC B

10D9

đi học muộn 5 phút

28

TRỊNH QUANG HUY

11A4

nghỉ học

29

TRẦN THU TRANG

11D1

nghỉ học tiết 1

30

TRỊNH HUY QUÂN

11D1

vào muộn 45 phút

31

NGUYỄN BẢO HÂN

11D3

nghỉ học

32

ĐỖ HOÀNG TÙNG

11D4

nghỉ học tiết 1

33

KIỀU QUANG HẢI

11D4

nghỉ học

34

NGUYỄN BÌNH MINH

11D7

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

35

NGUYỄN VŨ ANH

11D7

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

36

NGUYỄN NGỌC TRÂM ANH

11D9

nghỉ học

37

ĐINH BÁ HƯNG

12A1

nghỉ học học tăng cường

38

ĐINH BÁ HƯNG

12A1

nghỉ học

39

ĐINH BÁ HƯNG

12A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

40

NGUYỄN LÊ MỸ ANH

12A1

nghỉ học

41

NGUYỄN LÊ MỸ ANH

12A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

42

NGUYỄN VIỆT HOÀNG

12A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

43

PHƯƠNG VIỆT HOÀNG

12A1

vào muộn 45 phút học tăng cường

44

VŨ CÔNG LUẬN

12A1

vào muộn 45 phút học tăng cường

45

NGUYỄN KHÁNH DUY

12A2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

46

NGUYỄN ĐỨC ANH B

12A3

nghỉ học tiết 5

47

BÙI YẾN LINH

12A5

nghỉ học

48

NGUYỄN TIẾN ANH

12A5

nghỉ học

49

NGUYỄN TIẾN ANH

12A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

50

VŨ DIỆU LINH

12A6

nghỉ học

51

ĐẶNG NHẬT HƯNG

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

52

ĐẶNG XUÂN HIỆP

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

53

ĐỒNG PHÚC ĐẠT

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

54

DƯƠNG THU NGÂN

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

55

LẠI ANH THƯ

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

56

LÊ PHƯƠNG NGÂN

12D1

nghỉ học

57

LÊ PHƯƠNG NGÂN

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

58

LÊ THỊ QUỲNH ANH

12D1

nghỉ học học tăng cường

59

LƯU THUỲ LINH

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

60

LƯU THUỲ LINH

12D1

nghỉ học tiết 1,2

61

LƯU THUỲ LINH

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

62

NGUYỄN DIỄM THU

12D1

nghỉ học học tăng cường

63

NGUYỄN HÀ LINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

64

NGUYỄN HUYỀN VY

12D1

nghỉ học học tăng cường

65

NGUYỄN KHÁNH LINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

66

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

67

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học

68

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

69

NGUYỄN NGỌC MAI

12D1

nghỉ học

70

NGUYỄN NGỌC MAI

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

71

NGUYỄN THANH NGÂN

12D1

nghỉ học học tăng cường

72

NGUYỄN THANH NGÂN

12D1

nghỉ học tiết 4,5

73

NGUYỄN TIẾN THÀNH

12D1

vào muộn 20 phút học tăng cường

74

PHẠM VY LÊ

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

75

TRẦN THU TRANG

12D2

nghỉ học tiết 1

76

TRẦN THU TRANG

12D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

77

NGUYỄN CÔNG DIỆU PHƯƠNG

12D4

nghỉ học

78

NGUYỄN THỊ MINH PHÚC

12D4

nghỉ học

79

NGUYỄN THỊ MINH PHÚC

12D4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

80

NGUYỄN ĐỨC MẠNH

12D7

nghỉ học

81

NGUYỄN MINH HIỀN

12D7

nghỉ học

82

BẠCH NGỌC ANH

12D9

nghỉ học

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374