Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 01/10/2016

14:28 04/10/2016

Chuyên cần ngày 01/10/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

NGUYỄN TRẦN HIẾU

10A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

2

TRỊNH HỒ NHƯ LỘC

10A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

3

LÊ PHƯƠNG THẢO

10D10

nghỉ học

4

PHẠM HÀ ANH

10D10

nghỉ học

5

KHUẤT MINH HOÀNG

10D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

6

ĐẶNG MAI HÀ

10D9

nghỉ học

7

NGUYỄN QUỐC ĐẠT

11A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

8

TÔ TRANG LINH

11A1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

9

TRẦN VIỆT NỮ

11D1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

10

VŨ THU HÀ

11D1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

11

ĐÀO THU TRÀ

11D2

đi học muộn 5 phút học tăng cường

12

NGUYỄN BẢO NGỌC

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

13

NGUYỄN ĐỨC ANH

11D2

đi học muộn 5 phút học tăng cường

14

NGUYỄN HIỀN ANH

11D2

đi học muộn 10 phút học tăng cường

15

PHẠM HỒNG QUANG

11D2

đi học muộn 15 phút học tăng cường

16

LÊ MINH HIẾU

12A1

vào muộn 45 phút học tăng cường

17

LƯƠNG THẾ VINH

12A1

nghỉ học tiết 3,4 học tăng cường

18

NGUYỄN TUẤN GIA BÁCH

12A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

19

NGUYỄN VIỆT HOÀNG

12A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

20

PHẠM HÀ THIÊN THỦY

12A1

vào muộn 45 phút

21

ĐẶNG XUÂN HIỆP

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

22

MAI NGỌC PHƯƠNG TRINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

23

MAI NGỌC PHƯƠNG TRINH

12D1

nghỉ học

24

MAI NGỌC PHƯƠNG TRINH

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

25

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

26

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học

27

NGUYỄN THỦY HƯƠNG

12D1

nghỉ học học tăng cường

28

TRẦN LÊ HOÀNG ANH

12D1

nghỉ học tiết 1

29

ĐẶNG VIỆT THỊNH

12D2

nghỉ học tiết 2 học tăng cường

30

NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG

12D2

nghỉ học tiết 1,2 học tăng cường

31

VŨ THỊ VIỆT PHƯƠNG

12D2

nghỉ học

32

NGUYỄN ĐỖ THU UYÊN

12D4

nghỉ học

33

NGUYỄN PHẠM VŨ LONG

12D4

nghỉ học

34

BÙI THỊ THU VÂN

12D5

nghỉ học

35

DƯƠNG NGỌC ÁNH

12D5

nghỉ học

36

TRẦN NGỌC MINH

12D5

nghỉ học

37

ĐỖ THỊ THÚY NGA

12D7

nghỉ học giờ Thể dục

38

LÊ NGỌC HẢI

12D7

nghỉ học giờ Thể dục

39

NGUYỄN HỒNG VÂN

12D7

nghỉ học giờ Thể dục

40

PHẠM NGUYỄN THANH PHƯƠNG

12D7

nghỉ học giờ Thể dục

41

TẠ THANH MAI

12D7

nghỉ học giờ Thể dục

42

TRẦN LINH HƯƠNG

12D7

nghỉ học giờ Thể dục

43

TRẦN LINH HƯƠNG

12D7

nghỉ học

44

TRIỆU THƯỢNG NAM

12D7

nghỉ học giờ Thể dục

45

NGUYỄN TUẤN VIỆT

12D9

nghỉ học

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374