Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 24/9/2016

14:21 26/09/2016

Chuyên cần ngày 24/9/2016

 

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

HOÀNG ĐỨC NGUYÊN

10A1

nghỉ học

2

TRẦN ÁNH DƯƠNG

10A2

nghỉ học

3

LÊ NGỌC PHƯƠNG UYÊN

10D1

nghỉ học

4

NGUYỄN DUY QUANG

10D10

nghỉ học

5

TÔ MINH PHƯƠNG

10D4

nghỉ học

6

TRẦN DIỆU LINH

10D6

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

7

VŨ ĐÌNH MẠNH

10D7

nghỉ học

8

NGUYỄN HOÀI NGỌC

10D8

nghỉ học

9

ĐINH KHÁNH VI

10D9

vào muộn 45 phút

10

NGUYỄN HOÀNG ANH

11A1

vào muộn 20 phút học tăng cường

11

NGUYỄN QUÝ DƯƠNG

11A1

nghỉ học học tăng cường

12

TRẦN NHẬT HỒNG

11A1

nghỉ học

13

NGUYỄN TRỌNG VÂN HÀ

11D1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

14

VƯƠNG THIÊN TRANG

11D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

15

NGUYỄN PHƯƠNG THẢO B

11D10

nghỉ học

16

LƯƠNG NGỌC DIỆP

11D2

nghỉ học học tăng cường

17

LƯƠNG NGỌC DIỆP

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

18

NGUYỄN HIỀN ANH

11D2

đi học muộn 5 phút học tăng cường

19

NGUYỄN MẠNH NAM

11D2

đi học muộn 5 phút học tăng cường

20

TRẦN GIA LONG

11D2

nghỉ học học tăng cường

21

ĐỖ NHƯ HOÀNG LAN

11D5

nghỉ học

22

HOÀNG MINH KHUÊ

11D5

nghỉ học

23

NGUYỄN CÔNG CHIẾN

12A1

nghỉ học tiết 1

24

VŨ CÔNG LUẬN

12A1

nghỉ học tiết 1,2

25

HOÀNG NHẬT CƯỜNG

12A2

nghỉ học

26

KIỀU BÁCH THUẬN

12A2

nghỉ học

27

VŨ HƯƠNG HUYỀN

12A2

nghỉ học tiết 1

28

ĐỖ TRUNG HIẾU

12A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

29

LÊ HOÀNG DƯƠNG

12A5

nghỉ học

30

PHAN TRỌNG PHAN

12A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

31

ĐẶNG XUÂN TÙNG

12A6

đi học muộn

32

LÊ CAO TÙNG LÂM

12A6

đi học muộn giờ Tin học

33

NGUYỄN HOÀNG ANH

12A6

đi học muộn giờ Tin học

34

NGUYỄN MINH ANH

12A6

nghỉ học giờ Tin học

35

NGUYỄN MINH ANH

12A6

nghỉ học

36

NGUYỄN MINH HOÀNG

12A6

đi học muộn giờ Tin học

37

VŨ HẢI BẰNG

12A6

nghỉ học

38

BÙI MINH HIẾU

12D1

nghỉ học học tăng cường

39

BÙI MINH HIẾU

12D1

nghỉ học

40

ĐẶNG NHẬT HƯNG

12D1

đi học muộn 7 phút

41

LÊ PHƯƠNG NGÂN

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

42

LÊ THỊ QUỲNH ANH

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

43

LƯU HƯƠNG GIANG

12D1

đi học muộn 7 phút

44

LƯU THUỲ LINH

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

45

MAI HƯƠNG GIANG

12D1

nghỉ học học tăng cường

46

MAI NGỌC PHƯƠNG TRINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

47

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học

48

NGUYỄN THỦY HƯƠNG

12D1

nghỉ học học tăng cường

49

PHẠM LÊ PHƯƠNG ANH

12D1

nghỉ học học tăng cường

50

PHẠM LÊ PHƯƠNG ANH

12D1

nghỉ học

51

ĐẶNG VIỆT THỊNH

12D2

nghỉ học học tăng cường

52

NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG

12D2

nghỉ học tiết 1,2 học tăng cường

53

PHAN TUỆ NHI

12D2

nghỉ học tiết 4,5 học tăng cường

54

VŨ VÂN KHÁNH

12D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

55

LÊ DƯƠNG MINH NGỌC

12D4

nghỉ học

56

NGUYỄN ĐỖ THU UYÊN

12D4

nghỉ học

57

LƯƠNG NGỌC QUANG

12D7

nghỉ học giờ Thể dục

58

LƯƠNG NGỌC QUANG

12D7

nghỉ học

59

NGUYỄN MINH HIỀN

12D7

nghỉ học giờ Thể dục

60

NGUYỄN MINH HIỀN

12D7

nghỉ học

61

NGUYỄN QUANG HUY

12D7

nghỉ học giờ Thể dục

62

PHẠM MINH QUỐC

12D7

nghỉ học giờ Thể dục

63

PHẠM TUẤN MINH

12D7

nghỉ học giờ Thể dục

64

QUÁCH QUANG HUY

12D7

nghỉ học giờ Thể dục

65

VŨ ĐỨC NGHĨA

12D7

nghỉ học giờ Thể dục

66

NGUYỄN LINH CHI

12D8

nghỉ học

67

NGUYỄN MINH ANH

12D8

nghỉ học

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

02437345741