Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 01/12/2015

08:04 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 01/12/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 PHẠM MINH KHÔI 10A1 Vào học muộn 5 -học tăng cường.
2 BÀNH KIỀU TRANG 10D2 Vào học muộn 20.
3 PHẠM THÀNH LONG 10D9 Nghỉ học.
4 CÁT HUY DŨNG 11A3 Nghỉ học.
5 NGUYỄN HOÀNG ĐẠT 11A5 Nghỉ học.
6 ĐẶNG THU HÀ 11D3 Nghỉ học.
7 ĐINH VŨ LAN ANH 11D3 Nghỉ học.
8 ĐÀM HỒNG NGỌC 11D8 Nghỉ học giờ GDQP.
9 NGÔ LÊ HÀ ANH 11D8 Nghỉ học giờ GDQP.
10 NGUYỄN MINH ANH 11D8 Nghỉ học giờ GDQP.
11 NGUYỄN MINH ANH 11D8 Nghỉ học.
12 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 11D8 Nghỉ học giờ GDQP.
13 LÊ HOÀI THU 11D9 Nghỉ học.
14 ĐỖ NAM HUY 12A2 Nghỉ học giờ GDQP.
15 NGUYỄN HUYỀN TRANG 12A2 Nghỉ học giờ GDQP.
16 NGUYỄN KIM KHÁNH 12A2 Nghỉ học giờ GDQP.
17 NGUYỄN MINH NGUYỆT 12A2 Nghỉ học giờ GDQP.
18 NGUYỄN NHẬT ANH 12A2 Nghỉ học giờ GDQP.
19 TRỊNH VIỆT TÚ 12A5 Đi học muộn.
20 HOÀNG THU HƯƠNG 12A5 Đi học muộn.
21 CHU THỊ HÀ GIANG 12D2 Nghỉ học.
22 PHẠM THỊ MINH ANH 12D4 Nghỉ học.
23 MAI PHƯƠNG NHI 12D6 Nghỉ học.
24 LÊ TÂM ANH 12D6 Nghỉ học.
25 NGÔ NGỌC TRÂM 12Q1 Nghỉ học.
26 PHẠM NGỌC ANH 12Q1 Nghỉ học tiết 4, 5.
27 PHÍ HUYỀN HƯƠNG 12Q1 Nghỉ học.
28 TRƯƠNG HOÀNG MAI 12Q1 Nghỉ học.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374