Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 04/12/2015

08:06 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 04/12/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 HỨA NGỌC MINH 10A1 Vào muộn 5 - học tăng cường.
2 NGUYỄN HƯƠNG LY 10D1 Vào muộn 10 - học tăng cường.
3 TRẦN THU TRANG 10D1 Vào muộn 10 - học tăng cường.
4 NGUYỄN CHÍ KIÊN 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
5 LÊ PHƯƠNG HOA 10D10 Nghỉ học giờ Tin học.
6 TRẦN ANH THƯ 10D2 Nghỉ học.
7 TRẦN ANH THƯ 10D2 Nghỉ học học tăng cường.
8 NGUYỄN THỊ NGỌC TÚ 10D5 Nghỉ học.
9 NGUYỄN THẾ MINH NHẬT 10D5 Nghỉ học.
10 CUNG THỊ TÀI PHƯƠNG 11A1 Nghỉ tiết 1 - học tăng cường.
11 HÀ NGỌC HẠNH 11A1 Nghỉ tiết 1 - học tăng cường.
12 HOÀNG THU AN 11A1 Nghỉ học tiết 1.
13 LÊ MINH HIẾU 11A1 Vào muộn 12 - học tăng cường.
14 PHẠM TUẤN TRUNG 11A1 Nghỉ tiết 1 - học tăng cường.
15 VŨ KHÁNH QUÂN 11A1 Nghỉ tiết 1 - học tăng cường.
16 VŨ PHAN QUÂN 11A1 Nghỉ tiết 1 - học tăng cường.
17 ĐINH DIỆP ANH 11A2 Đi học muộn giờ Tin học.
18 ĐOÀN KHÁNH MINH 11A2 Đi học muộn giờ Tin học.
19 LÊ THU HẰNG 11A2 Nghỉ học giờ Tin học.
20 LÊ VŨ MINH QUANG 11A2 Nghỉ học giờ Tin học.
21 NGÔ TUẤN ANH 11A2 Nghỉ học giờ Tin học.
22 NGUYỄN TRÍ HIẾU 11A2 Đi học muộn giờ Tin học.
23 NGUYỄN ĐỨC HUY 11A6 Nghỉ học.
24 ĐINH HIỂU ANH 11D1 Nghỉ tiết 1 - học tăng cường.
25 DƯƠNG THU NGÂN 11D1 Vào muộn 7 - học tăng cường.
26 LÊ THỊ QUỲNH ANH 11D1 Nghỉ tiết 1 - học tăng cường.
27 LƯU THUỲ LINH 11D1 Nghỉ học.
28 LƯU THUỲ LINH 11D1 Nghỉ tiết 1 - học tăng cường.
29 MAI NGỌC PHƯƠNG TRINH 11D1 Nghỉ học.
30 MAI NGỌC PHƯƠNG TRINH 11D1 Nghỉ tiết 1 - học tăng cường.
31 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH 11D1 Nghỉ học.
32 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH 11D1 Nghỉ tiết 1 - học tăng cường.
33 PHẠM PHƯƠNG THẢO 11D1 Nghỉ tiết 1 - học tăng cường.
34 NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG 11D2 Vào muộn 5 - học tăng cường.
35 NGUYỄN MINH ÁNH 11D2 Nghỉ học.
36 NGUYỄN QUỲNH MAI 11D2 Vào muộn 5 - học tăng cường.
37 NGUYỄN TUẤN KIỆT 11D2 Vào muộn 5 - học tăng cường.
38 TRẦN HỒNG ANH 11D2 Vào muộn 5 - học tăng cường.
39 TRẦN QUANG HUY 11D2 Vào muộn 5 - học tăng cường.
40 ĐẶNG THU HÀ 11D3 Nghỉ học.
41 BÙI THANH HUYỀN 11D4 Đi học muộn giờ GDQP.
42 DƯƠNG LƯU TIẾN 11D4 Nghỉ học giờ GDQP.
43 NGÔ HOÀNG ANH PHƯƠNG 11D4 Nghỉ học giờ GDQP.
44 NGÔ HUYỀN MY 11D4 Đi học muộn giờ GDQP.
45 NGUYỄN QUANG HUY B 11D4 Đi học muộn giờ GDQP.
46 NGUYỄN THỊ MINH PHÚC 11D4 Nghỉ học giờ GDQP.
47 PHƯƠNG GIA LINH 11D4 Đi học muộn giờ GDQP.
48 TỐNG ĐÌNH DUY 11D4 Nghỉ học giờ GDQP.
49 NGUYỄN MINH ANH 11D5 Nghỉ học.
50 NGUYỄN MINH TRANG 11D5 Nghỉ học.
51 TẠ PHƯƠNG THẢO 11D6 Nghỉ học tiết 1.
52 PHẠM BÍCH THẢO 11D7 Đi học muộn giờ Tin học.
53 NGUYỄN MINH HIỀN 11D7 Nghỉ học giờ Tin học.
54 PHẠM PHƯƠNG LINH 11D7 Nghỉ học giờ Tin học.
55 NGUYỄN CẨM VÂN 11D7 Nghỉ học giờ Tin học.
56 NGUYỄN MINH ANH 11D8 Nghỉ học.
57 TRẦN KHÁNH VÂN 11D9 Nghỉ học.
58 LÊ TUYẾT MY 12A2 Nghỉ học.
59 NGUYỄN NGỌC LÃM 12A3 Nghỉ học.
60 CÔNG THỊ HỒNG HẠNH 12A4 Nghỉ học.
61 LÊ VIỆT HOÀNG 12A6 Nghỉ học.
62 BÙI TRUNG KIÊN 12D1 Đi học muộn.
63 ĐOÀN THỊ PHƯƠNG HOA 12D1 Nghỉ học.
64 LÊ MINH PHƯƠNG 12D2 Nghỉ học tiết 1.
65 TRẦN ANH ĐỨC 12D2 Nghỉ học.
66 TẠ KIỀU HƯƠNG GIANG 12D5 Nghỉ học tiết 1.
67 LÊ PHƯƠNG ANH 12D5 Nghỉ học.
68 VŨ YẾN NHI 12D5 Nghỉ học.
69 NGUYỄN THU THẢO 12D5 Nghỉ học.
70 TRỊNH THANH HẰNG 12D6 Nghỉ học.
71 NGUYỄN NGỌC DIỆU 12D7 Nghỉ học giờ Tin học.
72 LÊ CHI MAI 12D7 Nghỉ học giờ Tin học.
73 HOÀNG BẢO NGỌC 12D7 Nghỉ học giờ Tin học.
74 NGUYỄN TRÍ NHÂN 12D7 Nghỉ học giờ Tin học.
75 LÊ THU PHƯƠNG 12D7 Nghỉ học giờ Tin học.
76 VŨ ANH QUÂN 12D7 Nghỉ học giờ Tin học.
77 TRẦN ANH ĐỨC 12D7 Đi học muộn.
78 NGUYỄN BÍCH NGỌC 12D7 Đi học muộn.
79 NGUYỄN QUỲNH TRANG 12D8 Nghỉ học giờ GDQP.
80 NGUYỄN NGỌC HUYỀN TRANG 12D8 Nghỉ học giờ GDQP.
81 TRẦN VŨ PHƯƠNG THẢO 12D8 Nghỉ học giờ GDQP.
82 NGUYỄN XUÂN NGỌC 12D8 Nghỉ học giờ GDQP.
83 CAO TRÀ MY 12D8 Nghỉ học giờ GDQP.
84 BÙI VĨNH KIỆT 12D8 Nghỉ học giờ GDQP.
85 PHẠM MINH KHÁNH 12D8 Nghỉ học giờ GDQP.
86 NGUYỄN NGỌC THẢO 12D8 Nghỉ học.
87 TRẦN VŨ PHƯƠNG THẢO 12D8 Nghỉ học.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

02437345741