Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 10/09/2015

03:12 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 10/09/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 DƯƠNG MINH PHÚC 10A1 Đi học muộn.
3 CHU ANH DŨNG 10A2 Nghỉ học.
4 DƯƠNG HUY BÁCH 10A3 Đi học muộn.
5 PHẠM CHÍ TÔN 10A3 Đi học muộn.
7 HỒ QUANG MINH 10A3 Đi học muộn.
6 PHAN VŨ ANH 10A3 Đi học muộn.
10 NGUYỄN LÊ MINH ĐỨC 10A4 Đi học muộn giờ Tin học.
11 NGUYỄN ĐỨC MINH 10A4 Nghỉ học giờ Tin học.
12 ĐẶNG TUẤN GIANG 10A4 Đi học muộn.
13 NGUYỄN LÊ THANH HÀ 10D1 Đi học muộn học tăng cường.
14 HÀ QUỲNH ANH 10D5 Nghỉ học.
15 CAO KIM NGÂN 10D6 Đi học muộn.
16 HOÀNG KHÁNH ĐẠT 10D6 Đi học muộn giờ Tin học và giờ GDQP.
17 TRƯƠNG MỸ MAI 10D8 Nghỉ học.
18 NGUYỄN THẢO LÊ 10D9 Đi học muộn.
19 HOÀNG HỒ PHƯƠNG MAI 10D9 Đi học muộn.
20 NGUYỄN NGỌC TRÂM ANH 10D9 Đi học muộn.
21 HOÀNG YẾN LINH 10D9 Đi học muộn giờ Tin học và giờ GDQP.
22 TRẦN LINH CHI 10D9 Đi học muộn giờ Tin học và giờ GDQP.
23 NGUYỄN TRIỆU VY 10D9 Đi học muộn giờ Tin học và giờ GDQP.
24 LƯƠNG THÙY LINH 10D9 Đi học muộn giờ Tin học và giờ GDQP.
25 NGUYỄN PHƯƠNG NHI 10D9 Đi học muộn giờ Tin học và giờ GDQP.
26 LÊ PHƯƠNG NHI 10D9 Đi học muộn giờ Tin học và giờ GDQP.
27 ĐỒNG NGỌC PHƯƠNG ANH 10D9 Đi học muộn giờ Tin học và giờ GDQP.
29 NGUYỄN THẢO LÊ 10D9 Nghỉ học.
31 NGUYỄN CÔNG CHIẾN 11A1 Nghỉ học giờ Tin học.
32 NGUYỄN ĐỨC DUY 11D1 Nghỉ học giờ Tin học.
33 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH 11D1 Nghỉ học giờ Tin học.
34 KHÚC GIA KHẢI 11D4 Đi học muộn.
35 ĐÀM HỒNG NGỌC 11D8 Đi học muộn.
36 TRẦN THU TRÀ 11D8 Đi học muộn.
37 VŨ HỒNG NGỌC 12A4 Đi học muộn.
38 TRẦN ĐỨC HUY 12A4 Nghỉ học.
39 HUỲNH CÔNG LẬP 12A5 Đi học muộn giờ Tin học.
40 BÙI KIM LONG 12A5 Đi học muộn giờ Tin học.
41 NGUYỄN THẾ HOÀNG NAM 12A5 Đi học muộn giờ Tin học.
42 PHẠM HỒNG QUÂN 12A5 Đi học muộn giờ Tin học.
43 NGUYỄN THẢO MY 12A5 Đi học muộn giờ Tin học.
44 HOÀNG THU HƯƠNG 12A5 Nghỉ học giờ Tin học.
45 VŨ THU UYÊN B 12A5 Nghỉ học giờ Tin học.
46 NGUYỄN NGỌC ANH 12A5 Đi học muộn.
47 HOÀNG THU HƯƠNG 12A5 Đi học muộn.
48 NGUYỄN MINH CÔNG 12A6 Nghỉ học.
49 NGUYỄN HỒNG DUY 12D1 Đi học muộn.
50 LÊ MINH PHƯƠNG 12D2 Đi học muộn.
51 LÊ ĐỨC DŨNG 12D3 Đi học muộn.
52 NGUYỄN BẢO HÂN 12D3 Đi học muộn.
53 NGÔ HÀ GIANG 12D4 Đi học muộn giờ Tin học.
54 ĐẶNG MỸ DUYÊN 12D4 Đi học muộn giờ Tin học.
55 ĐOÀN HOÀI ANH 12D4 Nghỉ học giờ Tin học.
56 NGUYỄN HỒNG NGỌC 12D4 Nghỉ học giờ Tin học.
57 NGUYỄN MINH BẢO NGỌC 12D4 Nghỉ học giờ Tin học.
58 NGUYỄN THỊ VI NGA 12D4 Nghỉ học giờ Tin học.
59 ĐỖ THU TRANG 12D4 Nghỉ học giờ Tin học.
60 TRẦN THỊ HUYỀN TRANG 12D4 Nghỉ học giờ Tin học.
61 TÔN NỮ KHÁNH HUYỀN 12D4 Nghỉ học giờ Tin học.
62 VŨ PHƯỢNG ANH 12D6 Đi học muộn.
63 PHẠM NGỌC PHƯƠNG THẢO 12D6 Đi học muộn.
64 NGUYỄN BÍCH NGỌC 12D7 Nghỉ học.
65 LÊ PHƯƠNG CHI 12D7 Đi học muộn.
66 VŨ ĐẶNG HOÀNG ANH 12D8 Nghỉ học.
67 NGUYỄN TUẤN DŨNG B 12Q1 Nghỉ học CT IELTS.
68 NGUYỄN VĨNH HÀO 12Q1 Nghỉ học CT IELTS.
69 TRẦN THỊ THU HIỀN 12Q1 Nghỉ học CT IELTS.
70 LÊ ĐÌNH DUY 12Q1 Nghỉ học CT IELTS.
71 LƯƠNG QUỲNH ANH 12Q1 Nghỉ học CT IELTS.
72 ĐỖ VŨ THÀNH LONG 12Q1 Nghỉ học CT IELTS.
73 NGUYỄN TƯỜNG VY LINH 12Q1 Nghỉ học tiết 4.
74 PHÍ HUYỀN HƯƠNG 12Q1 Nghỉ học tiết 4.
75 VŨ MINH PHƯƠNG 12Q1 Nghỉ học tiết 4.
       
  Thứ 4 (ngày 9/9) 10D10 Tiết 5: cô Mai (CD) dạy cô thay Liên (CD).

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374