Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 03/11/2015

07:17 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 03/11/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 NGUYỄN THẾ LONG HẢI 10A1 Vào muộn 20 - học tăng cường.
2 PHẠM MINH KHÔI 10A1 Nghỉ học tăng cường.
3 PHẠM MINH KHÔI 10A1 Nghỉ học.
4 NGÔ MAI PHƯƠNG 10A2 Nghỉ học Tin học.
5 CẤN KHÁNH TOÀN 10A2 Nghỉ học Tin học.
6 NGUYỄN THU TRÀ 10A2 Nghỉ học Tin học.
7 LÊ MINH TUẤN 10A2 Nghỉ học Tin học.
8 NGUYỄN LINH CHI 10A3 Nghỉ học Tin học.
9 NGUYỄN VŨ NHẬT LINH 10A3 Nghỉ học Tin học.
10 DƯƠNG HUY BÁCH 10A3 Đi học muộn.
11 ĐÀO THANH TÙNG 10A4 Nghỉ học.
12 NGUYỄN ĐÌNH HẢI 10A5 Nghỉ học.
13 VŨ THU UYÊN 10D2 Vào muộn 15 - học tăng cường.
14 DƯƠNG MINH HIẾU 10D2 Nghỉ học.
15 NGUYỄN HẢI 10D7 Đi học muộn Tin học.
16 NGUYỄN HIỀN MINH 10D7 Đi học muộn Tin học.
17 NGUYỄN THUỶ TIÊN 10D7 Đi học muộn Tin học.
18 TRẦN NGỌC TRUNG 10D7 Vắng mặt tiết 1 -  Tin học.
19 VŨ VÂN ANH 10D8 Nghỉ học Tin học.
20 PHAN VIỆT HIẾU 10D8 Đi học muộn Tin học.
21 NGUYỄN THẢO LY 10D8 Đi học muộn Tin học.
22 NGUYỄN QUỲNH TRANG 10D8 Đi học muộn Tin học.
23 NGUYỄN VĂN KHÁNH 11A1 Nghỉ học.
24 ĐẶNG NHẬT HƯNG 11D1 Nghỉ học.
25 NGUYỄN PHƯƠNG ANH A 11D3 Nghỉ học.
26 NGUYỄN DƯƠNG LY 11D6 Nghỉ học.
27 NGUYỄN NGỌC MINH 11D6 Đi học muộn Tin học.
28 TRẦN THÙY LINH B 11D6 Vắng mặt tiết 1 -  Tin học.
29 NGUYỄN GIANG HOÀI 11D8 Đi học muộn GDQP.
30 NGÔ THỊ DIỆU NGÂN 11D8 Đi học muộn GDQP.
31 TRẦN HỒNG NHUNG 11D8 Đi học muộn GDQP.
32 CAO THÀNH NAM 11D8 Đi học muộn GDQP.
33 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 11D8 Đi học muộn GDQP.
34 HÀ THANH HOA 11D8 Vắng mặt đầu tiết 1 - GDQP.
35 ĐÀM HỒNG NGỌC 11D8 Vắng mặt đầu tiết 1 - GDQP.
36 NGUYỄN MỸ LINH 11D8 Vắng mặt đầu tiết 1 - GDQP.
37 ĐẶNG TIẾN ĐẠT 12A2 Nghỉ học Tin học.
38 VÕ THỊ THU HẠ 12A2 Nghỉ học Tin học.
39 BÙI KIM LONG 12A5 Nghỉ học.
40 HOÀNG YẾN NHI 12A5 Nghỉ học.
41 TRẦN HÀ MY 12D1 Nghỉ học.
42 ĐỖ LINH TRANG 12D2 Nghỉ học.
43 NGUYỄN ĐỨC HUY 12D3 Nghỉ học giờ GDQP.
44 ĐỖ HOÀNG TÙNG 12D3 Nghỉ học.
45 BÙI KHÁNH LINH 12D4 Nghỉ học.
46 HOÀNG MINH TÚ 12D6 Nghỉ học.
47 TRẦN ANH ĐỨC 12D7 Nghỉ học.
48 VŨ ĐẶNG HOÀNG ANH 12D8 Nghỉ học.
49 NGUYỄN MINH NGỌC 12D8 Nghỉ học.
50 BÙI THỊ THUÝ HẰNG 12Q1 Nghỉ học 1 tiết.
51 BÙI BÍCH PHƯƠNG 12Q1 Nghỉ học.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

02437345741