Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 09/10/2015

06:47 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 09/10/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 LÊ ANH ĐỨC 10A3 Đi học muộn.
2 LƯU VÂN HƯƠNG 10D1 Vắng mặt đầu tiết 1.
3 NGUYỄN BẢO CHÂU 10D10 Nghỉ học Tin học.
4 NGUYỄN LÊ VÂN HẰNG 10D10 Nghỉ học Tin học.
5 LÊ XUÂN LỘC 10D10 Nghỉ học Tin học.
6 NGUYỄN KHÁNH VÂN 10D10 Nghỉ học Tin học.
7 LÊ HOÀI ANH 10D3 Nghỉ học.
8 HÀ NGỌC HẠNH 11A1 Nghỉ 1 tiết - học tăng cường.
9 HÀ NGỌC HẠNH 11A1 Vắng mặt đầu tiết 1 - Tin học.
10 LÊ MINH HIẾU 11A1 Nghỉ học tăng cường.
11 LÊ MINH HIẾU 11A1 Vắng mặt đầu tiết 1 - Tin học.
12 NGUYỄN CÔNG CHIẾN 11A1 Nghỉ 1 tiết - học tăng cường.
13 NGUYỄN CÔNG CHIẾN 11A1 Vắng mặt đầu tiết 1 - Tin học.
15 NGUYỄN LONG VŨ 11A1 Vào học muộn 20.
16 PHẠM TUẤN TRUNG 11A1 Nghỉ 1 tiết - học tăng cường.
17 PHẠM TUẤN TRUNG 11A1 Vắng mặt đầu tiết 1 - Tin học.
18 PHƯƠNG VIỆT HOÀNG 11A1 Vào muộn 75 - học tăng cường.
19 PHƯƠNG VIỆT HOÀNG 11A1 Vắng mặt đầu tiết 1 - Tin học.
20 NGUYỄN MINH ÁNH 11A2 Nghỉ học.
21 TẠ TIẾN ĐỨC 11A2 Nghỉ học.
22 CAO LAN CHI 11A5 Nghỉ học tiết 1.
23 PHẠM VIỆT ANH 11A5 Nghỉ học.
24 BÙI MINH HIẾU 11D1 Nghỉ học 1 tiết.
26 ĐINH HIỂU ANH 11D1 Nghỉ học tăng cường.
28 LÊ PHƯƠNG NGÂN 11D1 Vào muộn 5 - học tăng cường.
29 LƯU THUỲ LINH 11D1 Nghỉ học tăng cường.
31 MAI NGỌC PHƯƠNG TRINH 11D1 Nghỉ học tăng cường.
33 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH 11D1 Nghỉ học tăng cường.
36 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH 11D1 Nghỉ học.
37 NGUYỄN THANH NGÂN 11D1 Vào muộn 5 - học tăng cường.
38 NGUYỄN THỦY HƯƠNG 11D1 Vào muộn 6 - học tăng cường.
39 PHẠM VY LÊ 11D1 Vào muộn 5 - học tăng cường.
40 NGUYỄN HỒNG HOÀNG ANH 11D2 nghỉ học hoc tang cuong
42 NGUYỄN MINH ÁNH 11D2 Nghỉ học tiết 1, 2. 
44 TRẦN HỒNG ANH 11D2 Vào muộn 35.
46 DƯƠNG LƯU TIẾN 11D4 Đi học muộn.
47 NGÔ HUYỀN MY 11D4 Vắng mặt đầu tiết 1 - GDQP.
48 VŨ TRÂM ANH 11D7 Vắng mặt đầu tiết 1 - Tin học.
49 TRẦN THU HÀ 11D7 Vắng mặt đầu tiết 1 - Tin học.
50 NGUYỄN HỒNG VÂN 11D7 Vắng mặt đầu tiết 1 - Tin học.
51 LƯƠNG NGỌC QUANG 11D7 Vắng mặt đầu tiết 1 - Tin học.
52 THÁI CAO NGUYÊN 12A1 Vắng mặt đầu tiết 1.
53 BÙI LÊ THÀNH TRUNG 12A1 Vắng mặt đầu tiết 1.
54 BÙI HIỀN ĐỨC 12A4 Vắng mặt đầu tiết 1.
55 HOÀNG THU HƯƠNG 12A5 Đi học muộn.
56 BÙI THU HÀ 12A5 Vắng mặt đầu tiết 1.
57 VŨ QUỐC MINH 12D1 Vắng mặt đầu tiết 1.
58 LÊ CẨM LINH 12D2 Vắng mặt đầu tiết 1.
59 NGUYỄN THU TRANG B 12D3 Vắng mặt đầu tiết 1.
60 NGUYỄN HỒNG TRÀ 12D3 Vắng mặt đầu tiết 1.
61 ĐẶNG MINH ANH 12D7 Nghỉ học Tin học.
62 NGUYỄN NGỌC DIỆU 12D7 Nghỉ học Tin học.
63 VŨ ANH QUÂN 12D7 Nghỉ học Tin học.
64 PHẠM NGỌC TÚ 12D7 Nghỉ học Tin học.
65 NGUYỄN HỒNG HẠNH 12D8 Nghỉ học GDQP.
66 HOÀNG BÍCH HẰNG 12D8 Nghỉ học GDQP.
67 LÊ HỒNG NGỌC 12D8 Nghỉ học GDQP.
68 LÊ HỒNG NGỌC 12D8 Vắng mặt đầu tiết 1.
69 TRỊNH LÊ ANH MINH 12Q1 Nghỉ học.
70 NGUYỄN VĨNH HÀO 12Q1 Nghỉ học.
72 NGUYỄN TRÍ DŨNG 12Q1 Nghỉ học.
74 NGUYỄN TƯỜNG VY LINH 12Q1 Vắng mặt đầu tiết 1.
    10A1 Tiết 4: cô Mai Anh (Văn) vào muộn 15 - học tăng cường.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374