Đang thực hiện Đang thực hiện

chuyên cần ngày 4/11/2016

07:11 10/11/2016

chuyên cần ngày 4/11/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

ĐỖ MINH QUANG

10A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

2

TRẦN HOÀNG LONG

10A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

3

TRẦN NAM PHONG

10A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

4

NGUYỄN QUỐC KHÁNH

10A2

đi học muộn

5

NGUYỄN LÊ THÁI HIỂN

10D1

nghỉ học học tăng cường

6

NGUYỄN LÊ THÁI HIỂN

10D1

nghỉ học

7

NGÔ VÂN ANH

10D2

nghỉ học học tăng cường

8

NGUYỄN THẾ TRƯỜNG

10D2

nghỉ học học tăng cường

9

PHẠM QUỲNH MAI

10D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

10

HUỲNH HƯƠNG GIANG

10D4

đi học muộn giờ Tin học

11

LÊ PHƯƠNG ANH

10D4

nghỉ học giờ Tin học

12

NGUYỄN NGỌC ANH

10D4

đi học muộn giờ Tin học

13

NGUYỄN THANH HUYỀN

10D4

đi học muộn giờ Tin học

14

PHÍ HẢI HÀ VI

10D4

đi học muộn giờ Tin học

15

VŨ VIỆT ANH

10D4

nghỉ học giờ Tin học

16

NGUYỄN NGỌC VIỆT

10D7

nghỉ học

17

BÙI HÀ DIỆU LINH

11A1

đi học muộn 7 phút học tăng cường

18

HOÀNG TRÂM ANH

11A1

đi học muộn 7 phút học tăng cường

19

HỨA NGỌC MINH

11A1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

20

NGUYỄN THẾ LONG HẢI

11A1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

21

PHẠM MINH KHÔI

11A1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

22

NGUYỄN KHÁNH HUYỀN

11A4

nghỉ học

23

TRỊNH QUANG HUY

11A4

nghỉ học

24

DƯƠNG ĐĂNG BẢO

11A5

đi học muộn

25

NGUYỄN DIỄM QUỲNH

11D1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

26

TRẦN ANH LỘC

11D1

nghỉ học học tăng cường

27

ĐÀO THU TRÀ

11D2

vào muộn 45 phút

28

NGUYỄN MẠNH NAM

11D2

đi học muộn 5 phút học tăng cường

29

NGUYỄN VŨ HÀ PHƯƠNG

11D2

đi học muộn 5 phút học tăng cường

30

PHẠM HỒNG QUANG

11D2

đi học muộn 5 phút học tăng cường

31

TRẦN PHƯỚC DIỆU ÁNH

11D2

vào muộn 60 phút học tăng cường

32

TRẦN PHƯỚC DIỆU ÁNH

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

33

VŨ THU TRANG

11D2

đi học muộn 5 phút học tăng cường

34

KIỀU QUANG HẢI

11D4

nghỉ học

35

NGUYỄN BÌNH MINH

11D7

nghỉ học

36

LƯƠNG THẾ VINH

12A1

nghỉ học

37

LÂM ANH TUẤN

12A4

đi học muộn

38

BÙI YẾN LINH

12A5

nghỉ học

39

NGUYỄN ĐẠO ĐẠT

12A5

đi học muộn

40

DƯƠNG VŨ DŨNG

12A6

nghỉ học

41

VŨ DIỆU LINH

12A6

nghỉ học

42

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học

43

NGUYỄN NGỌC MAI

12D1

nghỉ học

44

NGUYỄN NGỌC MAI

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

45

NGUYỄN HỒNG HOÀNG ANH

12D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

46

VŨ VÂN KHÁNH

12D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

47

NGÔ HUYỀN MY

12D4

nghỉ học

48

VŨ MINH CƯỜNG

12D6

nghỉ học giờ Tin học

49

LƯƠNG NGỌC QUANG

12D7

nghỉ học

50

ĐÀM HỒNG NGỌC

12D8

nghỉ học giờ Tin học

51

ĐỖ PHƯƠNG UYÊN

12D8

nghỉ học giờ Tin học

52

NGUYỄN TRÀ MY

12D8

nghỉ học giờ Tin học

53

BẠCH NGỌC ANH

12D9

nghỉ học

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374