Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 05/01/2016

03:47 29/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 05/01/2016

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 NGUYỄN QUANG ANH 10A1 Vào học muộn 5 - học tăng cường.
2 NGUYỄN CHÍ BẰNG 10A1 Vào học muộn 5 - học tăng cường.
3 PHẠM HẢI HÒA 10A1 Vào học muộn 5 - học tăng cường.
4 DƯƠNG MINH PHÚC 10A1 Vào học muộn 5 - học tăng cường.
5 HOÀNG TRÂM ANH 10A1 Vào học muộn 5.
7 BÙI MINH NGỌC 10A3 Đi học muộn.
8 BÙI MINH NGỌC 10A3 Nghỉ học giờ GDQP.
10 NGÔ ANH ĐÀO 10A3 Nghỉ học giờ GDQP.
11 PHẠM CHÍ TÔN 10A3 Nghỉ học giờ GDQP.
12 NGUYỄN LÊ MINH ĐỨC 10A4 Đi học muộn.
14 NGUYỄN THÙY DƯƠNG 10D10 Nghỉ học.
15 VŨ THU UYÊN 10D2 Vào học muộn 25 - học tăng cường.
16 ĐÀO NGỌC DIỆP 10D2 Vào học muộn 5 - học tăng cường.
17 NGUYỄN HIỀN ANH 10D2 Vào học muộn 5 - học tăng cường.
18 NGUYỄN MINH NGỌC 10D2 Nghỉ học.
20 NGUYỄN NGỌC CHÂM 10D2 vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1
21 NGUYỄN VŨ HÀ PHƯƠNG 10D2 Vào học muộn 5 - học tăng cường.
22 VŨ THU TRANG 10D2 Vào học muộn 5 - học tăng cường.
23 QUÁCH ÁNH NGUYỆT 10D5 Nghỉ học.
24 HOÀNG NGUYỄN HUYỀN CHI 10D7 Nghỉ học tiết 1.
25 TRẦN NGUYỄN ĐAN KHUÊ 10D7 Nghỉ học.
26 HOÀNG QUÝ DƯƠNG 10D7 Vắng mặt trong lớp tiết 1 -  Tin học.
27 TRẦN NGỌC TRUNG 10D7 Vắng mặt trong lớp tiết 1 -  Tin học.
28 ĐẶNG CHÂU ANH 10D8 Vắng mặt trong lớp tiết 1 -  GDQP.
29 NGUYỄN ĐỨC MINH 10D8 Vắng mặt trong lớp tiết 1 -  GDQP.
30 HOÀNG THU AN 11A1 Nghỉ học.
31 NGUYỄN THỊ ANH THƯ 11A4 Nghỉ học.
32 ĐỖ ANH TUẤN 11D1 Nghỉ học.
33 HOÀNG NGỌC PHƯƠNG ANH 11D5 Nghỉ học.
34 NGUYỄN MỸ AN 11D6 Vắng mặt trong lớp tiết 1 -  Tin học.
35 TRẦN HÀ AN 11D7 Nghỉ học.
36 ĐINH BẢO NGỌC 11D8 Nghỉ học.
37 TRẦN KHÁNH VÂN 11D9 Nghỉ học.
38 ĐỖ HỒNG NHUNG 12A2 Nghỉ học.
39 ĐỖ HỒNG NHUNG 12A2 Vắng mặt trong lớp tiết 1 (kiểm tra lúc 7h40).
40 VŨ MINH ĐỨC 12A4 Đi học muộn.
42 NGÔ BẢO CHÂU 12D2 Nghỉ học.
44 ĐỖ HOÀNG TÙNG 12D3 Nghỉ học.
46 HOÀNG HẠNH DUNG 12D3 Nghỉ học.
48 NGUYỄN THU TRANG B 12D3 Nghỉ học.
50 BÙI KHÁNH LINH 12D4 Đi học muộn.
52 TRẦN HOÀNG PHƯƠNG LAN 12D5 Nghỉ học.
54 VŨ THUỲ DUNG 12D5 Nghỉ học.
56 HOÀNG MINH TÚ 12D6 Nghỉ học.
58 BÙI ĐỨC THỊNH 12D7 Đi học muộn.
60 NGUYỄN PHẠM HOÀNG ANH 12D7 Nghỉ học.
62 LƯƠNG QUỲNH ANH 12Q1 Nghỉ học.
64 VŨ MINH PHƯƠNG 12Q1 Vào học muộn 15.
    12Q1 Tiết 3: cô Công (CD) dạy thay cô Đoàn Hương (Hóa).

 

 

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374