Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 11/02/2015

04:15 22/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 11/02/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 NGUYỄN MINH THUÝ 10A1 Đi học muộn học tăng cường.
2 TẠ HOÀNG DUY 10A1 Nghỉ học tăng cường.
3 VŨ PHAN QUÂN 10A1 Nghỉ học tăng cường.
4 HÀ NGỌC HẠNH 10A1 Nghỉ học tăng cường.
5 TRƯƠNG VIỆT HOÀNG 10A1 Nghỉ học.
6 NGUYỄN VĂN KHÁNH 10A1 Nghỉ học.
7 NGUYỄN TIẾN ANH 10A5 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
8 ĐINH QUỐC ANH 10A5 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
9 TRỊNH HÀ LINH 10A5 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
10 PHẠM ĐỨC MINH 10A5 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
11 NGUYỄN MINH ANH 10A6 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
12 VŨ DIỆU LINH 10A6 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
13 NGUYỄN HIỀN LAN 10A6 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
14 TRỊNH ĐỨC MINH 10A6 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
15 TRIỆU HỒNG NHUNG 10A6 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
16 NGUYỄN MINH HOÀNG 10A6 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
17 NGUYỄN ĐỨC HUY 10A6 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
18 LÊ ANH TÚ 10A6 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
19 ĐẶNG TRẦN HẢI ĐĂNG 10D1 Đi học muộn học tăng cường.
20 ĐẶNG NHẬT HƯNG 10D1 Đi học muộn học tăng cường.
21 PHẠM VY LÊ 10D1 Đi học muộn học tăng cường.
22 ĐỖ ANH TUẤN 10D1 Đi học muộn học tăng cường.
23 MAI NGỌC PHƯƠNG TRINH 10D1 Đi học muộn học tăng cường.
24 NGUYỄN TIẾN THÀNH 10D1 Đi học muộn học tăng cường.
25 PHẠM GIA LINH 10D1 Đi học muộn học tăng cường.
26 DƯƠNG THU NGÂN 10D1 Đi học muộn học tăng cường.
27 NGUYỄN THỦY HƯƠNG 10D1 Nghỉ học tăng cường.
28 ĐẶNG XUÂN HIỆP 10D1 Nghỉ học tăng cường.
29 NGUYỄN DIỄM THU 10D1 Đi học muộn.
30 ĐINH HIỂU ANH 10D1 Nghỉ học.
31 ĐÀO ĐỨC MINH 10D2 Nghỉ học.
32 ĐỖ HÀ LINH 10D5 Nghỉ học.
33 TRẦN NGUYỆT HÀ THANH 10D5 Nghỉ học.
34 TẠ PHƯƠNG THẢO 10D6 Nghỉ học.
35 NGUYỄN MINH HIỀN 10D7 Nghỉ học.
36 ĐỖ PHƯƠNG UYÊN 10D8 Nghỉ học.
37 NGUYỄN MỸ HẠNH 11A2 Nghỉ học.
38 VŨ HỒNG NGỌC 11A4 Đi học muộn.
39 PHẠM THỊ NGỌC MỸ 11A4 Nghỉ học.
40 HOÀNG THU HƯƠNG 11A5 Đi học muộn.
41 TRẦN ANH ĐỨC 11D2 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
42 TẠ VĂN LINH 11D2 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
43 VŨ PHƯỢNG ANH 11D6 Nghỉ học.
44 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG 11D6 Nghỉ học.
45 LƯƠNG QUỲNH ANH 11Q1 Đi học muộn.
46 LÊ TUẤN ANH 12A1 Đi học muộn.
47 TRẦN TÙNG LÂM 12A1 Đi học muộn.
48 TRƯƠNG ANH VŨ 12A1 Đi học muộn.
49 TRẦN THANH BÌNH 12A1 Nghỉ học.
50 HÀ THU HẰNG 12A1 Nghỉ học.
51 VI MINH SANG 12A1 Nghỉ học.
52 PHẠM ANH QUÂN 12A2 Đi học muộn.
53 VŨ NHẬT NAM 12A2 Nghỉ học.
54 ĐOÀN QUỐC THẮNG 12A2 Nghỉ học.
55 ĐOÀN AN KHÁNH 12A3 Đi học muộn.
56 TRẦN CÔNG THÀNH 12A3 Đi học muộn.
57 PHẠM MINH HIẾU 12A4 Nghỉ học.
58 LÊ THUỲ LINH 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
59 NGUYỄN VĂN MINH 12D1 Nghỉ học tăng cường.
60 NGUYỄN ĐỨC THỊNH 12D1 Nghỉ học tăng cường.
61 NGUYỄN HÀ THU 12D1 Nghỉ học tăng cường.
62 NGÔ NHẬT LINH 12D1 Nghỉ học tăng cường.
63 VŨ THẢO DUNG 12D1 Nghỉ học.
64 NGÔ NHẬT LINH 12D1 Nghỉ học.
65 NGUYỄN HÀ THU 12D1 Nghỉ học.
66 PHẠM VÂN ANH 12D2 Nghỉ học tăng cường tiết 1,2 có phép.
67 NGUYỄN MINH CHÂU 12D2 Nghỉ học tăng cường có phép.
68 NGUYỄN HỒNG NGỌC 12D2 Nghỉ học tăng cường có phép.
69 PHẠM HÀ PHƯƠNG 12D2 Nghỉ học tăng cường có phép.
70 ĐẶNG HUYỀN TRANG 12D2 Nghỉ học tăng cường có phép.
71 NGUYỄN PHƯƠNG HIỀN 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
72 TRẦN TRUNG KIÊN 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
73 NGUYỄN CẨM TÚ 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
74 NGUYỄN THU THẢO 12D3 Đi học muộn.
75 VŨ VÂN TRANG 12D3 Đi học muộn.
76 NGUYỄN VIỆT BÁCH 12D3 Nghỉ học.
77 NGÔ MAI CHI 12D3 Nghỉ học.
78 NGUYỄN HUYỀN CHI 12D3 Nghỉ học.
79 LÊ KHẢI ANH 12D3 Nghỉ học.
80 MAI PHƯƠNG NHI 12D4 Nghỉ học.
81 NGUYỄN THU HÀ A 12D5 Nghỉ học.
82 NGUYỄN THU HÀ B 12D5 Nghỉ học.
83 LÊ THU HUYỀN 12D6 Nghỉ học.
84 ĐỖ MỸ LINH 12D6 Nghỉ học.
85 NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN 12D6 Nghỉ học.
86 MAI THU TRÀ 12D6 Nghỉ học.
87 NGUYỄN MINH UYÊN 12D6 Nghỉ học.
88 NGUYỄN LINH VÂN 12D6 Nghỉ học.
89 BÙI THANH HẰNG 12D7 Nghỉ học.
90 TRỊNH HỒNG QUÂN 12Q2 Đi học muộn.
91 NGUYỄN TÂN THUỲ TRANG 12Q2 Nghỉ học.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

02437345741