Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 10/02/2015

04:14 22/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 10/02/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 HÀ NGỌC HẠNH 10A1 Nghỉ học tăng cường tiết 1, 2.
2 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 10A1 Đi học muộn học tăng cường.
3 PHƯƠNG VIỆT HOÀNG 10A1 Đi học muộn học tăng cường.
4 VŨ CÔNG LUẬN 10A1 Nghỉ học học tăng cường.
5 TĂNG ANH QUÂN 10A1 Nghỉ học học tăng cường.
6 TẠ HOÀNG DUY 10A1 Nghỉ học.
7 KIM YOUNG EUN 10A1 Nghỉ học.
8 NGUYỄN CÔNG MINH 10A1 Nghỉ học.
9 TĂNG ANH QUÂN 10A1 Nghỉ học.
10 CHU BÁCH TÙNG 10A4 Nghỉ học giờ GDQP.
11 ĐỖ THU PHƯƠNG 10A4 Đi học muộn giờ Tin học và GDQP.
12 NGUYỄN HÀ LINH 10D1 Nghỉ học tăng cường tiết 2, 3.
13 PHẠM VY LÊ 10D1 Đi học muộn học tăng cường.
14 NGUYỄN HUYỀN VY 10D1 Đi học muộn học tăng cường.
15 PHẠM GIA LINH 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
16 BÙI NINH DUYÊN 10D2 Đi học muộn học tăng cường.
17 PHAN TUỆ NHI 10D2 Nghỉ học học tăng cường.
18 CAO THÀNH NAM 10D8 Đi học muộn.
19 TRỊNH CHI LINH 11A1 Nghỉ học.
20 NGUYỄN BÍCH VÂN 11D1 Nghỉ học.
21 NGUYỄN KHÁNH HUYỀN 11D5 Nghỉ học.
22 VŨ PHƯỢNG ANH 11D6 Nghỉ học.
23 LÊ KHÁNH LINH 11D6 Nghỉ học.
24 ĐAN VIỆT ANH 11D8 Nghỉ học.
25 NGUYỄN MINH NGỌC 11D8 Nghỉ học.
26 TRẦN KIM PHƯỢNG 11Q1 Nghỉ học.
27 NG.ĐỨC HẢI NGUYỆT TÂM 11Q1 Nghỉ học.
28 TRẦN THANH BÌNH 12A1 Nghỉ học.
29 PHẠM ANH QUÂN 12A2 Đi học muộn.
30 PHẠM MINH HIẾU 12A4 Nghỉ học.
31 VŨ HOÀNG DUY 12A4 Đi học muộn.
32 ĐẶNG PHƯƠNG HOA 12A5 Nghỉ học.
33 ĐỖ MINH HUY 12A5 Nghỉ học.
34 VŨ HẢI LONG 12A6 Nghỉ học.
35 TRỊNH VĂN TIẾN 12A6 Nghỉ học.
36 VŨ HẢI LONG 12A6 Đi học muộn.
37 NGUYỄN LINH CHI 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
38 NGÔ NHẬT LINH 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
39 NGUYỄN VĂN MINH 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
40 ĐINH TUẤN SƠN 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
41 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
42 PHẠM THU HUYỀN 12D2 Nghỉ học tăng cường tiết 3, 4, 5 không phép
43 HOÀNG THU TRANG 12D2 Nghỉ học tăng cường tiết 3, 4, 5 không phép
44 NGÔ HUỆ ANH 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
45 NGUYỄN THÁI HÀ 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
46 PHẠM THU HUYỀN 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
47 TRẦN TRUNG KIÊN 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
48 NGUYỄN TÙNG LÂM 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
49 LƯ UYỂN THUÝ 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
50 NGUYỄN CẨM TÚ 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
51 NGUYỄN MINH CHÂU 12D2 Nghỉ học tăng cường có phép.
52 NGUYỄN HỒNG NGỌC 12D2 Nghỉ học tăng cường có phép.
53 ĐẶNG HUYỀN TRANG 12D2 Nghỉ học tăng cường có phép.
54 PHẠM HÀ PHƯƠNG 12D2 Nghỉ học tăng cường có phép.
55 NGUYỄN NGỌC TÚ 12D3 Nghỉ học.
56 VŨ NGỌC HUỆ CHI 12D4 Nghỉ học.
57 NGUYỄN PHẠM QUỲNH NHI 12D4 Nghỉ học.
58 ĐỖ THUỲ TRANG 12D4 Nghỉ học.
59 NGUYỄN THỊ HÀ TRANG 12D4 Nghỉ học.
60 NGUYỄN THU HÀ A 12D5 Nghỉ học.
61 NGUYỄN THU HÀ B 12D5 Nghỉ học.
62 CÔNG NGỌC HUYỀN 12D6 Nghỉ học tiết 1.
63 TRẦN THỊ BÍCH NGÂN 12D6 Nghỉ học tiết 1, 2.
64 BÙI HUYỀN ANH 12D6 Nghỉ học.
65 LÊ MINH ANH 12D6 Nghỉ học.
66 ĐINH THỊ LINH CHI 12D7 Nghỉ học.
67 BÙI THANH HẰNG 12D7 Nghỉ học.
68 PHẠM NGỌC ÁNH 12Q2 Nghỉ học tiết 1, 2, 3, 4.
69 NGUYỄN NGỌC LINH 12Q2 Đi học muộn.
70 VŨ THẢO NGUYÊN 12Q2 Nghỉ học.
71 NGUYỄN NGỌC LINH 12Q2 Đi học muộn. 
    12Q2

Tiết 1: thầy Vỹ dạy thay thầy Thiệu.                                           

Tiết 2: cô Chuyền dạy thay thầy Thiệu.          

Tiết 3: cô Loan dạy thay cô Hạnh (NN).

 

    12D2 Tiết 4: cô Quỳnh nghỉ.
    11Q1 Tiết 4: cô Tuyết dạy thay cô Lâm.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374