Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 06/11/2015

07:23 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 06/11/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 NGUYỄN HOÀNG LÂN A 10A1 Vào muộn 7 - học tăng cường.
2 DƯƠNG MINH PHÚC 10A1 Vào muộn 7 - học tăng cường.
3 TRẦN CHÍ MINH 10A1 Nghỉ học tăng cường.
4 NGUYỄN ĐÌNH HẢI 10A5 Vắng mặt đầu tiết 1.
5 TRƯƠNG HOÀNG KIÊN 10A5 Vắng mặt đầu tiết 1.
6 NGUYỄN QUỐC HIẾU 10D10 Vào muộn 20 - Tin học.
7 TRẦN PHƯƠNG LINH 10D2 Vào muộn 20 - học tăng cường.
8 KIM YOUNG EUN 11A1 Nghỉ học tăng cường.
9 LƯƠNG THẾ VINH 11A1 Vào muộn 10 - học tăng cường.
10 NGUYỄN CÔNG CHIẾN 11A1 Vào muộn 7 - học tăng cường.
11 NGUYỄN CÔNG CHIẾN 11A1 Vào muộn 7 tiết 1 - Tin học.
12 PHẠM ĐẶNG DŨNG 11A1 Vào muộn 7 - học tăng cường.
13 PHẠM ĐẶNG DŨNG 11A1 Vào muộn 7 tiết 1 - Tin học.
14 PHẠM TUẤN TRUNG 11A1 Nghỉ tiết 4 - học tăng cường.
15 VŨ LAN BÌNH 11A2 Nghỉ học Tin học.
16 VŨ LAN BÌNH 11A2 Nghỉ học.
17 PHẠM QUỲNH MAI 11A2 Nghỉ học Tin học.
18 LÊ NGUYÊN THẾ 11A2 đi học muộn giờ Tin học
19 ĐẶNG NHẬT HƯNG 11D1 Nghỉ học tăng cường.
20 LÊ THỊ QUỲNH ANH 11D1 Nghỉ học tăng cường.
21 LƯU THUỲ LINH 11D1 Nghỉ học tăng cường.
22 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH 11D1 Nghỉ học.
23 NGUYỄN THỦY HƯƠNG 11D1 Vào muộn 8 - học tăng cường.
24 PHẠM VY LÊ 11D1 Vắng mặt tiết 1  - học tăng cường (báo xuống phòng Y tế nhưng không có mặt ở phòng Y tế).
25 DƯƠNG HÀ THUỲ LINH 11D2 Nghỉ tiết 1 - học tăng cường.
26 NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN 11D2 Vào muộn 5 - học tăng cường.
27 NGUYỄN ĐỨC KHANH 11D3 Nghỉ học.
28 VŨ THỊ KIM CHI 11D4 Đi muộn tiết 1 - GDQP
29 NGUYỄN QUANG HUY A 11D4 Đi muộn tiết 1 - GDQP
30 ĐINH BẢO NGỌC 11D8 Nghỉ học.
31 NGUYỄN HẢI YẾN 11D9 Nghỉ học.
32 HỒ XUÂN BÁCH 12A1 Nghỉ học.
33 HOÀNG THU HƯƠNG 12A5 Đi học muộn.
34 LÊ THU HƯƠNG 12D1 Đi học muộn.
35 LÊ MINH PHƯƠNG 12D2 Nghỉ học.
36 ĐỖ LINH TRANG 12D2 Nghỉ học.
37 HOÀNG MẠNH KIÊN 12D3 Nghỉ học tiết 1.
38 BÙI KHÁNH LINH 12D4 Nghỉ học.
39 LÊ TUẤN DŨNG 12D7 Nghỉ học Tin học.
40 LÊ HOÀNG LÂN 12D7 Nghỉ học Tin học.
41 PHẠM HÀ PHƯƠNG 12D7 Nghỉ học Tin học.
42 VŨ ANH QUÂN 12D7 Nghỉ học Tin học.
43 LÊ THỤY QUYÊN 12D7 Nghỉ học Tin học.
44 NGUYỄN XUÂN NGỌC 12D8 Nghỉ học GDQP.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

02437345741