Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 3/10/2016

14:29 04/10/2016

Chuyên cần ngày 3/10/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

BÙI THỊ HẠNH

10A1

vào muộn 20 phút học tăng cường

2

LÊ MINH HOÀNG

10A2

nghỉ học giờ Thể dục

3

LÊ NGỌC PHƯỢNG

10A2

đi học muộn giờ Thể dục

4

LÊ QUANG HUY

10A2

nghỉ học giờ Thể dục

5

LÊ NGỌC PHƯƠNG UYÊN

10D1

nghỉ học tiết 1

6

NGUYỄN HOÀNG HÀ MY

10D2

nghỉ học học tăng cường

7

NGUYỄN HOÀI NGỌC

10D8

nghỉ học

8

HOÀNG TRÍ NGHĨA

11A1

nghỉ học

9

HOÀNG TRÍ NGHĨA

11A1

nghỉ học học tăng cường

10

NGUYỄN HOÀNG LÂN B

11A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

11

TÔ TRANG LINH

11A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

12

TRẦN CHÍ MINH

11A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

13

NGUYỄN NGỌC DUY

11A2

nghỉ học

14

TRỊNH QUANG HUY

11A4

nghỉ học

15

LÊ MỸ LINH

11D1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

16

NGUYỄN HƯƠNG LY

11D1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

17

NGUYỄN THỊ LAN ANH

11D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

18

PHÙNG LAM PHƯƠNG

11D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

19

TRƯƠNG KHÁNH LINH

11D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

20

NGUYỄN ĐỨC ANH

11D2

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

21

NGUYỄN HIỀN ANH

11D2

vào muộn 10 phút học tăng cường

22

NGUYỄN MẠNH NAM

11D2

vào muộn 10 phút học tăng cường

23

NGUYỄN MẠNH NAM

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

24

PHẠM HỒNG QUANG

11D2

vào muộn 10 phút học tăng cường

25

NGUYỄN THIÊN NHI

11D4

nghỉ học

26

TÔ MINH ANH

11D4

nghỉ học

27

NGUYỄN ĐỨC ANH A

12A3

nghỉ học

28

VŨ AN

12A4

nghỉ học giờ Tin học

29

ĐÀM ANH DƯƠNG

12A5

nghỉ học giờ Thể dục

30

NGUYỄN TRƯỜNG THANH TUÂN

12A5

nghỉ học giờ Thể dục

31

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học

32

LÊ VŨ LONG

12D2

nghỉ học tiết 4,5

33

NGUYỄN THỊ MINH PHÚC

12D4

đi học muộn giờ Tin học

34

PHẠM PHƯƠNG THẢO

12D4

nghỉ học giờ Tin học

35

TRẦN LINH ĐAN

12D4

nghỉ học giờ Tin học

36

TRỊNH MINH NGỌC

12D4

nghỉ học giờ Tin học

37

LÊ QUỲNH CHI

12D9

nghỉ học

38

NGUYỄN NHƯ NGỌC

12D9

nghỉ học

39

NGUYỄN PHƯƠNG THẢO A

12D9

nghỉ học

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374