Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 07/09/2015

03:02 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 07/09/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 ĐỖ MẠNH CẦM 10A4 Nghỉ học.
2 LƯU VIỆT HƯNG 10D3 Nghỉ học giờ Tin học.
3 TÔ MINH ANH 10D4 Nghỉ học.
4 NGUYỄN KHÁNH VY 10D8 Nghỉ học.
5 LÊ BẢO TÍN 11A5 Nghỉ học.
6 NGUYỄN TRÀ MY 11D8 Nghỉ học.
7 TRẦN QUẾ ANH 11D8 Nghỉ học.
8 TRẦN ANH DŨNG 12A2 Nghỉ học.
9 NGUYỄN ĐỨC NHÂN 12A4 Nghỉ học giờ GDQP.
10 PHẠM VŨ LÂM 12A4 Nghỉ học giờ GDQP.
11 ĐINH THU HẰNG 12D1 Nghỉ học.
12 NGUYỄN HỒNG DUY 12D1 Nghỉ học.
13 LÊ MINH PHƯƠNG 12D2 Nghỉ học.
14 NGUYỄN TỐ LY 12D2 Nghỉ học.
15 CAO KỲ DUYÊN 12D4 Nghỉ học.
16 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 12D4 Nghỉ học.
17 VŨ THUỲ DUNG 12D5 Nghỉ học giờ Tin học.
18 LÊ PHƯƠNG ANH 12D5 Nghỉ học giờ Tin học.
19 NGUYỄN KHÁNH HUYỀN 12D5 Nghỉ học.
20 TRẦN HOÀNG PHƯƠNG LAN 12D5 Nghỉ học.
21 VŨ BẢO NGỌC 12D5 Nghỉ học.
22 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG 12D6 Nghỉ học giờ Tin học.
23 LÊ KHÁNH LINH 12D6 Nghỉ học giờ Tin học.
24 ĐỖ HẢI NGÂN 12D6 Nghỉ học giờ Tin học.
25 PHẠM NGỌC PHƯƠNG THẢO 12D6 Nghỉ học giờ Tin học.
26 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 12D6 Nghỉ học giờ Tin học.
27 TRỊNH THANH HẰNG 12D6 Nghỉ học tiết 1, 2.
28 VŨ PHÚC HƯNG 12Q1 Nghỉ học chương trình IELTS.
29 PHẠM HOÀNG KHÁNH NAM 12Q1 Nghỉ học chương trình IELTS.
30 TRỊNH LÊ ANH MINH 12Q1 Nghỉ học chương trình IELTS.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374