Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 10/10/2015

06:48 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 10/10/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 PHẠM MINH KHÔI 10A1 Vào học muộn 20 - học tăng cường.
2 HOÀNG TRÂM ANH 10A1 Nghỉ học học tăng cường.
3 DOÃN VIỆT ANH 10A2 Vắng mặt đầu tiết 1.
4 TRỊNH QUANG HUY 10A4 Vắng mặt đầu tiết 1.
5 ĐÀO NGỌC DIỆP 10D2 Nghỉ học học tăng cường.
6 TRẦN ANH THƯ 10D2 Nghỉ học học tăng cường.
7 NGUYỄN VĂN KHÁNH 11A1 Nghỉ học.
8 TẠ TIẾN ĐỨC 11A2 Nghỉ học.
9 NGUYỄN CƯỜNG THỊNH 11A3 Đi học muộn.
10 NGUYỄN ANH DUY 11A4 Nghỉ học Tin học.
11 TRƯƠNG GIA HẢI 11A4 Nghỉ học Tin học.
12 LÊ TRUNG KIÊN 11A4 Nghỉ học Tin học.
13 VŨ HƯƠNG LY 11A4 Nghỉ học Tin học.
14 NGUYỄN PHƯỚC BẢO SƠN 11A4 Nghỉ học Tin học.
15 NGUYỄN DƯƠNG MINH TRÍ 11A4 Nghỉ học Tin học.
16 ĐINH TIẾN AN 11A4 Đi học muộn Tin học.
17 NGUYỄN HOÀNG PHONG 11A4 Đi học muộn Tin học.
18 NGUYỄN BẢO SƠN 11A4 Đi học muộn Tin học.
19 NGUYỄN ANH TÚ 11A4 Đi học muộn Tin học.
20 KHỔNG NHẬT HUYỀN 11A4 Đi học muộn.
21 NGUYỄN THANH LAN 11A5 Đi học muộn.
22 NGUYỄN THỦY HƯƠNG 11D1 Đi học muộn 7.
23 ĐẶNG NHẬT HƯNG 11D1 Đi học muộn 5.
24 NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG 11D2 Vào học muộn 5 tiết 3.
25 TRỊNH MINH NGỌC 11D4 Nghỉ học.
26 LÊ PHƯƠNG LINH 11D5 Vắng mặt đầu tiết 1 - GDQP.
27 HOÀNG NGỌC PHƯƠNG ANH 11D5 Đi học muộn tiết 1 - GDQP.
28 VŨ NGỌC HUYỀN 11D6 Nghỉ học.
29 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 11D8 Nghỉ học.
30 ĐẶNG TIẾN ĐẠT 12A2 Đi học muộn.
31 ĐỖ NAM HUY 12A2 Đi học muộn.
32 CHU QUANG HUY 12A2 Đi học muộn.
33 TRẦN ANH DŨNG 12A2 Vắng mặt đầu tiết 1.
34 HÀ NGỌC HIỆP 12A3 Vắng mặt đầu tiết 1.
35 NGUYỄN QUỐC HUY 12A4 Đi học muộn.
36 LÊ LÂM OANH 12A4 Vắng mặt đầu tiết 1.
37 PHẠM QUANG VINH 12A4 Vắng mặt đầu tiết 1.
38 PHẠM NHẬT LINH 12A5 Vắng mặt đầu tiết 1.
39 BÙI THU HÀ 12A5 Vắng mặt đầu tiết 1.
40 HOÀNG YẾN NHI 12A5 Vắng mặt đầu tiết 1.
41 LÊ THANH HƯƠNG 12A6 Vắng mặt đầu tiết 1.
42 TRẦN HÀ MY 12D1 Vắng mặt đầu tiết 1.
43 TRẦN THỊ THU HẰNG 12D1 Vắng mặt đầu tiết 1.
44 LÊ CẨM LINH 12D2 Vắng mặt đầu tiết 1.
45 LÊ MINH PHƯƠNG 12D2 Vắng mặt đầu tiết 1.
46 NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM 12D2 Vắng mặt đầu tiết 1.
47 PHAN MINH NGUYỆT 12D3 Vắng mặt đầu tiết 1.
48 NGUYỄN XUÂN NGỌC 12D8 Vắng mặt đầu tiết 1.
49 NGUYỄN VĨNH HÀO 12Q1 Nghỉ học.
51 NGUYỄN TƯỜNG VY LINH 12Q1 Vắng mặt đầu tiết 1.
52 VŨ ĐỖ THÀNH LONG 12Q1 Đi học muộn 10 tiết 1.
    11A1 Tiết 1: thầy Hoàn nghỉ.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374