Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 01/10/2015

06:44 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 01/10/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 NGUYỄN HOÀNG LÂN A 10A1 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
3 PHẠM ĐỨC ANH 10A1 Vào học muộn 10 - học tăng cường
5 PHẠM DƯƠNG VŨ 10A1 Vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 - học tăng cường.
6 TĂNG PHƯƠNG LINH 10D10 Nghỉ học.
8 NGUYỄN BẢO NGỌC 10D2 Nghỉ học tiết 1.
10 ĐỒNG NGỌC PHƯƠNG ANH 10D9 Nghỉ học.
12 ĐỖ MINH THU 11A1 Nghỉ học.
14 NGUYỄN HỒNG GIANG 11A2 Nghỉ học tiết 1.
15 CÔNG THỊ PHƯƠNG HÀ 11A6 Nghỉ học.
16 NGUYỄN HOÀNG YẾN 11D6 Nghỉ học.
17 PHẠM PHƯƠNG LINH 11D7 Nghỉ học.
18 TRẦN THU HÀ 11D7 Nghỉ học.
19 BÙI MINH ĐĂNG 12A1 Nghỉ học.
21 NGUYỄN THÙY TIÊN 12A1 Nghỉ học.
22 LÊ KẾ QUÂN 12A3 Vào học muộn 15.
24 TRẦN THANH HIỀN 12A4 Nghỉ học.
26 ĐÀO TUẤN LINH 12A5 Đi học muộn.
27 PHẠM NHẬT LINH 12A5 Nghỉ học.
30 NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM 12D2 Nghỉ học.
31 NGUYỄN TUẤN DŨNG A 12Q1 Nghỉ học.
33 NGUYỄN VĨNH HÀO 12Q1 Nghỉ học.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374