Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 02/12/2015

08:05 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 02/12/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 LÊ SONG BÁCH 10A1 Vào học muộn 13 - học tăng cường.
2 BÙI TRẦN THANH TÙNG 10A1 Vào học muộn 13 - học tăng cường.
3 ĐẶNG HOÀNG LONG 10A1 Vào học muộn 13 - học tăng cường.
4 DƯƠNG MINH PHÚC 10A1 Vào học muộn 13 - học tăng cường.
5 HOÀNG TRÍ NGHĨA 10A1 Vào học muộn 13 - học tăng cường.
6 NGUYỄN HOÀNG LÂN A 10A1 Vào học muộn 13 - học tăng cường.
7 NGUYỄN HOÀNG QUÂN 10A1 Vào học muộn 13 - học tăng cường.
8 NGUYỄN THẾ LONG HẢI 10A1 Vào học muộn 13 - học tăng cường.
9 LÊ HUY TUẤN 10D1 Nghỉ học tiết 1.
10 LÊ MỸ LINH 10D1 Vào học muộn 5 - học tăng cường.
11 VŨ PHƯƠNG ĐIỆP 10D1 Vào học muộn 5 - học tăng cường.
12 VŨ THU HÀ 10D1 Vào học muộn 5 - học tăng cường.
13 VŨ THU UYÊN 10D2 Nghỉ học tăng cường.
14 TRẦN PHƯƠNG LINH 10D2 Vào học muộn 10 - học tăng cường.
15 TRỊNH THUÝ QUYÊN 10D2 Vào học muộn 20 - học tăng cường.
16 HOÀNG LÊ TRUNG 10D5 Nghỉ học.
17 LÊ MINH HIẾU 11A1 Vào học muộn 10 - học tăng cường.
18 LƯƠNG THẾ VINH 11A1 Vào học muộn 5 - học tăng cường.
19 NGUYỄN HUY BÁCH 11A1 Vào học muộn 10 - học tăng cường.
20 NGUYỄN MINH THUÝ 11A1 Vào học muộn 7 - học tăng cường.
21 NGUYỄN VIỆT HOÀNG 11A1 Vào học muộn 10 - học tăng cường.
22 PHẠM TUẤN TRUNG 11A1 Nghỉ học tiết 1- học tăng cường.
23 NGUYỄN HỒNG GIANG 11A2 Nghỉ học.
24 CÁT HUY DŨNG 11A3 Nghỉ học giờ Tin học.
25 LÊ HỮU THÀNH 11A3 Nghỉ học giờ Tin học.
26 LÊ HỮU THÀNH 11A3 Đi học muộn.
27 NGUYỄN ĐỨC ANH B 11A3 Nghỉ học.
28 VƯƠNG QUỐC ANH 11A3 Đi học muộn.
29 CAO LAN CHI 11A5 Nghỉ học giờ Tin học.
30 TĂNG THU THẢO 11A6 Nghỉ học giờ Tin học.
31 LÊ THỊ QUỲNH ANH 11D1 Nghỉ học tăng cường.
32 LẠI ANH THƯ 11D1 Vào học muộn 10 - học tăng cường.
33 NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG 11D2 Nghỉ học tiết 3.
34 NGUYỄN TRÀ MY 11D4 Nghỉ học.
35 DƯƠNG NGỌC ÁNH 11D5 Nghỉ học.
36 LÊ PHƯƠNG LINH 11D5 Nghỉ học.
37 NGUYỄN MINH ANH 11D5 Nghỉ học.
38 TRẦN NGỌC MINH 11D5 Nghỉ học.
39 TỐNG TRẦN HOÀNG 11D6 Nghỉ học tiết 1.
40 NGUYỄN MINH ANH 11D8 Nghỉ học.
41 HÀ THU TRANG 11D9 Nghỉ học giờ GDQP.
42 ĐỖ NGỌC LAN TRINH 11D9 Nghỉ học giờ GDQP.
43 NGUYỄN TUẤN VIỆT 11D9 Nghỉ học giờ GDQP.
44 LÊ NHẬT NAM 12A1 Đi học muộn.
45 NGUYỄN THÁI ANH HÀO 12A1 Nghỉ học.
46 CÔNG HOÀNG DƯƠNG 12A3 Nghỉ học giờ GDQP.
47 CÔNG HOÀNG DƯƠNG 12A3 Nghỉ học.
48 TRỊNH VIỆT TÚ 12A5 Đi học muộn.
49 HOÀNG YẾN NHI 12A5 Nghỉ học.
50 LÊ THANH HƯƠNG 12A6 Đi học muộn giờ GDQP.
51 NGÔ HOÀI THU 12A6 Nghỉ học giờ GDQP.
52 NGUYỄN BÁ LINH 12A6 Nghỉ học giờ GDQP.
53 NGUYỄN VĂN HIẾU 12A6 Nghỉ học giờ GDQP.
54 VŨ QUỐC MINH 12D1 Nghỉ học.
55 PHƯƠNG THU NGỌC 12D3 Nghỉ học.
56 LÊ TÂM ANH 12D6 Nghỉ học.
57 LÊ KHÁNH LINH 12D6 Nghỉ học.
58 TRẦN ANH ĐỨC 12D7 Đi học muộn.
59 NGUYỄN BÍCH NGỌC 12D7 Nghỉ học.
60 NGÔ NGỌC TRÂM 12Q1 Nghỉ học.
61 PHẠM MINH HẰNG 12Q1 Nghỉ học.
62 PHẠM NGỌC ANH 12Q1 Nghỉ học.
    10A1 Tiết 1: cô Hà (Địa) muộn 15.
    10D1 Tiết 3: cô Chuyền dạy thay cô Bảy (Địa).

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374