Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 10/04/2015

08:06 22/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 10/04/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 HÀ TUYẾT MY 10A2 Nghỉ học.
2 NGUYỄN ĐỨC ANH 10A3 Nghỉ học.
3 PHẠM VY LÊ 10D1 Nghỉ học.
4 NGUYỄN NGỌC MINH 10D6 Nghỉ học giờ Tin học.
5 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 10D6 Nghỉ học giờ Tin học.
6 NGUYỄN KIỀU ANH 10D7 Nghỉ học giờ GDQP.
7 PHẠM TUẤN MINH 10D7 Nghỉ học giờ GDQP.
8 PHẠM BÍCH THẢO 10D7 Nghỉ học giờ GDQP.
9 PHẠM BÍCH THẢO 10D7 Nghỉ học.
10 NGUYỄN KIỀU ANH 10D7 Nghỉ học.
11 ĐỖ PHƯƠNG UYÊN 10D8 Nghỉ học.
12 NGUYỄN THÙY TIÊN 11A1 Đi học muộn.
13 CHU NHẤT LONG 11A1 Nghỉ học.
14 NGÔ ĐƯC TIẾN 11A4 Đi học muộn.
15 HOÀNG THU HƯƠNG 11A5 Đi học muộn.
16 PHAN QUANG ANH 11D4 Nghỉ học giờ Tin học.
17 ĐẶNG PHƯƠNG ANH 11D4 Nghỉ học giờ Tin học.
18 LÊ PHAN HUYỀN ANH 11D5 Nghỉ học giờ GDQP.
19 NGUYỄN THÁI HIỀN 11D5 Nghỉ học giờ GDQP.
20 TRẦN HOÀNG PHƯƠNG LAN 11D5 Nghỉ học giờ GDQP.
21 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 11D5 Đi học muộn giờ Tin học và GDQP.
22 LÊ PHƯƠNG ANH 11D5 Đi học muộn giờ Tin học và GDQP.
23 NGUYỄN THỊ KHÁNH HÀ 11D6 Nghỉ học.
24 ĐẶNG MINH ANH 11D7 Nghỉ học giờ Tin học.
25 HUỲNH MINH ANH 11D7 Nghỉ học giờ Tin học.
26 NGUYỄN TUẤN DŨNG 11D7 Nghỉ học giờ Tin học.
27 TRẦN ANH ĐỨC 11D7 Nghỉ học giờ Tin học.
28 BÙI ĐỨC THỊNH 11D7 Nghỉ học giờ Tin học.
29 TÔ ĐỨC TRUNG 11D7 Nghỉ học giờ Tin học.
30 LÊ CHI MAI 11D7 Nghỉ học giờ Tin học.
31 LÊ THỤY QUYÊN 11D7 Nghỉ học.
32 NGUYỄN BÍCH NGỌC 11D7 Nghỉ học.
33 HÀ THU HẰNG 12A1 Nghỉ học tiết 1, 2.
34 TRẦN THANH BÌNH 12A1 Đi học muộn.
35 NGUYỄN THANH TÙNG 12A1 Đi học muộn.
36 HOÀNG THĂNG LONG 12A2 Nghỉ học.
37 NGUYỄN LÂN 12A2 Đi học muộn.
38 TRẦN CÔNG THÀNH 12A3 Nghỉ học.
39 NGUYỄN MINH NGỌC 12A3 Nghỉ học.
40 ĐÀO PHƯƠNG ANH 12A4 Đi học muộn.
41 NGÔ THANH HUYỀN 12A4 Đi học muộn.
42 TRẦN HƯƠNG QUỲNH 12A4 Đi học muộn.
43 NGUYỄN THU NGÂN 12A4 Nghỉ học.
44 VŨ QUANG MINH 12A4 Nghỉ học.
45 NGÔ THANH TUYỀN 12A5 Đi học muộn.
46 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG PHƯƠNG 12A5 Đi học muộn.
47 LÊ HÀ KHANH 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
48 NGUYỄN BẢO NGÂN 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
49 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
50 NGUYỄN ĐỨC QUANG 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
51 ĐINH TUẤN SƠN 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
52 ĐẶNG HÀ PHƯƠNG 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
53 ĐOÀN THUỲ LINH 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
54 NGUYỄN VĂN MINH 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
55 VŨ HÀ MY 12D1 Nghỉ học học tăng cường.
56 PHẠM VÂN ANH 12D2 Nghỉ học học tăng cường có phép tiết 4, 5.
57 NGUYỄN PHƯƠNG HIỀN 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
58 NGÔ HUỆ ANH 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
59 LÊ KIM NGÂN 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
60 NGUYỄN VŨ TRÀ MY 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
61 ĐẶNG PHƯƠNG LINH 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
62 NGUYỄN CẨM TÚ 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
63 NGUYỄN TÙNG LÂM 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
64 NGUYỄN KHÁNH HUYỀN 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
65 VŨ TÁ HUY 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
66 NGUYỄN MINH CHÂU 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
67 LÊ MẠNH LINH 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
68 TRẦN TRUNG KIÊN 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
69 PHẠM THU HUYỀN 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
70 PHẠM HÀ PHƯƠNG 12D2 Nghỉ học học tăng cường có phép.
71 LƯ UYỂN THUÝ 12D2 Nghỉ học có phép.
72 PHƯƠNG QUỲNH CHÂU 12D3 Nghỉ học.
73 TRẦN NGỌC ANH 12D3 Nghỉ học.
74 TRẦN THỊ VIỆT NGA 12D4 Nghỉ học.
75 NGUYỄN THỊ DIẾM HƯƠNG 12D4 Nghỉ học.
76 LÊ MINH ANH 12D6 Nghỉ học.
77 NGUYỄN HÀ HƯƠNG LY 12Q1 Nghỉ học tiết 4, 5.
78 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 12Q2 Đi học muộn.
    10D2 Tiết 3: cô Hương (Sử) dạy thay cô Dung (Sử).
    11Q1 Tiết 3: cô Hạnh (NN) dạy thay cô Công (CD).
    12Q2 Tiết 5: cô Hương (Sử) dạy thay cô Dung (Sử).
    12A1 Tiết 3: cô Vân (CN) dạy thay cô Thoa (Sinh).
    12D2 Tiết 4: cô Hương (Sử) dạy thay cô Dung (Sử).

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374