Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 03/10/2015

06:44 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 03/10/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 MAI TRỰC BÌNH 10A1 Vào học muộn.  
2 NGUYỄN HOÀNG ANH 10A1 Vào học muộn 10.  
3 PHẠM MINH KHÔI 10A1 Vào học muộn 10.  
4 PHẠM HÀ TRANG 10A2 Vắng mặt trong lớp tiết 1.
5 TRẦN THẢO ĐAN 10A2 Vắng mặt trong lớp tiết 1.
6 TRẦN PHƯỚC DIỆU ÁNH 10A3 Đi học muộn.
7 NGUYỄN HỮU KHỞI 10A4 Vắng mặt trong lớp tiết 1.
8 NGUYỄN ĐỨC MINH 10A4 Vắng mặt trong lớp tiết 1.
9 TRẦN ĐỨC TRUNG 10A5 Vắng mặt trong lớp tiết 1.
10 VŨ HƯƠNG LINH 10A5 Vắng mặt trong lớp tiết 1.
11 VŨ QUANG ĐỨC 10A5 Vắng mặt trong lớp tiết 1.
12 NGUYỄN LÊ THANH HÀ 10D1 Vắng mặt trong lớp tiết 2 - GDQP, vào muộn học 15 học tăng cường.  
13 NGUYỄN AN KHANH 10D1 Nghỉ học tiết 4.
14 NGUYỄN KHÁNH VI 10D1 Nghỉ học tiết 4.
15 NGUYỄN HIỀN ANH 10D2 Nghỉ học.
17 TRỊNH THUÝ QUYÊN 10D2 Nghỉ học.
18 NGUYỄN TƯỜNG VY ANH 10D2 Nghỉ học.
20 NGUYỄN HIỀN ANH 10D2 Nghỉ học.
22 PHẠM TRẦN MỸ HẠNH 10D7 Nghỉ học.
23 NGUYỄN MINH THUÝ 11A1 Vắng mặt trong lớp tiết 1.
24 NGUYỄN MINH ANH 11A3 Nghỉ học tiết 1, 2.
25 LÊ TRUNG KIÊN 11A4 Nghỉ học giờ Tin học.
26 NGUYỄN NGỌC TRÂM 11A4 Nghỉ học giờ Tin học.
27 NGUYỄN QUỲNH NHUNG 11A5 Nghỉ học.
28 NGUYỄN THÁI BẢO 11A6 Nghỉ học.
29 NGUYỄN MINH ANH 11D5 Nghỉ học giờ Tin học.
30 TRƯƠNG QUỲNH ANH 11D5 Nghỉ học giờ Tin học.
31 TRẦN HOÀNG DƯƠNG 11D5 Nghỉ học giờ Tin học.
32 NGUYỄN MINH ÁNH 11D5 Nghỉ học giờ Tin học.
33 HOÀNG HỒNG HẠNH 11D5 Nghỉ học giờ Tin học.
34 NGUYỄN QUỐC HUY 11D5 Nghỉ học giờ Tin học.
35 TRẦN NGỌC MINH 11D5 Nghỉ học giờ Tin học.
36 VŨ THANH THẢO 11D5 Nghỉ học giờ Tin học.
37 NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG VY 11D5 Nghỉ học giờ Tin học.
38 NGUYỄN ANH MINH 11D5 Nghỉ học.
39 HÀ HUYỀN ANH 11D6 Nghỉ học.
40 NGUYỄN HOÀNG YẾN 11D6 Nghỉ học.
41 PHẠM PHƯƠNG LINH 11D7 Đi học muộn.
42 TẠ THANH MAI 11D7 Nghỉ học.
43 TRẦN LINH HƯƠNG 11D7 Nghỉ học.
44 NGUYỄN HẢI YẾN 11D9 Nghỉ học.
45 TRẦN THU TRANG 11D9 Nghỉ học.
46 PHẠM HÀ LINH 12A2 Vắng mặt trong lớp tiết 1.
47 NGUYỄN MINH ANH B 12A4 Vắng mặt trong lớp tiết 1.
48 NGUYỄN ĐỨC NHÂN 12A4 Vắng mặt trong lớp tiết 1.
49 AN NHẬT QUANG 12A4 Vắng mặt trong lớp tiết 1.
50 NGUYỄN LÂM NGỌC NHI 12A5 Vắng mặt trong lớp tiết 1.
51 HOÀNG THU HƯƠNG 12A5 Vắng mặt trong lớp tiết 1.
52 NGUYỄN MINH KHUÊ 12D2 Vắng mặt trong lớp tiết 1.
53 NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM 12D2 Vắng mặt trong lớp tiết 1.
54 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 12D2 Vắng mặt trong lớp tiết 1.
55 BÙI THỊ MỸ LINH 12D3 Vắng mặt trong lớp tiết 1.
56 NGUYỄN MAI QUYÊN 12D4 Đi học muộn.
57 NGUYỄN HỒNG VÂN 12D4 Vắng mặt trong lớp tiết 1.
58 LÊ PHƯƠNG ANH 12D5 Vắng mặt trong lớp tiết 1.
59 ĐÀM THỊ VÂN ANH 12D5 Vắng mặt trong lớp tiết 1.
60 NGUYỄN BÍCH NGỌC 12D7 Đi học muộn.
61 PHẠM HÀ PHƯƠNG 12D7 vang mat trong lop tiet 1
62 TRẦN THỦY TIÊN 12D7 Vắng mặt trong lớp tiết 1.
63 KHÚC NGỌC ANH 12D8 Đi học muộn.
64 VŨ PHÚC HƯNG 12Q1 Vào học muộn 40.
65 LƯƠNG QUỲNH ANH 12Q1 Nghỉ học.
67 NGUYỄN TUẤN DŨNG A 12Q1 Nghỉ học.
69 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 12Q1 Nghỉ học.
71 NGUYỄN VĨNH HÀO 12Q1 Nghỉ học.
73 NGUYỄN TƯỜNG VY LINH 12Q1 Nghỉ học.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374