Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 09/09/2015

03:07 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 09/09/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung
1 LÊ ĐOÀN ĐỨC ANH 10A1 Nghỉ học.
2 CHU ANH DŨNG 10A2 Nghỉ học.
3 HỒ QUANG MINH 10A3 Đi học muộn.
4 TRẦN PHƯỚC DIỆU ÁNH 10A3 Đi học muộn.
5 LÊ ANH ĐỨC 10A3 Đi học muộn.
6 HỒ QUANG MINH 10A3 Đi học muộn.
7 NGUYỄN PHƯƠNG NHI 10D9 Nghỉ học.
8 NGUYỄN QUANG THÁI 11A1 Nghỉ học học tăng cường.
9 NGUYỄN VĂN KHÁNH 11A1 Đi học muộn.
10 NGUYỄN TUẤN TRUNG 11A1 Đi học muộn.
11 CUNG THỊ TÀI PHƯƠNG 11A1 Đi học muộn.
12 HÀ NGỌC HẠNH 11A1 Nghỉ học.
13 TẠ THANH THẢO 11A3 Nghỉ học giờ Tin học.
14 ĐỖ TRUNG HIẾU 11A3 Nghỉ học.
15 NGUYỄN TIẾN ANH 11A5 Đi học muộn giờ Tin học.
16 VŨ PHƯƠNG ANH 11A5 Đi học muộn giờ Tin học.
17 HOÀNG MINH DƯƠNG 11A5 Đi học muộn giờ Tin học.
18 HOÀNG THÁI DƯƠNG 11A5 Đi học muộn giờ Tin học.
19 TRỊNH MINH HOÀNG 11A5 Đi học muộn giờ Tin học.
20 PHẠM ĐỨC MINH 11A5 Đi học muộn giờ Tin học.
21 NGUYỄN DUY HƯNG 11A5 Nghỉ học giờ Tin học.
22 LƯU ĐỨC HIẾU 11A6 Nghỉ học giờ Tin học.
23 ĐINH HIỂU ANH 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
24 NGUYỄN DIỄM THU 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
25 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH 11D1 Nghỉ học.
26 LÊ VŨ LONG 11D2 Đi học muộn học tăng cường.
27 PHƯƠNG GIA LINH 11D4 Đi học muộn.
28 NGUYỄN BẢO CHÂU 11D9 Nghỉ học giờ GDQP.
29 NGUYỄN GIA VIỆT 11D9 Nghỉ học giờ GDQP.
30 NGUYỄN PHƯƠNG HẢI ANH 11D9 Nghỉ học giờ GDQP.
31 NGUYỄN TRỌNG KHÁNH 11D9 Nghỉ học.
32 TRẦN THU TRANG 11D9 Nghỉ học.
33 PHẠM THU UYÊN 11D9 Nghỉ học.
34 NGUYỄN NGỌC ANH 12A5 Nghỉ học.
35 NGUYỄN THÙY LINH 12A5 Đi học muộn.
36 DOÃN THỊ THÙY LINH 12A6 Nghỉ học giờ GDQP.
37 NGUYỄN HỒNG DUY 12D1 Nghỉ học.
38 PHẠM LAN PHƯƠNG 12D2 Đi học muộn giờ Tin học.
39 ĐỖ NHẬT LINH 12D2 Đi học muộn giờ Tin học.
40 PHẠM ANH TÚ 12D2 Nghỉ học giờ Tin học.
41 LÊ MINH PHƯƠNG 12D2 Nghỉ học.
42 TRẦN HỒNG NGỌC 12D2 Đi học muộn.
43 TRẦN ANH ĐỨC 12D2 Đi học muộn.
44 NGUYỄN HỒNG TRÀ 12D3 Nghỉ học tiết 1.
45 ĐỖ HOÀNG TÙNG 12D3 Nghỉ học.
46 NGUYỄN THU TRANG B 12D3 Đi học muộn.
47 BÙI KHÁNH LINH 12D4 Đi học muộn.
48 TRẦN HOÀNG PHƯƠNG LAN 12D5 Nghỉ học.
49 NGUYỄN THỊ KHÁNH HÀ 12D6 Đi học muộn.
50 LÊ KHÁNH LINH 12D6 Đi học muộn.
51 BÙI ĐỨC THỊNH 12D7 Đi học muộn.
52 CAO TRÀ MY 12D8 Đi học muộn.
53 NGÔ NGỌC TRÂM 12Q1 Nghỉ học.
54 NGUYỄN TUẤN DŨNG B 12Q1 Nghỉ học chương trình IELTS.
55 PHẠM ĐỨC DUY 12Q1 Nghỉ học chương trình IELTS.
56 PHẠM MINH HẰNG 12Q1 Nghỉ học chương trình IELTS.
57 TRẦN THỊ THU HIỀN 12Q1 Nghỉ học chương trình IELTS.
58 NGÔ NGỌC TRÂM 12Q1 Nghỉ học chương trình IELTS.
59 ĐINH TRỌNG THIỆN 12Q1 Nghỉ học chương trình IELTS.
60 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG LINH 12Q1 Nghỉ học chương trình IELTS.
61 ĐỖ NGỌC MAI 12Q1 Nghỉ học chương trình IELTS.
62 NGUYỄN TRẦN MINH NGỌC 12Q1 Nghỉ học chương trình IELTS.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374