Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 09/12/2015

03:12 29/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 09/12/2015

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 HỨA NGỌC MINH 10A1 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
2 NGUYỄN THẾ LONG HẢI 10A1 Vào học muộn 10.
3 PHAN VŨ ANH 10A3 Đi học muộn.
4 DƯƠNG HUY BÁCH 10A3 Đi học muộn.
5 LÝ NHẬT HUY 10A4 Nghỉ học.
6 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 10A5 Đi học muộn.
7 ĐÀO THÙY VY 10D2 Vào học muộn 15 - học tăng cường.
8 BÙI NGỌC NINH YÊN 10D2 Vào học muộn 20 - học tăng cường.
9 NGUYỄN KIM QUYÊN 10D2 Vào học muộn 10 - học tăng cường.
10 NGUYỄN TƯỜNG VY ANH 10D2 Nghỉ học học tăng cường.
11 PHAN DUY ĐẠT 10D4 Nghỉ học.
12 HỒ NGỌC VÂN 10D4 Nghỉ học.
13 NGUYỄN CÔNG MINH 11A1 Vào học muộn 15 - học tăng cường.
14 NGUYỄN HUY BÁCH 11A1 Vào học muộn 15 - học tăng cường.
15 HÀ NGỌC HẠNH 11A1 Nghỉ học học tăng cường.
16 NGUYỄN CÔNG CHIẾN 11A1 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
17 DƯƠNG MINH HIẾU 11A1 Vào học muộn 5 - học tăng cường.
18 TRẦN HƯƠNG GIANG 11A1 Vào học muộn 5 - học tăng cường.
19 NGUYỄN HUY BÁCH 11A1 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
20 TẠ THANH THẢO 11A3 Nghỉ học giờ Tin học.
21 TRỊNH HÀ LINH 11A5 Nghỉ học giờ Tin học.
22 PHAN TRỌNG PHAN 11A5 Nghỉ học giờ Tin học.
23 NGUYỄN ĐỨC HUY 11A6 Nghỉ học.
24 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH 11D1 Nghỉ học.
25 ĐINH HIỂU ANH 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
26 LÊ THỊ QUỲNH ANH 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
27 LẠI ANH THƯ 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
28 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
29 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH 11D1 Vắng trong lớp đầu giờ tiết 1.
30 ĐINH HIỂU ANH 11D1 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
31 LÊ THỊ QUỲNH ANH 11D1 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
32 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH 11D1 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
33 LẠI ANH THƯ 11D1 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
34 NGUYỄN HỒNG HOÀNG ANH 11D2 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
35 NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG 11D2 Vào học muộn 5 - học tăng cường.
36 NGUYỄN QUỲNH MAI 11D2 Vào học muộn 5 - học tăng cường.
37 TRẦN NGỌC MINH 11D5 Nghỉ học.
38 NGUYỄN THỊ LAN ANH 11D6 Đi học muộn.
39 ĐINH BẢO NGỌC 11D8 Nghỉ học.
40 NGUYỄN NHƯ NGỌC 11D9 Nghỉ học.
41 VŨ MINH HIỆP 12A1 Nghỉ học.
42 PHẠM ĐÌNH BÁCH 12A3 Đi học muộn giờ Tin học.
43 NGUYỄN THỌ SƠN LÂM 12A4 Nghỉ học.
44 NGUYỄN MẠNH HÙNG 12A5 Nghỉ học.
45 ĐOÀN THỊ PHƯƠNG HOA 12D1 Nghỉ học giờ GDQP.
46 NGUYỄN THỊ DIỄM MY 12D1 Nghỉ học giờ GDQP.
47 VŨ QUỐC MINH 12D1 Nghỉ học giờ GDQP.
48 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 12D1 Nghỉ học giờ GDQP.
49 BÙI TRUNG KIÊN 12D1 Nghỉ học giờ GDQP.
50 NGUYỄN THỊ DIỄM MY 12D1 Nghỉ học.
51 VŨ QUỐC MINH 12D1 Nghỉ học.
52 TẠ HƯƠNG QUỲNH 12D2 Đi học muộn giờ GDQP.
53 NGUYỄN KIỀU ANH 12D2 Nghỉ học giờ GDQP.
54 LÊ MINH PHƯƠNG 12D2 Nghỉ học tiết 1.
55 BÙI THỊ MỸ LINH 12D3 Nghỉ học.
56 ĐẶNG KIỀU UYÊN 12D5 Nghỉ học.
57 NGUYỄN NGOC MAI PHƯƠNG 12D6 Nghỉ học.
58 NGUYỄN BÍCH NGỌC 12D7 Nghỉ học tiết 1.
59 LÊ THỤY QUYÊN 12D7 Nghỉ học.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

02437345741