Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 06/10/2015

06:45 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 06/10/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 LÊ GIA HUY 10A1 Nghỉ học tiết 4  - học tăng cường.
2 MAI TRỰC BÌNH 10A1 Vào lớp  muộn - học tăng cường.
3 NGUYỄN LUYỆN XUÂN SƠN 10A1 Vào lớp  muộn - học tăng cường.
4 PHẠM HÀ TRANG 10A2 Đi học muộn Tin học.
5 DOÃN VIỆT ANH 10A2 Nghỉ học Tin học.
6 LÊ ANH ĐỨC 10A3 Nghỉ học Tin học.
7 NGUYỄN VŨ NHẬT LINH 10A3 Nghỉ học Tin học.
8 BÙI MINH NGỌC 10A3 Nghỉ học Tin học.
9 LÊ ANH ĐỨC 10A3 Vắng mặt trong lớp đầu tiết 1.
10 NGUYỄN NGỌC CHÂM 10D2 Vào lớp  muộn - học tăng cường.
11 VŨ THU UYÊN 10D2 Nghỉ học học tăng cường.
12 TRỊNH THUÝ QUYÊN 10D2 Nghỉ học.
13 CAO THÙY LINH 10D7 Nghỉ học.
14 HOÀNG QUÝ DƯƠNG 10D7 Đi học muộn Tin học.
15 DƯƠNG MINH HIẾU 11A1 Nghỉ học tiết 1.
17 LÊ THU HẰNG 11A2 Nghỉ học.
18 NGUYỄN QUỲNH NHUNG 11A5 Nghỉ học.
19 PHẠM PHƯƠNG THẢO 11D1 Nghỉ học tiết 4, 5.
20 NGUYỄN THỦY HƯƠNG 11D1 Nghỉ học.
22 VŨ NGỌC HUYỀN 11D6 Vắng mặt đầu tiết 1  - Tin học. 
23 TRẦN THÙY LINH A 11D6 Vắng mặt đầu tiết 1  - Tin học. 
24 NGUYỄN DIỆU QUỲNH 11D6 Vào học muộn - Tin học. 
25 ĐẶNG MINH TRANG 11D6 Vào học muộn - Tin học. 
26 VŨ MINH CƯỜNG 11D6 Vào học muộn - Tin học. 
27 LÊ KHÁNH LINH 11D8 Đi học muộn GDQP.
28 NGUYỄN TIẾN NHẬT NAM 11D8 Đi học muộn GDQP.
29 CAO THÀNH NAM 11D8 Đi học muộn GDQP.
30 NGÔ THỊ DIỆU NGÂN 11D8 Đi học muộn GDQP.
31 ĐINH BẢO NGỌC 11D8 Đi học muộn GDQP.
32 NGUYỄN LINH CHI 11D8 Vắng mặt đầu tiết 1  - GDQP. 
33 NGUYỄN MINH TIẾN 11D8 Vắng mặt đầu tiết 1  - GDQP. 
34 HỒ XUÂN BÁCH 12A1 Nghỉ học.
37 BÙI LÊ THÀNH TRUNG 12A1 Nghỉ học.
38 ĐẶNG TIẾN ĐẠT 12A2 Nghỉ học Tin học.
39 NGUYỄN CHÍ HIẾU 12A2 Nghỉ học Tin học.
40 LÊ MINH PHƯƠNG 12D2 Nghỉ học.
41 NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM 12D2 Nghỉ học.
44 NGUYỄN THU TRANG B 12D3 Nghỉ học Tin học.
45 TÔN NỮ KHÁNH HUYỀN 12D4 Đi học muộn.
46 HOÀNG NGUYỄN BẢO SƠN 12D7 Nghỉ học tiết 1.
48 TRẦN ANH ĐỨC 12D7 Đi học muộn.
50 NGUYỄN MINH NGỌC 12D8 Vắng mặt trong lớp đầu tiết 1.
51 NGUYỄN VĨNH HÀO 12Q1 Nghỉ học.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374