Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 08/09/2015

03:05 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 08/09/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 PHẠM HẢI HÒA 10A1 Nghỉ học.
2 CHU ANH DŨNG 10A2 Nghỉ học.
3 HOÀNG THU HÀ 10A2 Nghỉ học.
4 BÙI MINH NGỌC 10A3 Nghỉ học giờ Tin học.
5 LÊ TRỌNG HOÀNG 10A3 Nghỉ học giờ Tin học.
6 DƯƠNG HUY BÁCH 10A3 Nghỉ học giờ Tin học.
7 VŨ PHƯƠNG ANH 10A3 Nghỉ học giờ Tin học.
8 ĐẶNG TUẤN GIANG 10A4 Nghỉ học.
9 NGUYỄN TƯỜNG VY ANH 10D2 Nghỉ học.
10 PHAN TRUNG HIẾU 10D5 Nghỉ học.
11 NGUYỄN THUỶ TIÊN 10D7 Nghỉ học giờ Tin học.
12 ĐOÀN TUYẾT MAI 10D7 Nghỉ học giờ Tin học.
13 LẠI PHƯƠNG KHANH 10D7 Nghỉ học giờ Tin học.
14 NGUYỄN THU HƯƠNG 10D7 Nghỉ học giờ Tin học.
15 HOÀNG QUÝ DƯƠNG 10D7 Nghỉ học giờ Tin học.
16 TRẦN MINH ANH 10D7 Nghỉ học giờ Tin học.
17 NGUYỄN NGẠN ÚY 10D8 Nghỉ học giờ Tin học.
18 PHẠM THANH VÂN 10D8 Nghỉ học giờ Tin học.
19 LƯU DIỆU LINH 10D9 Nghỉ học.
20 NGUYỄN PHƯƠNG NHI 10D9 Nghỉ học.
21 HOÀNG THU AN 11A1 Nghỉ học.
22 HOÀNG MINH ĐỨC 11A2 Đi học muộn.
23 NGUYỄN PHƯỚC BẢO SƠN 11A4 Đi học muộn.
24 NG. TRƯỜNG THANH TUÂN 11A5 Nghỉ học.
25 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH 11D1 Nghỉ học.
26 NGUYỄN MINH HIỀN 11D3 Nghỉ học.
27 ĐỖ HÀ TRUNG 11D3 Nghỉ học.
28 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO B 11D6 Nghỉ học giờ Tin học.
29 NGUYỄN THU TRANG 11D6 Nghỉ học giờ Tin học.
30 NGUYỄN BẢO HÂN 11D6 Nghỉ học giờ Tin học.
31 TẠ HỒNG HẠNH 11D6 Nghỉ học giờ Tin học.
32 ĐỖ GIA PHÚC 11D6 Nghỉ học giờ Tin học.
33 VŨ HOÀI THU 11D6 Nghỉ học giờ Tin học.
34 VŨ NGỌC HUYỀN 11D6 Nghỉ học.
35 PHẠM HÀ ANH TRANG 11D7 Nghỉ học.
36 ĐẶNG PHƯƠNG ANH 11D8 Nghỉ học giờ GDQP.
37 NGÔ THỊ DIỆU NGÂN 11D8 Nghỉ học giờ GDQP.
38 NGUYỄN THỊ NHẬT LINH 11D9 Nghỉ học.
39 NGUYỄN HUYỀN TRANG 12A2 Nghỉ học giờ Tin học.
40 NGUYỄN THÁI HIỀN 12A2 Nghỉ học giờ Tin học.
41 DƯƠNG MẠNH HƯNG 12A2 Nghỉ học giờ Tin học.
42 LÊ TUYẾT MY 12A2 Nghỉ học.
43 NGUYỄN THU TRÀ 12A3 Nghỉ học tiết 1.
44 PHẠM THỊ NGỌC MỸ 12A4 Nghỉ học.
45 CÔNG THỊ HỒNG HẠNH 12A4 Nghỉ học.
46 TRƯƠNG NGỌC ANH 12A5 Nghỉ học tiết 1.
47 NGUYỄN THẢO MY 12A5 Nghỉ học.
48 VŨ QUỐC MINH 12D1 Nghỉ học.
49 NGUYỄN HỒNG DUY 12D1 Nghỉ học.
50 TRẦN ANH ĐỨC 12D2 Nghỉ học tiết 1, 2.
51 DOÃN KHÁNH VÂN 12D2 Nghỉ học tiết 1, 2.
52 LÊ MINH PHƯƠNG 12D2 Nghỉ học.
53 PHẠM BÍCH NGỌC 12D2 Nghỉ học.
54 NGUYỄN TUẤN MINH 12D3 Nghỉ học giờ GDQP.
55 MẠC TIẾN ANH 12D3 Nghỉ học.
56 ĐẶNG NGỌC ANH 12D3 Nghỉ học.
57 ĐỖ HOÀI TÚ 12D4 Nghỉ học.
58 NGUYỄN THU PHƯƠNG 12D4 Nghỉ học.
59 NGUYỄN THU THẢO 12D5 Nghỉ học.
60 TRẦN HOÀNG PHƯƠNG LAN 12D5 Nghỉ học.
61 NGUYỄN KHÁNH HUYỀN 12D5 Nghỉ học.
62 HOÀNG MINH TÚ 12D6 Nghỉ học.
63 NGUYỄN LÝ HẢI LINH 12D6 Nghỉ học.
64 MAI HUYỀN ANH 12D8 Nghỉ học.
65 NGUYỄN TƯỜNG VY LINH 12Q1 Nghỉ học.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374