Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 10/12/2015

03:12 29/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 10/12/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung
1 DƯƠNG HUY BÁCH 10A3 Vắng trong lớp tiết 1 (kiểm tra lúc 7h45).
2 PHAN VŨ ANH 10A3 Vắng trong lớp tiết 1 (kiểm tra lúc 7h45).
3 LÝ NHẬT HUY 10A4 Nghỉ học giờ Tin học.
4 NGUYỄN ĐỨC MINH 10A4 Đi học muộn - Tin học.
5 KHÚC HẢI DƯƠNG 10A4 Đi học muộn - Tin học.
6 BÙI MINH THANH 10A5 Vắng trong lớp tiết 1 (kiểm tra lúc 7h45).
7 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 10A5 Vắng trong lớp tiết 1 (kiểm tra lúc 7h45).
8 TRỊNH HUY QUÂN 10D1 Vào học muộn 7 - học tăng cường.
9 NGUYỄN HOÀNG TRUNG 10D1 Đi học muộn 10.
10 NGUYỄN HOÀNG TRUNG 10D1 Vắng trong lớp đầu giờ tiết 1.
11 BÀNH KIỀU TRANG 10D2 Nghỉ học.
12 DOÃN KHÁNH LINH 10D2 Nghỉ học học tăng cường.
13 LÊ THỊ BÍCH HỒNG 10D2 Vào học muộn 15 - học tăng cường.
14 LƯƠNG NGỌC DIỆP 10D2 Nghỉ học.
15 TRẦN PHƯƠNG LINH 10D2 Vào học muộn 35 - học tăng cường.
16 PHAN DUY ĐẠT 10D4 Nghỉ học.
17 NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY 10D5 Đi học muộn tiết 1 -  Tin học.
18 MAI KIM NGÂN 10D5 Vắng trong lớp tiết 1 - Tin học.
19 NGUYỄN THẢO LÊ 10D9 Vào học muộn 8 - học Tin học.
20 NGUYỄN HỒNG GIANG 11A2 Nghỉ học.
21 TRỊNH MINH HOÀNG 11A5 Nghỉ học.
22 NGUYỄN ĐỨC HUY 11A6 Nghỉ học.
23 ĐỖ ANH TUẤN 11D1 Nghỉ học.
24 ĐINH HIỂU ANH 11D1 Nghỉ học.
25 TRẦN NGỌC MINH 11D5 Nghỉ học.
26 NGUYỄN THỊ LAN ANH 11D6 Đi học muộn.
27 TRẦN THU HÀ 11D7 Nghỉ học.
28 ĐINH BẢO NGỌC 11D8 Nghỉ học.
29 LÊ MINH THU 11D9 Nghỉ học.
30 NGUYỄN NHƯ NGỌC 11D9 Nghỉ học.
31 VÕ THỊ THU HẠ 12A2 Nghỉ học.
32 PHẠM QUANG LÂM 12A3 Đi học muộn.
33 LÊ LINH CHI 12A4 Nghỉ học.
34 BÙI KIM LONG 12A5 Nghỉ học tiết 1.
35 HOÀNG YẾN NHI 12A5 Nghỉ học tiết 1.
36 NGUYỄN MẠNH HÙNG 12A5 Nghỉ học tiết 1.
37 NGUYỄN THẾ HOÀNG NAM 12A5 Nghỉ học tiết 1.
38 HOÀNG VĂN THÁI 12A6 Nghỉ học.
39 NGUYỄN VŨ NGỌC UYÊN 12A6 Đi học muộn.
40 VŨ QUỐC MINH 12D1 Nghỉ học.
41 ĐỖ LÊ PHƯƠNG LINH 12D2 Nghỉ học tiết 1.
42 NGUYỄN KIỀU ANH 12D2 Nghỉ học.
43 PHẠM LAN PHƯƠNG 12D2 Nghỉ học.
44 TẠ HƯƠNG QUỲNH 12D2 Nghỉ học tiết 1.
45 NGUYỄN BÁ MINH CHIẾN 12D3 Nghỉ học.
46 HOÀNG HÀ LINH 12D5 Đi học muộn.
47 HOÀNG HÀ PHƯƠNG 12D5 Đi học muộn.
48 NG HOÀNG PHƯƠNG THẢO 12D8 Nghỉ học.
49 NGUYỄN XUÂN NGỌC 12D8 Nghỉ học.
50 NGUYỄN TƯỜNG VY LINH 12Q1 Nghỉ học tiết 1.
51 PHẠM ĐỨC DUY 12Q1 Vào học muộn 5.
    11A1 Tiết 1: cô Bình (NN) dạy thay cô Hoan (NN).
    11D1 Tiết 3: cô Bình (NN) dạy thay cô Hoan (NN).

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374