Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 05/10/2015

06:45 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 05/10/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 HỨA NGỌC MINH 10A1 Vào học muộn 10 - học tăng cường.
2 DƯƠNG MINH PHÚC 10A1 Vào học muộn 10 - học tăng cường.
3 HOÀNG KIM NGÂN 10A1 Vào học muộn 10 - học tăng cường.
4 NGUYỄN QUANG ANH 10A1 Nghỉ học học tăng cường.
5 PHẠM THU NGÂN 10A3 Nghỉ học.
6 VŨ BÌNH NHI 10D3 Nghỉ học Tin học.
7 PHẠM THANH THANH AN 10D3 Đi học muộn Tin học.
9 KIỀU QUANG HẢI 10D4 Nghỉ học GDQP.
10 KIỀU QUANG HIỂN 10D4 Nghỉ học GDQP.
11 NGUYỄN HOA LY 10D4 Nghỉ học GDQP.
12 TĂNG PHƯƠNG KHÁNH 10D4 Nghỉ học GDQP.
13 BÙI GIA LINH 10D4 Nghỉ học GDQP.
14 NGUYỄN PHƯƠNG LINH B 10D4 Nghỉ học GDQP.
15 NGUYỄN PHƯƠNG LINH B 10D4 Nghỉ học.
16 HOÀNG TRỊNH THIÊN VŨ 10D4 Nghỉ học GDQP.
17 VŨ PHAN QUÂN 11A1 Nghỉ học.
19 NGUYỄN CÔNG CHIẾN 11A1 Vào học muộn 10 - học tăng cường.
20 NGUYỄN HUY BÁCH 11A1 Nghỉ tiết 3, 4 - học tăng cường.
21 NGUYỄN MINH THUÝ 11A1 Vào học muộn hơn 1 tiết - học tăng cường.
22 NGUYỄN QUANG THÁI 11A1 Vào học muộn 20 - học tăng cường.
23 PHẠM TUẤN TRUNG 11A1 Nghỉ 1 tiết - học tăng cường.
24 NGUYỄN QUỲNH NHUNG 11A5 Nghỉ học.
25 LƯU THUỲ LINH 11D1 Nghỉ học.
26 ĐINH HIỂU ANH 11D1 Nghỉ 1 tiết - học tăng cường.
27 LÊ THỊ QUỲNH ANH 11D1 Nghỉ 1 tiết - học tăng cường.
28 PHẠM LÊ PHƯƠNG ANH 11D1 Nghỉ 1 tiết - học tăng cường.
29 NGUYỄN THỦY HƯƠNG 11D1 Nghỉ 1 tiết - học tăng cường.
30 NGUYỄN THANH HƯƠNG 11D3 Nghỉ học Tin học.
31 NGUYỄN THANH HƯƠNG 11D3 Nghỉ học.
32 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 11D3 Nghỉ học Tin học.
33 NGUYỄN THU TRANG 11D3 Nghỉ học Tin học.
34 ĐẶNG MINH TRANG 11D6 Nghỉ học.
35 NGUYỄN HOÀNG YẾN 11D6 Nghỉ học.
36 NGUYỄN LAN ANH 11D7 Nghỉ học.
37 PHAN TUẤN ANH 12A1 Nghỉ học Tin học.
38 NGUYỄN HÀ MINH 12A1 Nghỉ học Tin học.
39 LÊ NHẬT NAM 12A1 Nghỉ học Tin học.
40 HỒ XUÂN BÁCH 12A1 Nghỉ học.
41 NGUYỄN NAM ANH 12A1 Nghỉ học.
42 BÙI LÊ THÀNH TRUNG 12A1 Nghỉ học.
43 PHẠM VŨ LÂM 12A4 Nghỉ học GDQP.
44 VŨ HỒNG NGỌC 12A4 Nghỉ học GDQP.
45 VŨ QUỐC MINH 12D1 Nghỉ học.
46 LÊ MINH PHƯƠNG 12D2 Nghỉ học.
47 BÙI NHẬT ANH 12D5 Nghỉ học Tin học.
48 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG 12D6 Đi học muộn Tin học.
49 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 12D6 Nghỉ học Tin học.
50 NGUYỄN BÍCH NGỌC 12D7 Nghỉ học.
51 NGUYỄN MINH NGỌC 12D8 Nghỉ học.
52 NGUYỄN VĨNH HÀO 12Q1 Nghỉ học.
    10A1 Tiết 4: cô Loan dạy thay cô Khuyên.
    11D1 Tiết 1: cô Hoan dạy thay cô Hà (NN).

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374