Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 05/12/2015

03:08 29/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 05/12/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung
1 NGUYỄN VIẾT HUY KHÔI 10A1 Vào muộn 15 - học tăng cường.
2 NGUYỄN HOÀNG ANH 10A1 Vào muộn 5 - học tăng cường.
3 MAI TRỰC BÌNH 10A1 Vào muộn 5 - học tăng cường.
4 HỒ SỸ NHẬT HUY 10A1 Vào muộn 5 - học tăng cường.
5 LÊ GIA HUY 10A1 Nghỉ học tăng cường.
6 HỨA NGỌC MINH 10A1 Nghỉ học tiết 1.
7 LÊ MAI VÂN 10A2 Nghỉ học tiết 1.
8 BÙI MINH NGỌC 10A3 Đi học muộn.
9 PHÙNG TRÀ MY 10A3 Nghỉ học.
10 BÙI MINH NGỌC 10A3 Vắng trong lớp tiết 1 (kiểm tra lúc 7h45 phút).
11 NGUYỄN TRỌNG ĐỨC 10A5 Nghỉ học.
12 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 10A5 Nghỉ học.
13 VŨ QUANG ĐỨC 10A5 Nghỉ học tiết 1, 2.
14 TẠ DUY HÀ KHOA 10D1 Vào muộn 20 - học tăng cường.
15 NGUYỄN BẢO NGỌC 10D2 Vào muộn 10 - học tăng cường.
16 PHẠM HỒNG QUANG 10D2 Vào học muộn 15.
17 TRẦN ANH THƯ 10D2 Nghỉ học tăng cường.
18 TRẦN ANH THƯ 10D2 Nghỉ học.
19 VŨ THU UYÊN 10D2 Vào muộn 10 - học tăng cường.
20 NGUYỄN THẾ MINH NHẬT 10D5 Nghỉ học.
21 PHẠM THÙY DƯƠNG 10D6 Nghỉ học.
22 ĐẶNG SƠN TÙNG 11A4 Nghỉ học giờ GDQP.
23 HOÀNG HỒNG QUÂN 11A4 Nghỉ học giờ GDQP.
24 KHỔNG NHẬT HUYỀN 11A4 Nghỉ học giờ GDQP.
25 LÂM ANH TUẤN 11A4 Nghỉ học giờ GDQP.
26 LÊ THÁI SƠN 11A4 Nghỉ học giờ GDQP.
27 LÊ THÁI SƠN 11A4 Đi học muộn.
28 LÊ TRUNG KIÊN 11A4 Nghỉ học giờ GDQP.
29 LÊ TRUNG KIÊN 11A4 Nghỉ học.
30 NGUYỄN HẢI NAM 11A4 Nghỉ học giờ GDQP.
31 TRƯƠNG GIA HẢI 11A4 Nghỉ học giờ GDQP.
32 NGUYỄN ĐỨC HUY 11A6 Nghỉ học.
33 LƯU THUỲ LINH 11D1 Nghỉ học.
34 ĐỖ ANH TUẤN 11D1 Nghỉ học.
35 NGUYỄN MINH HIỀN 11D3 Nghỉ học.
36 TỐNG ĐÌNH DUY 11D4 Nghỉ học.
37 VŨ PHƯƠNG NHUNG 11D4 Nghỉ học.
38 ĐẶNG QUỐC HUY 11D5 Vắng trong lớp tiết 1- học GDQP.
39 ĐÀO THỊ TRÀ MY 11D5 Vắng trong lớp tiết 1- học GDQP.
40 HOÀNG NHẬT LỆ 11D5 Vào muộn tiết 1- học GDQP.
41 NGÔ TRÀ MY 11D5 Vào muộn tiết 1- học GDQP.
42 NGUYỄN MINH ANH 11D5 Vào muộn tiết 1- học GDQP.
43 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 11D5 Vắng trong lớp tiết 1- học GDQP.
44 NGUYỄN PHƯƠNG HÀ 11D5 Vắng trong lớp tiết 1- học GDQP.
45 NGUYỄN TRÀ MY 11D5 Vắng trong lớp tiết 1- học GDQP.
46 TRẦN HOÀNG DƯƠNG 11D5 Vắng trong lớp tiết 1- học GDQP.
47 TRẦN NGỌC MINH 11D5 Nghỉ học.
48 TRẦN NGỌC MINH 11D5 Vắng trong lớp tiết 1- học GDQP.
49 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO A 11D6 Nghỉ học.
50 NGUYỄN MINH ANH 11D8 Nghỉ học.
51 PHẠM HÀ LINH 12A2 Nghỉ học.
52 NGUYỄN LINH GIANG 12A4 Đi học muộn.
53 NGUYỄN MINH ANH B 12A4 Nghỉ học.
54 PHẠM HẢI SƠN 12A5 Nghỉ học tiết 1.
55 ĐÀO TUẤN LINH 12A5 Nghỉ học.
56 NGUYỄN NGỌC HẠNH 12A6 Đi học muộn.
57 ĐOÀN THỊ PHƯƠNG HOA 12D1 Đi học muộn.
58 HOÀNG QUỲNH ANH 12D1 Nghỉ học.
59 NGUYỄN HỒNG DUY 12D1 Nghỉ học.
60 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 12D1 Đi học muộn.
61 NGUYỄN THỊ DIỄM MY 12D1 Nghỉ học.
62 TRẦN HÀ MY 12D1 Đi học muộn.
63 TRỊNH THU TRANG 12D1 Đi học muộn.
64 NGUYỄN THẢO NHI 12D2 Nghỉ học tiết 1.
65 TRẦN ANH ĐỨC 12D2 Nghỉ học.
66 NGÔ KIM NGÂN 12D3 Nghỉ học.
67 BÙI KHÁNH LINH 12D4 Nghỉ học.
68 LÊ PHƯƠNG ANH 12D5 Nghỉ học.
69 NGUYỄN THU THẢO 12D5 Nghỉ học.
70 PHẠM HƯƠNG GIANG 12D5 Vắng trong lớp tiết 1 (kiểm tra lúc 7h45 phút).
71 VŨ PHẠM MINH HƯƠNG 12D6 Nghỉ học.
72 LÊ HOÀNG LÂN 12D7 Nghỉ học.
73 LÊ PHƯƠNG CHI 12D7 Nghỉ học.
74 LÊ THỤY QUYÊN 12D7 Nghỉ học.
75 LÊ TUẤN DŨNG 12D7 Nghỉ học.
76 NGUYỄN BÍCH NGỌC 12D7 Đi học muộn.
77 TRẦN THỦY TIÊN 12D7 Nghỉ học.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374