Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 02/11/2015

07:12 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 02/11/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 PHẠM MINH KHÔI 10A1 Nghỉ học tăng cường.
2 PHẠM MINH KHÔI 10A1 Nghỉ học.
3 TRẦN ĐỨC HOÀNG 10A1 Vào muộn 10 - học tăng cường.
4 NGUYỄN HOÀNG LÂN B 10A1 Vào muộn 5 - học tăng cường.
5 NGUYỄN LÊ KHIÊM 10A1 Nghỉ học tiết 4, 5.
6 HOÀNG QUỐC ANH 10A4 Nghỉ học.
7 NGUYỄN ĐÌNH HẢI 10A5 Nghỉ học.
8 TRƯƠNG HOÀNG KIÊN 10A5 Nghỉ học.
9 NGUYỄN HUYỀN ANH 10D1 Vào muộn 20 - học tăng cường.
10 ĐẶNG THUỲ LINH 10D2 Nghỉ học.
11 THÁI LINH NAM 10D2 Nghỉ học.
12 NGUYỄN THU HƯƠNG 10D6 Nghỉ học.
13 LƯƠNG THẾ VINH 11A1 Vào muộn 10 - học tăng cường.
14 LƯƠNG THẾ VINH 11A1 Vào muộn 10.
15 ĐẶNG NHẬT HƯNG 11D1 Nghỉ học.
16 ĐỒNG PHÚC ĐẠT 11D1 Nghỉ học tăng cường.
17 ĐỒNG PHÚC ĐẠT 11D1 Vắng đầu giờ tiết 1.
18 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH 11D1 Nghỉ học tăng cường.
19 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH 11D1 Vắng đầu giờ tiết 1.
20 MAI NGỌC PHƯƠNG TRINH 11D1 Nghỉ tiết 1 - học tăng cường.
21 MAI NGỌC PHƯƠNG TRINH 11D1 Vắng đầu giờ tiết 1.
22 LƯU THUỲ LINH 11D1 Nghỉ tiết 1 - học tăng cường.
23 LƯU THUỲ LINH 11D1 Vắng đầu giờ tiết 1.
24 LƯU HƯƠNG GIANG 11D1 Nghỉ tiết 1 - học tăng cường.
25 LƯU HƯƠNG GIANG 11D1 Vắng đầu giờ tiết 1.
26 LÊ THỊ QUỲNH ANH 11D1 Vào muộn 6.
27 ĐINH HIỂU ANH 11D1 Vào muộn 7.
28 ĐẶNG XUÂN HIỆP 11D1 Vào muộn 10.
29 TRẦN HUYỀN MY 11D2 Nghỉ học tăng cường.
30 NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN 11D2 Nghỉ tiết 2 - học tăng cường.
31 ĐỖ TIẾN ĐẠT 11D2 Vào muộn 15 tiết 2 - học tăng cường.
32 NGUYỄN PHƯƠNG HỒNG YẾN 11D2 Vào muộn 10 tiết 2 - học tăng cường.
33 TRỊNH LÊ CÔNG DUY 11D2 Vào muộn 10 tiết 2 - học tăng cường.
34 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO B 11D6 Nghỉ học tiết 1.
35 NGHIÊM NGỌC MAI 11D6 Nghỉ học tiết 1.
36 LẠI PHƯƠNG MY 12A1 Nghỉ học.
37 CAO QUANG DUY 12A2 Vào muộn tiết 2.
38 NGUYỄN THÁI HIỀN 12A2 Vào muộn tiết 2.
39 HOÀNG ANH QUỐC 12A2 Vào muộn tiết 2.
40 NHỮ MINH TÚ 12A2 Vào muộn tiết 2.
41 NGUYỄN HUYỀN TRANG 12A2 Vào muộn tiết 2.
42 ĐỖ HỒNG NHUNG 12A2 Vào muộn tiết 2.
43 TẠ KIỀU HƯƠNG GIANG 12D5 Nghỉ học Tin học.
44 ĐINH HỒNG NHUNG 12D6 Nghỉ học Tin học.
45 LÊ KHÁNH LINH 12D6 Nghỉ học Tin học.
46 LÊ TÂM ANH 12D6 Nghỉ học Tin học.
47 MAI PHƯƠNG NHI 12D6 Nghỉ học Tin học.
48 NGUYỄN ĐỨC ANH 12D6 Nghỉ học Tin học.
49 NGUYỄN NHƯ PHƯƠNG 12D6 Vào muộn giờ Tin học.
50 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 12D6 Vào muộn giờ Tin học.
51 NGUYỄN THỊ KHÁNH HÀ 12D6 Nghỉ học Tin học.
52 NGUYỄN TRỊNH THỦY TIÊN 12D6 Nghỉ học Tin học.
53 TRẦN CHÂU GIANG 12D6 Vào muộn giờ Tin học.
54 TRỊNH QUỲNH CHI 12D6 Nghỉ học Tin học.
55 VŨ LAN ANH 12D7 Nghỉ học.
56 TRẦN THỦY TIÊN 12D7 Nghỉ học.
57 TRẦN ANH ĐỨC 12D7 Nghỉ học.
58 NGUYỄN MINH NGỌC 12D8 Nghỉ học.
59 BÙI BÍCH PHƯƠNG 12Q1 Nghỉ học.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374