Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 06/01/2016

03:48 29/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 06/01/2016

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 NGUYỄN LÊ VÂN HẰNG 10D10 Vào học muộn 30.
2 TRẦN PHƯƠNG LINH 10D2 Nghỉ học CT IELTS.
3 NGUYỄN KIM QUYÊN 10D2 Nghỉ học CT IELTS.
4 TRỊNH THUÝ QUYÊN 10D2 Nghỉ học CT IELTS.
5 LÊ QUANG DŨNG 10D7 Đi học muộn.
6 PHẠM TRẦN MỸ HẠNH 10D7 Nghỉ học.
7 NGUYỄN PHƯƠNG NHI 10D9 Vào học muộn 15.
8 HOÀNG THU AN 11A1 Nghỉ học học tăng cường.
10 LƯƠNG THẾ VINH 11A1 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
12 TẠ HOÀNG DUY 11A1 Nghỉ học tiết 3, 4 - học tăng cường.
13 VŨ CÔNG LUẬN 11A1 Vào học muộn 15 - học tăng cường.
15 NGÔ ĐỨC ANH A 11A3 Đi học muộn.
16 BÙI MINH THẢO 11A3 Nghỉ học.
17 LÊ TRUNG KIÊN 11A4 Đi học muộn.
18 NGUYỄN THÁI BẢO 11A6 Vắng trong lớp tiết 1 - học GDQP.
19 CÔNG THỊ PHƯƠNG HÀ 11A6 Vắng trong lớp tiết 1 - học GDQP.
20 NGUYỄN CẨM NHUNG 11A6 Vắng trong lớp tiết 1 - học GDQP.
21 ĐẶNG NHẬT HƯNG 11D1 Nghỉ học tiết 1, 2 - học tăng cường.
23 ĐẶNG XUÂN HIỆP 11D1 Vào học muộn 5 - học tăng cường.
24 ĐINH HIỂU ANH 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
26 LẠI ANH THƯ 11D1 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
28 LÊ THỊ QUỲNH ANH 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
30 LƯU THUỲ LINH 11D1 Vào học muộn 10 - học tăng cường.
31 MAI NGỌC PHƯƠNG TRINH 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
33 NGUYỄN DIỄM THU 11D1 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
35 NGUYỄN HOÀNG MAI 11D1 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
37 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH 11D1 Nghỉ học tiết 1, 2 - học tăng cường.
39 NGUYỄN THANH NGÂN 11D1 Vào học muộn 5 - học tăng cường.
40 NGUYỄN TIẾN THÀNH 11D1 Vào học muộn 5 - học tăng cường.
41 ĐẶNG VIỆT THỊNH 11D2 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
43 LÊ PHƯƠNG ANH 11D2 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
44 NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG 11D2 Vào học muộn 10 - học tăng cường.
46 NGUYỄN HỒNG HOÀNG ANH 11D2 Vào học muộn 10 - học tăng cường.
48 NGUYỄN MINH ÁNH 11D2 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
50 NGUYỄN TUẤN KIỆT 11D2 Vào học muộn 10 - học tăng cường.
52 TRẦN QUANG HUY 11D2 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
54 NGUYỄN HẢI LY 11D4 Đi học muộn.
55 NGUYỄN CẨM VÂN 11D7 Nghỉ học.
56 TRẦN KHÁNH VÂN 11D9 Nghỉ học.
57 NGUYỄN THÁI HIỀN 12A2 Nghỉ học.
59 PHẠM QUANG LÂM 12A3 Đi học muộn.
60 PHẠM TRUNG HIẾU 12A3 Nghỉ học tiết 1.
62 NGUYỄN NGỌC LÃM 12A3 Vắng trong lớp tiết 1 (kiểm tra lúc 7h40 phút).
63 HOÀNG NGỌC HÀ 12A4 Nghỉ học.
65 NGUYỄN THẾ HOÀNG NAM 12A5 Đi học muộn.
68 PHẠM HỒNG QUÂN 12A5 Đi học muộn.
70 TRỊNH VIỆT TÚ 12A5 Đi học muộn.
71 ĐOÀN THỊ PHƯƠNG HOA 12D1 Đi học muộn giờ Tin học.
72 PHẠM TRÍ THÀNH LONG 12D1 Nghỉ học tiết 1.
74 LÊ MINH PHƯƠNG 12D2 Nghỉ học giờ GDQP.
75 LÊ MINH PHƯƠNG 12D2 Nghỉ học.
77 NGUYỄN KIỀU ANH 12D2 Nghỉ học giờ GDQP.
78 NGUYỄN TỐ LY 12D2 Nghỉ học giờ GDQP.
79 NGUYỄN VŨ THUỲ LINH 12D2 Nghỉ học giờ GDQP.
80 TRẦN ANH ĐỨC 12D2 Nghỉ học giờ GDQP.
81 TRẦN ANH ĐỨC 12D2 Nghỉ học.
83 NGUYỄN NGỌC LINH 12D5 Nghỉ học.
85 VŨ THUỲ DUNG 12D5 Nghỉ học.
87 NGUYỄN QUỲNH TRANG 12D8 Nghỉ học.
89 PHẠM ĐỨC DUY 12Q1 Vào học muộn 10.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

02437345741