Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 7/10/2016

14:11 07/10/2016

Chuyên cần ngày 7/10/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

NGUYỄN HƯƠNG GIANG B

10A1

nghỉ học tiết 1

2

NGUYỄN HƯƠNG GIANG B

10A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

3

LÊ HỒNG ANH

10D2

nghỉ học

4

NGUYỄN NGỌC VIỆT

10D7

nghỉ học

5

LÊ MINH SƠN

10D9

đi học muộn 5 phút

6

TRẦN ĐỨC NAM ANH

10D9

đi học muộn 5 phút

7

KHÚC HẢI DƯƠNG

11A4

nghỉ học

8

PHÍ THU HIỀN

11A5

nghỉ học

9

BÙI TIẾN LONG

11D1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

10

NGUYỄN HƯƠNG LY

11D1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

11

PHÙNG LAM PHƯƠNG

11D1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

12

TẠ DUY HÀ KHOA

11D1

nghỉ học tiết 4,5

13

VŨ THU HÀ

11D1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

14

VƯƠNG THIÊN TRANG

11D1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

15

NGUYỄN DANH HUY

11D2

nghỉ học

16

NGUYỄN DANH HUY

11D2

nghỉ học học tăng cường

17

NGUYỄN HIỀN ANH

11D2

đi học muộn 10 phút học tăng cường

18

VŨ ĐỨC TÙNG

11D2

nghỉ học

19

VŨ ĐỨC TÙNG

11D2

nghỉ học học tăng cường

20

VŨ THU TRANG

11D2

đi học muộn 5 phút học tăng cường

21

NGUYỄN HƯƠNG LINH

11D3

nghỉ học

22

NGUYỄN TRIỆU VY

11D9

nghỉ học

23

VŨ KHÁNH LINH

12A1

nghỉ học

24

VŨ KHÁNH LINH

12A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

25

NGUYỄN ĐỨC ANH B

12A3

đi học muộn

26

TẠ THANH THẢO

12A3

đi học muộn

27

NGUYỄN ĐẠO ĐẠT

12A5

nghỉ học

28

VŨ PHƯƠNG ANH

12A5

nghỉ học

29

VŨ DIỆU LINH

12A6

nghỉ học

30

MAI NGỌC PHƯƠNG TRINH

12D1

nghỉ học

31

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học

32

ĐÀO ĐỨC MINH

12D2

nghỉ học tiết 4,5

33

LÊ MINH CHÂU

12D2

nghỉ học tiết 1

34

LÊ MINH CHÂU

12D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

35

ĐỖ MAI PHƯƠNG

12D4

nghỉ học

36

HOÀNG NGỌC PHƯƠNG ANH

12D5

nghỉ học

37

NGUYỄN KHÁNH LINH

12D6

nghỉ học giờ Thể dục

38

TẠ HỒNG HẠNH

12D6

nghỉ học giờ Thể dục

39

VŨ NGỌC HUYỀN

12D6

nghỉ học giờ Thể dục

40

CAO THÀNH NAM

12D8

đi học muộn giờ Thể dục

41

ĐINH BẢO NGỌC

12D8

nghỉ học giờ Thể dục

42

ĐINH BẢO NGỌC

12D8

nghỉ học

43

HÀ THANH HOA

12D8

đi học muộn giờ Thể dục

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374