Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 03/12/2015

08:05 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 03/12/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 PHAN VŨ ANH 10A3 Nghỉ học tiết 1.
2 NGUYỄN ĐỨC MINH 10A4 Nghỉ học giờ Tin học.
3 ĐINH DUY DỰ 10A4 Đi học muộn giờ Tin học.
4 TRƯƠNG HOÀNG KIÊN 10A5 Nghỉ học giờ GDQP.
5 ĐỖ YẾN NHI 10A5 Nghỉ học giờ GDQP.
6 ĐINH YẾN NHI 10D1 Vào muộn 5 - học tăng cường.
7 DƯƠNG MINH VIỆT ĐẰNG 10D1 Vào muộn 5 - học tăng cường.
8 HOÀNG ĐỨC TRUNG 10D1 Vào muộn 5 - học tăng cường.
9 NGUYỄN AN KHANH 10D1 Nghỉ học tiết 1.
10 TẠ DUY HÀ KHOA 10D1 Vào muộn 12 - học tăng cường.
11 TẠ DUY HÀ KHOA 10D1 Nghỉ học tiết 1.
12 TRẦN ANH THƯ 10D2 Nghỉ học tăng cường.
13 TRẦN ANH THƯ 10D2 Nghỉ học.
14 HOÀNG LÊ TRUNG 10D5 Đi học muộn giờ GDQP.
15 NGUYỄN PHƯƠNG HOA 10D6 Nghỉ học giờ GDQP.
16 NGUYỄN THẾ MINH NHẬT 10D5 Nghỉ học.
17 NGUYỄN THU HƯƠNG 10D6 Nghỉ học.
18 PHÍ LAN HƯƠNG 10D6 Nghỉ học giờ GDQP.
19 PHÙNG LÂM ANH 10D6 Nghỉ học giờ GDQP.
20 NGUYỄN TRIỆU VY 10D9 Vào muộn 20 - giờ Tin học.
21 PHẠM NGỌC VŨ 10D9 Vào muộn 20 - giờ Tin học.
22 ĐẶNG THU HÀ 11D3 Nghỉ học.
23 KHÚC GIA KHẢI 11D4 Đi học muộn.
24 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 11D5 Nghỉ học.
25 NGUYỄN MINH HIỀN 11D7 Nghỉ học.
26 ĐÀO THU TRANG 11D8 Nghỉ học.
27 NGUYỄN MINH ANH 11D8 Nghỉ học.
28 VŨ MINH HIỆP 12A1 Nghỉ học.
29 LÊ TUYẾT MY 12A2 Nghỉ học.
30 CHU ĐỨC HƯNG 12A3 Nghỉ học.
31 HOÀNG THU HƯƠNG 12A5 Đi học muộn.
32 HOÀNG YẾN NHI 12A5 Đi học muộn.
33 THÁI ĐẠI NGHĨA 12A5 Đi học muộn.
34 TRỊNH VIỆT TÚ 12A5 Đi học muộn.
35 VŨ THU UYÊN B 12A5 Đi học muộn.
36 ĐOÀN THỊ PHƯƠNG HOA 12D1 Nghỉ học tiết 1.
37 HOÀNG THỊ THÚY ANH 12D3 Đi học muộn.
38 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 12D7 Nghỉ học.
39 NGÔ NGỌC TRÂM 12Q1 Nghỉ học.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374