Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần 23/9/2016

13:25 23/09/2016

Chuyên cần 23/9/2016

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 BÙI THỊ HẠNH 10A1 vào muộn 15 phút học tăng cường
2 HỒ ĐỨC MẠNH 10A1 nghỉ học
3 NGUYỄN HOÀNG MINH 10A1 nghỉ học học tăng cường
4 NGUYỄN MAI PHƯƠNG ANH 10A1 nghỉ học học tăng cường
5 TRẦN NAM PHONG 10A1 vào muộn 7 phút học tăng cường
6 TĂNG MINH GIANG 10D1 vào muộn 7 phút học tăng cường
7 NGUYỄN DUY QUANG 10D10 vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1
8 HOÀNG ANH VŨ 10D2 vào muộn 30 phút học tăng cường
9 LÊ QUANG TRƯỜNG 10D2 nghỉ học học tăng cường
10 NGUYỄN ĐỨC HUY 10D4 nghỉ học giờ Tin học
11 TRẦN THU THUỶ 10D4 nghỉ học giờ Tin học
12 VŨ HOÀNG LONG 10D6 nghỉ học giờ Thể dục
13 NGUYỄN HOÀI NGỌC 10D8 nghỉ học
14 LÊ HỮU MINH LIÊM 10D9 nghỉ học
15 NGUYỄN ANH ĐỨC B 10D9 nghỉ học
16 TRẦN NHẬT HỒNG 11A1 nghỉ học
17 TRẦN NHẬT HỒNG 11A1 nghỉ học học tăng cường
18 HÀ MẠNH CƯỜNG 11A2 vào muộn tiết 4
19 HOA ĐỨC MẠNH 11A2 vào muộn tiết 4
20 LÊ MINH TÚ 11A2 vào muộn tiết 4
21 NGUYỄN TÀI HUY 11A2 vào muộn tiết 4
22 HOÀNG ĐỨC TRUNG 11D1 đi học muộn 5 phút học tăng cường
23 LÊ MỸ LINH 11D1 nghỉ học tiết 1 học tăng cường
24 NGUYỄN TRỌNG VÂN HÀ 11D1 vào muộn học tăng cường
25 NGUYỄN TRỌNG VÂN HÀ 11D1 vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường
26 TRƯƠNG KHÁNH LINH 11D1 đi học muộn 5 phút học tăng cường
27 NGUYỄN HÀ MY 11D2 vào muộn 10 phút
28 HOÀNG MINH KHUÊ 11D5 nghỉ học
29 HÀ NGỌC HẠNH 12A1 nghỉ học tiết 1
30 HÀ TIẾN ĐẠT 12A3 nghỉ học
31 CHU BÁCH TÙNG 12A4 nghỉ học
32 NGUYỄN TRƯỜNG THANH TUÂN 12A5 nghỉ học
33 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH 12D1 nghỉ học
34 VŨ VÂN KHÁNH 12D2 nghỉ học
35 LÊ DƯƠNG MINH NGỌC 12D4 nghỉ học
36 HOÀNG NGỌC PHƯƠNG ANH 12D5 nghỉ học
37 TẠ HỒNG HẠNH 12D6 nghỉ học giờ Tin học
38 TẠ HỒNG HẠNH 12D6 nghỉ học tiết 1
39 TRẦN THÙY LINH B 12D6 nghỉ học giờ Tin học
40 TRIỆU ANH PHƯƠNG 12D6 đi học muộn
41 TRẦN QUẾ ANH 12D8 nghỉ học giờ Thể dục
42 BẠCH NGỌC ANH 12D9 nghỉ học

 

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG