Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 06/10/2016

15:42 06/10/2016

Chuyên cần ngày 06/10/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

ĐỖ MINH HUYỀN

10A3

nghỉ học

2

BÙI TỐ TRINH

10A4

nghỉ học tiết 1 giờ thể dục

3

DOÃN HOÀNG GIANG

10A4

nghỉ học giờ Thể dục

4

LÃ MINH TRUNG

10A4

nghỉ học tiết 1 giờ thể dục

5

NGHIÊM NGỌC HẢI MINH

10A4

nghỉ học tiết 1 giờ thể dục

6

NGUYỄN ĐỖ PHƯƠNG TRANG

10A4

nghỉ học giờ Thể dục

7

NGUYỄN QUỲNH NHUNG

10A4

nghỉ học tiết 1 giờ thể dục

8

NGUYỄN THANH THẢO

10A4

nghỉ học tiết 1 giờ thể dục

9

NGUYỄN TRẤN NGUYÊN

10A4

nghỉ học tiết 1 giờ thể dục

10

PHẠM TRUNG HIẾU

10A4

nghỉ học tiết 1 giờ thể dục

11

TRẦN DUY HƯNG

10A4

nghỉ học tiết 1 giờ thể dục

12

TRẦN KHÁNH NGÂN

10A4

nghỉ học tiết 1 giờ thể dục

13

TRẦN LINH CHI

10A4

nghỉ học tiết 1 giờ thể dục

14

LÊ HỒNG ANH

10D2

nghỉ học

15

DOÃN VIỆT ANH

11A2

đi học muộn

16

NGUYỄN HẢI ANH

11A2

đi học muộn

17

PHẠM LÊ LAN CHI

11A2

đi học muộn

18

LÊ TRỌNG HOÀNG

11A3

nghỉ học

19

PHẠM LINH CHI

11A3

đi học muộn

20

PHẠM NGỌC NHUNG

11A3

đi học muộn

21

LÊ HOÀNG VIỆT

11A5

nghỉ học

22

NGUYỄN KHÁNH VI

11D1

nghỉ học tiết 4,5

23

TRẦN HOÀNG MINH

11D4

đi học muộn

24

TRẦN MỸ HÀ

11D5

đi học muộn

25

NGUYỄN BÌNH MINH

11D7

nghỉ học giờ Thể dục

26

NGUYỄN HÀ ANH

11D7

nghỉ học giờ Thể dục

27

PHÙNG MẠNH HÀ

11D7

nghỉ học giờ Thể dục

28

TRẦN CHÂU ANH

11D7

nghỉ học giờ Thể dục

29

CUNG PHI TÀI PHƯƠNG

12A1

vào muộn 5 phút tiết 2

30

ĐẶNG TIẾN LỢI

12A1

vào muộn 5 phút tiết 2

31

LƯƠNG THẾ VINH

12A1

vào muộn 5 phút tiết 2

32

NGUYỄN CÔNG CHIẾN

12A1

vào muộn 5 phút tiết 2

33

NGUYỄN CÔNG MINH

12A1

vào muộn 5 phút tiết 2

34

NGUYỄN ĐĂNG KIÊN

12A1

vào muộn 5 phút tiết 2

35

NGUYỄN TUẤN GIA BÁCH

12A1

vào muộn 5 phút tiết 2

36

PHẠM HÀ THIÊN THỦY

12A1

vào muộn 5 phút tiết 2

37

PHƯƠNG VIỆT HOÀNG

12A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

38

PHƯƠNG VIỆT HOÀNG

12A1

vào muộn 5 phút tiết 2

39

NGUYỄN THỊ ANH THƯ

12A4

nghỉ học

40

PHẠM NGỌC BÍCH

12A4

nghỉ học

41

NGUYỄN TRƯỜNG THANH TUÂN

12A5

nghỉ học

42

TRỊNH MINH HOÀNG

12A5

đi học muộn

43

BÙI MINH HIẾU

12D1

nghỉ học tiết 2,3 học tăng cường

44

ĐẶNG NHẬT HƯNG

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

45

ĐẶNG NHẬT HƯNG

12D1

vào muộn 10 phút tiết 2

46

ĐẶNG TRẦN HẢI ĐĂNG

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

47

ĐẶNG TRẦN HẢI ĐĂNG

12D1

vào muộn 10 phút tiết 2

48

ĐẶNG XUÂN HIỆP

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

49

ĐỒNG PHÚC ĐẠT

12D1

nghỉ học học tăng cường

50

DƯƠNG THU NGÂN

12D1

nghỉ học học tăng cường

51

DƯƠNG THU NGÂN

12D1

vào muộn 10 phút tiết 2

52

LÊ PHƯƠNG NGÂN

12D1

vào muộn 10 phút tiết 2

53

MAI NGỌC PHƯƠNG TRINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

54

MAI NGỌC PHƯƠNG TRINH

12D1

nghỉ học tiết 2

55

NGUYỄN ĐỨC DUY

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

56

NGUYỄN HÀ LINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

57

NGUYỄN KHÁNH LINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

58

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

59

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học

60

NGUYỄN THANH NGÂN

12D1

nghỉ học học tăng cường

61

NGUYỄN THỦY HƯƠNG

12D1

vào muộn 10 phút tiết 2

62

NGUYỄN TIẾN THÀNH

12D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

63

PHẠM PHƯƠNG THẢO

12D1

vào muộn 10 phút tiết 2

64

BÙI NGỌC BẢO VÂN

12D2

vào muộn 10 phút tiết 2

65

ĐẶNG VIỆT THỊNH

12D2

nghỉ học học tăng cường

66

DƯƠNG HÀ THUỲ LINH

12D2

vào muộn 5 phút tiết 2

67

NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG

12D2

vào muộn 10 phút học tăng cường

68

NGUYỄN HỒNG HOÀNG ANH

12D2

nghỉ học học tăng cường

69

NGUYỄN MINH ÁNH

12D2

vào muộn 5 phút tiết 2

70

PHẠM HƯƠNG GIANG

12D2

vào muộn 5 phút tiết 2

71

TRỊNH LÊ CÔNG DUY

12D2

vào muộn 5 phút tiết 2

72

VŨ THỊ VIỆT PHƯƠNG

12D2

vào muộn 10 phút tiết 2

73

VŨ VÂN KHÁNH

12D2

nghỉ học

74

NGUYỄN MINH HIỀN

12D3

nghỉ học

75

DƯƠNG LƯU TIẾN

12D4

đi học muộn

76

TRỊNH MINH NGỌC

12D4

nghỉ học

77

ĐỖ HÀ LINH

12D5

nghỉ học

78

TRẦN NGỌC MINH

12D5

nghỉ học

79

TRẦN THÙY LINH B

12D6

đi học muộn

80

LƯƠNG NGỌC QUANG

12D7

nghỉ học

81

TRIỆU THƯỢNG NAM

12D7

đi học muộn

82

ĐINH BẢO NGỌC

12D8

đi học muộn

83

NGUYỄN MINH PHƯƠNG

12D8

đi học muộn

84

TRẦN QUẾ ANH

12D8

đi học muộn

85

BẠCH NGỌC ANH

12D9

đi học muộn

86

BÙI HOÀNG ANH

12D9

đi học muộn

87

DƯƠNG NGUYỄN MINH CHÂU

12D9

đi học muộn

88

KIỀU PHƯƠNG LINH

12D9

đi học muộn

89

LÊ HOÀI THU

12D9

đi học muộn

90

LÊ QUỲNH CHI

12D9

đi học muộn

91

NGUYỄN MAI LINH

12D9

đi học muộn

92

NGUYỄN PHƯƠNG HẢI ANH

12D9

đi học muộn

93

NGUYỄN THỊ HUỆ ANH

12D9

đi học muộn

94

PHẠM THANH HẰNG

12D9

đi học muộn

95

TRẦN THU TRANG

12D9

đi học muộn

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374